dr. sc. Barbara Štebih Golub

Odjel za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju

Zvanje: znanstveni savjetnik E-pošta: bstebih@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-828 Broj sobe: 208

Životopis

Zaposlenje:

 • 1998. – 2000. Osnovna škola Tina Ujevića u Zagrebu
 • 1. travnja 2000. – ... Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, Odjel za povijest jezika i povijesnu leksikografiju

Rad u nastavi:

 • u ljetnom semestru školske godine 2006./2007. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek za kroatistiku, držala seminar iz kolegija Uvod u teoriju jezika
 • u zimskom semestru akademske godine 2008./2009. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek za germanistiku, diplomski studij prevoditeljski smjer, držala kolegij Idiomatika i stilistika hrvatskoga standardnog jezika
 • u zimskom semestru akademske godine 2009./2010. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek za germanistiku, diplomski studij prevoditeljski smjer, držala kolegij Idiomatika i stilistika hrvatskoga standardnog jezika
 • u zimskom semestru akademske godine 2010. / 2011. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek za germanistiku, diplomski studij prevoditeljski smjer, drži kolegij Idiomatika i stilistika hrvatskoga standardnog jezika

Stručno usavršavanje:

 • 1. listopada – 31. prosinca 2002. Österreichisches Stipendium Vlade Republike Austrije (Institut für die Slawistik der Philologisch-kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, Beč)
 • 1. travnja 2003. – 31. svibnja 2003. stipendistica CEEPUS-a (Institut für die Slawistik der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität, Graz)
 • 1. listopada 2005. – 31. svibnja 2006. Ernst-Mach-Stipendium Vlade Republike Austrije (Institut für die Slawistik der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität, Graz)

Znanja i vještine:

 • služenje računalom; aktivno znanje njemačkoga, engleskoga, talijanskoga, francuskoga i slovenskoga jezika, pasivno znanje ruskoga i češkoga
 • Znanstvena suradnja s domaćim institucijama: • Leksikografski zavod Miroslav Krleža: Hrvatski bibliografski leksikon (gl. ur. Trpimir Macan) Enciklopedija Hrvatskoga zagorja (gl. ur. Mladen Klemenčić)
 • Pozvana predavanja:
 • 1. Germanizmi u iločkome govoru, predavanje održano 18. prosinca 2015. u Matici hrvatskoj Zagreb 2. Germanizmi u kajkavskome književnom jeziku, predavanje održano 19. siječnja 2015. na Filozofskom fakultetu u Mariboru 3. Kajkavske gramatike, predavanje održano 19. siječnja 2015. na Filozofskom fakultetu u Mariboru

Suradnja na međunarodnim projektima:

-2006. – 2009. suradnica na međunarodnom projektu Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen (FWF-Projekt, P19158-G03), pod vodstvom prof. dr. sc. Branka Tošovića, Abteilung für Slawistik, Karl-Franzens-Universität, Graz2014. - ...suradnica na međunarodnom projektu Padeži, finitnost i kongruencija u slavenskim jezicima // Subject case, finiteness and agreement in Slavonic languages (Institut za slavistiku Sveučilišta u Regensburgu, Institut za slavistiku Humboltova sveučilišta u Berlinu, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu).

Članstvo u međunarodnim znanstvenim organizacijama

od 2006. članica Komisije za tvorbu Međunarodnog slavističkoga komiteta

Uredništva:

urednica rubrike Čitaonica u znanstveno-popularnom časopisu Hrvatski jezik (2014. -2018.)

• izvršna urednica časopisa Rasprave. Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 43/1, 43/2

Organizacijski odbori skupova:

Mikloušićevi susreti, skup održan u svibnju 2010. godine u Jastrebarskom, predsjednica organizacijskoga odbora

Skup o Bratoljubu Klaiću, skup održan u travnju 2014. u Zagrebu, članica organizacijskoga odbora

Medijski nastupi:

Njemački jezik u Hrvatskoj, Tribina Grada Zagreba, 22. 11. 2013.

Tvorba riječi u jeziku reklama, emisija Jezik za svakoga, HRT 1, 2014.

