EUROPHRAS 2019 u Malagi

Image by Tomasz Hanarz from Pixabay

 

Na međunarodnoj konferenciji Computational and Corpus-based Phraseology (Europhras 2019) koja se održala od 25. do 27. rujna 2019. na Sveučilištu u Malagi sudjelovale su i članice projekta DIKA. Ivanka Rajh izložila je rad Classification of the Combinatorial Behavior of Verbs in the Marketing Domain napisan u suautorstvu s Larisom Grčić Simeunović. Rad je u cijelosti objavljen u zborniku Computational and Corpus-Based Phraseology.