IX EAFT Terminology Summit u San Sebastianu

Kongresni centar Kursaal (AOA)

IX. EAFT-ov terminološki skup, nazvan 3M4Q: Making, Managing, Measuring Terminology, održan je 22. i 23. studenoga 2018. godine u San Seabastianu (Španjolska) u organizaciji Europskoga udruženja za terminologiju (EAFT) i Baskijskoga centra za terminologiju i leksikografiju (UZEI). Maja Lončar i Ana Ostroški Anić sudjelovale su na skupu dvama posterima: “A parallel English-Croatian corpus in the domain of air traffic” (Maja Lončar i Ana Ostroški Anić) i “Generic semantic frames and frame elements in AirFrame” (Ana Ostroški Anić) kojima su predstavile paralelni korpus iz područja zračnoga prometa i početak rada na izgradnji baze semantičkih okvira iz područja zrakoplovstva. Također su sudjelovale na godišnjoj skupštini EAFT-a koja je održana 22. studenoga u kongresnom centru Kursaal.