Germanizmi u hrvatskome jeziku, emisija Jezik za svakoga, HRT 1,2015.

Esseker – rječnik osiječkoga govora, emisija Jezik i predrasude, HR 2, 2014.

Jezici u dodiru, emisija Jezik i predrasude, HR 2, 2015.

Germanizmi u hrvatskome jeziku, emisija Jezik i predrasude, HR 2, 2015.

Tomaš Mikloušić – najveći kajkavski prosvjetitelj (esej), emisija Kozmopolis – književnost u kontekstu. HR 1, 2017.

Okazionalizmi u jeziku medija, emisija Jezik i predrasude. HR 2, 2017.

Germanizmi u kuhinji (2 dijela), emisija Jezik i predrasude. HR 2, 2018.

Klinčeki i rožice, emisija Jezik i predrasude. HR 2, 2019.


Izobrazba

 • 1980. – 1988. Osnovna škola Ante Kovačića u Zagrebu
 • 1989. – 1993. Jezična gimnazija u Zagrebu
 • 1993. – 1998. studij germanistike i kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1998. diplomirala s temom Frauengestalten bei Heinrich Böll, 52 str. (mentor: prof. dr. sc. Viktor Žmegač)
 • 2001. upisala poslijediplomski studij opće lingvistike na Filozofskom fakultetu Zagrebačkoga sveučilišta
 • 2. svibnja 2004. obranila magistarski rad Glagolski germanizmi u Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, 230 str. (mentori: prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi, prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić)
 • 29. rujna 2006. doktorirala s temom Germanizmi u Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, 570 str. (mentor: prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić)

Bibliografija

Izvorni znanstveni radovi

1. Vojni terminološki germanizmi u Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 26, Zagreb 2000., str. 245–260.

2. Aneksni rječnik Ignaca Kristijanovića, Filologija 38/39, Zagreb 2002., str. 239–256.

3. Adaptacija germanizama u iločkome govoru, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29, Zagreb 2003., str. 293–325.

4. Nazivi za vrste riječi u hrvatskome kajkavskome književnom jeziku (s K. Lewisom), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 30, Zagreb 2004., str. 107–121.

5. Kajkavska gramatika Ivana Vitkovića, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31, Zagreb 2005., str. 329–355.

6. Transmorfemizacija imeničkih germanizama u kajkavskome književnom jeziku, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 32, Zagreb 2006., str. 295–311.

7. Tvorba motivirana germanizmima u hrvatskome standardu i kajkavskome književnom jeziku, u: Lukašanec, A. A. (ur.) Funkcionalni aspekti tvorbe, Nacionalna akademija znanosti i Institut za bjeloruski jezik, Minsk 2006., str. 349−361.

8. Gramatičko nazivlje u hrvatskome kajkavskome književnom jeziku (s K. Lewisom i N. Vajs Vinja), Filologija 46/47, Zagreb 2006., str. 183–201.

9. Hibridne složenice u kajkavskome književnom jeziku, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33, Zagreb 2007., str. 391–411.

10. Usporedba hrvatskoga i srpskoga fonološkoga nazivlja (s M. Mihaljević), u: Tošović, B. (ur.) Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen I, Slawische Sprachkorrelationen, Beč 2008., str. 227–247.

11. Morfološka adaptacija posuđenica, Suvremena lingvistika 66, Zagreb 2008., str. 243–261.

12. Tvorbeni obrasci neologizama u hrvatskome standardnom jeziku, u: Avramova, C.; Baltova, J.; Radeva, V. (ur.) Slovoobrazovanje i leksikologija, Univerzitet sv. Kliment Ohridski, Sofija 2008., str. 264–279.

13. Pravi mocijski parnjaci u kajkavskome književnom jeziku, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34, Zagreb 2008., str. 393–412.

14. Hrvatsko i srpsko računalno nazivlje (s M. Mihaljević), u: Tošović, B. (ur.) Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen II, Slawische Sprachkorrelationen, Beč 2009., str. 137–143.

