Radni posjet Ljubljani

Članovi projekta DIKA posjetili su 5. veljače Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, gdje su tijekom radnoga posjeta razmijenili iskustva sa suradnicima projekta TermFrame. Ana Ostroški Anić predstavila je ciljeve i aktivnosti projekta DIKA, dok je Špela Vintar kao voditeljica projekta govorila o projektu TermFrame. Sanja Pollak, Vid Podpečan i Matej Martinc pokazali su rezultate projekta TermFrame koji se tiču automatskoga izlučivanja kandidata i vizualizacije pojmova domene krša.