Projekti koje financira HRZZ

Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma – RETROGRAM

Voditelj: dr. sc. Marijana Horvat

O projektu

 • financiranje: Hrvatska zaklada za znanost i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • voditeljica: dr. sc. Marijana Horvat
 • broj projekta: IP-2018-01-3585
 • trajanje projekta: 25. studenoga 2019. – 24. studenoga 2023.
 • mrežna stranica: http://retrogram.jezik.hr/
 • suradnici:
 • doc. dr. sc. Petra Bago

  dr. sc. Martina Kramarić

  dr. sc. Ivana Lovrić Jović

  dr. sc. Ana Mihaljević

  dr. sc. Sanja Perić Gavrančić

  prof. emeritus Ivo Pranjković

  prof. dr. sc. Diana Stolac

  prof. dr. sc. Ljiljana Šarić

  dr. sc. Barbara Štebih Golub

  izv. prof. dr. sc. Tamara Tvrtković

  dr. sc. Vuk-Tadija Barbarić, izvanprojektni suradnik

 • savjetnik: dr. sc. Toma Tasovac


 • Suradnici na projektu

  Rođen 1981. u Beogradu. Osnovnu školu pohađa u Beogradu i Žrnovnici, a opću gimnaziju završava u Splitu. Diplomirao u travnju 2008. hrvatski jezik i književnost na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta ...

  Pročitaj više

  Marijana Horvat završila je program studija hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te diplomirala 1990. godine na Katedri za suvremeni hrvatski književni jezik. Na istom je fakultetu 1997. g...

  Pročitaj više

  Martina Kramarić rođena je 29. prosinca 1978. u Dubrovniku, gdje je završila osnovnu školu i Opću gimnaziju. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost te češki jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveu...

  Pročitaj više

  Sanja Perić Gavrančić maturirala je u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, a diplomirala klasičnu filologiju na Filozofskome fakultetu. Ljetni semestar školske godine 1989./90. provela je na studijskom boravku u SAD (Loc...

  Pročitaj više

  Pravopis

  pravopis.hr

  Gramatika

  gramatika.hr

  Savjetnik

  jezicni-savjetnik.hr

  Bolje.hr

  bolje.hr

  Hrvatski u školi

  hrvatski.hr

  Riznica

  riznica.ihjj.hr

  Nazivlje

  nazivlje.hr

  Matura

  matura.ihjj.hr

  Frazemi

  frazemi.ihjj.hr

  Valencije

  valencije.ihjj.hr

  Kolokacije

  ihjj.hr/kolokacije/

  Metafore

  ihjj.hr/metafore/