15. Germanizmi u bačvarskom žargonu, Gazophylacium, god. XIV, ½, Zagreb 2009., str. 87–95.

16. Mocijska tvorba u hrvatskome i srpskome jeziku (s M. Mihaljević), u: Tošović, B. (ur.) Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen III, Slawische Sprachkorrelationen, Beč 2009., str. 81–103.

17. Globalizacija i internacionalizacija u hrvatskome i srpskome jeziku (s M. Horvat), u: Tošović, B. (ur.) Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen III, Slawische Sprachkorrelationen, Beč 2009., str. 405–421.

18. Prefiks ne- u kajkavskome književnom jeziku, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35, Zagreb 2009., str. 333–345.

19. Složenice u kajkavskome književnom jeziku. u: Kaprilovska, E. A.; Klimenko, N. F. (ur.) Vidobražennija istorii ta kulturi na rodu b slobotvorenni, Akademija znanosti Ukrajine i Kijevski nacionalni univerzitet Tarasa Ševčenka, Kijev 2010., str. 329–346.

20. Analiza Prirečja (Sprichwörter) Ignaca Kristijanovića (s N. Vajs Vinja), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 36/1, Zagreb 2010., str. 163–202.

21. Posljednja slovnica kajkavskoga književnog jezika, u: Jembrih, A. (ur.) Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzoru, Krapina, 2011., str. 345–363.

22. Okazionalizmi u hrvatskome publicističkom stilu. u: Ćorić, B.; Dragičević, R. (ur.) Tvorba reči i njezini resursi u slovenskim jezicima. Zbornik radova sa četrnaeste međunarodne naučne konferencije Komisije za tvorbu reči pri Međunarodnom komitetu slavista, Beograd 2012., str. 419437.

23. Imenice kojima se označuju osobe ženskoga spola u kajkavskome književnom jeziku. u: Sierociuk, J. (ur.) Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst. Poznań 2012., str. 43–53.

24. Tvorba riječi u hrvatskim dopreporodnim gramatikama (s M. Horvat), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 38/3, Zagreb 2012., str. 295–326.

25. Tvorba riječi i reklamni diskurs (s K. Lewisom), Rasprave 40/1, Zagreb, 2014., str. 133–147.

26. O mociji bez emocija, Srpski jezik 19, 2014., str 461–478.

27. Germanizmi uRječniku stranih riječi Bratoljuba Klaića (s K. Novakom), Rasprave 40/2, Zagreb 2014., str. 397–410.

28. Kontaktološka istraživanja germanizama u hrvatskome jeziku (s K. Novakom), Gwary Dziś,Rocznik poświęcony dialektologii słowiańskiej, vol. 7, Poznanj 2015., str. 191-201.

29. Tvorenice motivirane osobnim imenom u jeziku hrvatskih medija (s M. Horvat), u: Rišner, V. (ur.) Jezik medija nekada i sada. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanoga 6. i 7. lipnja 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku, Hrvatska sveučilišna naklada i Filozofski fakultet u Osijeku, Osijek, 2015, str. 217-236.

30. Deutsch im Diskurs der Illyrischen Bewegung (1835–1843): Bedrohung,Leitbild, Überbrückungsinstrument (s K. Novakom), Zagreber germanistische Beiträge 24, Zagreb 2015., str. 127–149.

31. Okazionalizmi u hrvatskome jeziku na internetu, Slavia Centralis IX/1, Maribor 2016, str. 35–47.

32. Jedan tip imeničkih složenica u kajkavskome književnom jeziku, Slavia Centralis IX/2, Maribor 2016., str. 5–22.

33. Jernej B. Kopitar and the Grammar Book of Ignac Kristijanović, Slavia Centralis X/1, Maribor 2017, str. 16 – 39.

34. Stopljenice u medijskome i reklamnome diskursu suvremenoga hrvatskog jezika, Poznańskie studia slawistyczne 13, Poznanj 2017, str. 196 – 208.

35. Mali uvod u bogatu kajkavsku gramatikografiju, Fluminensia 30/1, Rijeka 2018, str. 127 – 151.

36. Univerbizacija u hrvatskome nazivlju (sa S. Runjaićem), u: Šehović, A. (ur.) Univerbacija / Univerbizacija u slavenskim jezicima. Zbornik radova. Osamnaesta naučna konferencija Komisije za tvorbu riječi Međunarodnog komiteta slavista, Slavistički komitet Sarajevo, Sarajevo, 2018, str. 385 – 399.

