Međunarodna radionica o nacionalnim terminološkim bazama

Europsko udruženje za terminologiju (EAFT) organiziralo je u suradnji sa Sveučilištem u Kopenhagenu međunarodnu radionicu TERMINTRA II posvećenu temama koje se tiču nacionalnih terminoloških baza. Na radionici održanoj 14. lipnja 2019. u sklopu skandinavskoga terminološkog skupa Nordterm Ana Ostroški Anić održala je pozvano izlaganje “From Struna to AirFrame: the benefits of national terminology work” u kojem je predstavila ciljeve projekta DIKA.