37. Participi u tekstovima pisanima kajkavskim književnim jezikom krajem 18. i u 19. stoljeću (s B. Marković), Fluminensia 31/1, str. 223–251.

Pregledni radovi

1. Germanizmi u hrvatskim rječnicima, Riječki filološki dani: Zbornik radova 6 (ur. Srdoč-Konestra, I.; Vranić, S.), Filozofski fakultet, Rijeka 2006., str. 183–193.

2. Hrvatsko-njemački rječnik Blaža Tadijanovića (s M. Horvat). Riječki filološki dani: Zbornik radova 8 (ur. Badurina, L.; Bačić-Karković, D.), Filozofski fakultet, Rijeka 2010., str. 577–585.

3. Posljedice internacionalizacije u hrvatskome jeziku (s M. Horvat), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 36/1, Zagreb 2010.,str. 1–21.

Prethodna priopćenja

Značenje umanjenica u kajkavskome hrvatskome književnom jeziku (s K. Novakom), Fluminensia, 28/1, Rijeka 2016., str. 57–69.

Stručni radovi

1. Germanizmi u zagrebačkom govoru, Kaj 5/6, Zagreb 2002., str. 31–37.

2. Iločki germanizmi, Gazophylacium XII /1– 2, br. 63, Zagreb 2006., str. 145–158.

3. Uz 200. obljetnicu prvoga jednojezičnog hrvatskoga (kajkavskoga) pravopisa (1808.), Gazophylacium, god. XIII, ½, Zagreb 2008., str. 139–145.

4. Posljednja slovnica kajkavskoga književnog jezika, Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju II, Krapina, 2011., 356–363.

5. Tomaš Mikloušić i Ignac Kristijanović, Tomaš Mikloušić – zbornik radova, Jastrebarsko 2012., str. 223–239.

6. Projekt Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja (DRVNA) (s V. Jirouš-Rajković), Drvna industrija 4, Zagreb 2016., str. 409–413, Hrvatska sveučilišna naklad, Zagreb 2017., str. 181–201.

Monografije

1. Germanizmi u kajkavskome književnom jeziku, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2010.

2. Ignac Kristijanović: Slovnica horvatskoga narječja. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2012.

3. Ignacije Szentmártony i Uvod u Nauk o horvatskome jeziku, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2014.

4. Franjo Kornig i njegova Horvatska gramatika. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2015.

5. Horvatska gramatika I. E. Matijevića. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2017.

6. Jezičnica horvatsko-slavinska Josipa Đurkovečkoga. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2019.

Poglavlja u knjigama

1. Rječnik hrvatskoga kajkavskog književnoga jezika, svezak XI. (penzumi: posluhavatipostuvati, posudpoterati, prahprčiti se), HAZU i IHJJ, Zagreb 2008.

2. Kroatischer Küchenpallawatsch, u: Lavrić. E. (ur.) Food and Language. Sprache und Essen, Peter Lang, Frankfurt am Main 2009., str. 91–99.

3. Globalizacija i internacionalizacija u hrvatskome i srpskome jeziku (s M. Horvat), u: Tošović, B. (ur.) Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika, Izvori, Zagreb 2010., str. 169–185.

4. Hrvatsko i srpsko računalno nazivlje. (s M. Mihaljević), u: Tošović, B. (ur.) Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga /bošnjačkoga jezika, Izvori, Zagreb 2010., str. 185–191.

5. Mocijska tvorba u hrvatskome i srpskome jeziku (s M. Mihaljević), u: Tošović, B. (ur.) Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga /bošnjačkoga jezika, Izvori, Zagreb 2010., str. 191–213.

6. Usporedba hrvatskoga i srpskoga fonološkoga nazivlja (s M. Mihaljević), u: Tošović, B. (ur.) Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga /bošnjačkoga jezika, Izvori, Zagreb 2010., str. 331–351.

7. Globalizacija i internacionalizacija u hrvatkome i srpskome jeziku (s M. Horvat), u: Tošović, B. (ur.) Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga /bošnjačkoga jezika, Izvori, Zagreb 2010., str. 169–185.

8. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, svezak XII. (penzum prevzetjepriganavka), HAZU i IHJJ, Zagreb, 2011.

9. Kajkavski hrvatski književni jezik u 17. i 18. stoljeću, u: Katičić, R.; Lisac, J. (ur.) Povijest hrvatskoga jezika 3, Croatica, Zagreb 2013., str. 221–263.

10. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, svezak XIII. (penzumi prodajprotezati se, rasipavańerasvetitelica), HAZU i IHJJ, Zagreb, 2014.

11. Hrvatsko rječotvorje između tradicije i novih potreba. u: Mengel, S. (ur.) Slavische Wortbildung im Vergleich. Teoretische und pragmatische Aspekte. Slavica Varia Halensia 12, Lit Verlag, Berlin 2015, str. 462– 477.

12. Kajkavski hrvatski književni jezik u 19. stoljeću. u: Lisac, J.; Pranjković, I.; Samardžija, M. (ur.) Povijest hrvatskoga jezika 4, Croatica, Zagreb 2015., str. 113–159.

13. Imeničke umanjenice u kajkavskome književnom jeziku (s K. Novakom). u: Stramljič Breznik, I. (ur.) Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga,Zora. Maribor. 2015., str. 277–290.

14. Aktivni particip prezenta u hrvatskim tekstovima 17.–19. stoljeća (s M. Horvat), Meandrima hrvatskoga glagoljaštva. Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu (ur. Kuštović, T.; Žagar, M.). Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb. 2016. str. 181 – 199.

25. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, svezak XIV. (penzumi: razglasuvańerazrušuvati, ruča – rzati, s1 – sadje), HAZU i IHJJ, Zagreb, 2017.

Uredničke knjige

2012. Tomaš Mikloušić – zbornik radova, (s A. Jembrihom). Jastrebarsko: Grad Jastrebarsko.

2018. Pojmovnik hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Prikazi

1. Doprinos proučavanju srednjovjekovnog slavenstva na području Austrije, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29, Zagreb 2003., str. 453–456.

2. Doprinos proučavanju hrvatsko-talijanskih jezičnih dodira, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 30, Zagreb 2004., str. 298–300.

3. O stilu sa stilom, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 30, Zagreb 2004., str. 300–305.

4. Uvod u leksičku kontaktologiju. Teorija adaptacije rusizama, Suvremena lingvistika 34, Zagreb 2005., str. 149–150.

5. Novi pristup teoriji jezika u kontaktu, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31, Zagreb 2005., str. 552–555.

6. Sustavna obrada posuđenica u hrvatskome jeziku, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 32, Zagreb 2006., str. 411–415.

7. Germanizmi u sarajevskom govoru, Suvremena lingvistika 36, Zagreb 2006., 138–139.

8. Jezičnica horvatsko-slavinska, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34, Zagreb 2008., str. 474–476.

9. O jednoj kajkavskoj jezičnoj biografiji,Croatica et Slavica Iadertina, 12/2, Zadar, 2017., str. 642 – 645.

10. Prvi hrvatski Shakespeare, Zadarska smotra LXVI, 1/2, Zadar, 2017., str. 344 –346.

11. Poboj sisečki ponovljeni, Zadarska smotra LXVIII, 4. Zadar, 2019., str. 317–323.

Članci u leksikonima i enciklopedijama:

1. Kristijanović, Ignjat (Ignac), Hrvatski bibliografski leksikon, 8, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, str. 129–131.

2. germanizmi, Enciklopedija hrvatskoga Zagorja, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, str. 227 – 228.

Radovi objavljeni na mrežnim stranicama:

Germanismen im Kroatischen und im Serbischen, www.gralis.at

Prijevodi (s njemačkoga na hrvatski):

1. Mann, Thomas 2010. Njemačkim slušateljima: radijske emisije za njemačke slušatelje 19411945. godine. Zagreb: Prosvjeta.

2. Holzer, Georg 2011. Povijesna gramatika hrvatskoga jezika. Glasovne mijene. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

3. Keipert, Helmut. 2014.Obzori preporoda: kroatističke rasprave. Zagreb: FFpress.

Sudjelovanje na kongresima, konferencijama i znanstvenim skupovima

1. 9. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, skup održan u Zagrebu u studenome 2000. godine; referat: Germanizmi u zagrebačkom govoru.

2. Dvojezična i višejezična leksikografija, skup održan u Zagrebu u studenome 2001. godine; referat: Aneksni rječnik Ignaca Kristijanovića.

3. Godišnje savjetovanje HDPL-a: Jezik i mediji – jedan jezik više svjetova, skup održan u svibnju 2005. godine u Splitu; referat: Report o jezičnom antistylingu.

4. IV. međunarodni leksikografski skup održan u Zagrebu u prostorijama HAZU u prosincu 2005. godine; referat: Gramatičko nazivlje u hrvatskome kajkavskome književnom jeziku (s K. Lewisom i N. Vajs Vinja).

5. Godišnje savjetovanje HDPL-a: Jezik i idenitet, skup održan u svibnju 2006. godine u Splitu; referat: Vesele štajerske pučke etimologije.

6. Funkcionalni aspekti tvorbe, zasjedanje Komisije za tvorbu riječi Slavističkoga komiteta održano u listopadu 2006. godine u Minsku; referat: Tvorba motivirana germanizmima u hrvatskome standardu i kajkavskome književnom jeziku.

7. 34. Österreichische Linguistentagung, skup održan u prosincu 2006. godine u Klagenfurtu; referat: Kroatischer Küchenpallawatsch.

8. Na Zagrebačkom lingvističkom krugu 22. 5. 2007. godine održala predavanje s temom Germanizmi u kajkavskome književnom jeziku.

9. Tvorba riječi i leksikografija, zasjedanje Komisije za tvorbu riječi Slavističkoga komiteta održano u listopadu 2007. godine u Sofiji; referat: Tvorbeni obrasci neologizama u hrvatskome standardnom jeziku.

10. Leksičke razlike između bosanskoga/bošnjačkoga, hrvatskoga i srpskoga jezika, skup održan u ožujku 2008. godine u Grazu; referat: Hrvatsko i srpsko računalno nazivlje (s M. Mihaljević).

11. Riječki filološki dani 8, skup održan u studenome 2008. godine u Rijeci; referat: Hrvatsko-njemački rječnik Blaža Tadijanovića (s M. Horvat).

12. Gramatičke razlike između bosanskoga/bošnjačkoga, hrvatskoga i srpskoga jezika, skup održan u travnju 2009. godine u Grazu; referati: Mocijska tvorba u hrvatskome i srpskome jeziku (s M. Mihaljević); Globalizacija i internacionalizacija u hrvatskome i srpskome jeziku (s M. Horvat).

13. V. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup, skup održan u prosincu 2009. godine u Zagrebu; referat: Nacrtak za suvremeni kontaktološki rječnik germanizama (s I. P. Jazbecem).

14. Mikloušićevi susreti, skup održan u svibnju 2010. godine u Jastrebarskom; referat: Tomaš Mikloušić i Ignac Kristijanović.

15. Utjecaj povijesti i kulture naroda na tvorbu riječi, zasjedanje Komisije za tvorbu riječi Slavističkoga komiteta održano u svibnju 2010. godine u Kijevu u Ukrajini; referat: Složenice u kajkavskome književnom jeziku.

16. Slavensko rječotvorje: sustav i tekst, zasjedanje Komisije za tvorbu riječi Slavističkoga komiteta održano u svibnju 2011. godine u Poznanju u Poljskoj; referat: Imenice kojima se označuju osobe ženskoga spola u kajkavskome književnom jeziku.

17. Tvorba reči i njeni resursi u slovenskim jezicima, zasjedanje Komisije za tvorbu riječi Slavističkoga komiteta održano u svibnju 2012. godine u Beogradu u Republici Srbiji; referat: Okazionalizmi u hrvatskome publicističkom stilu.

18. Riječki filološki dani, skup održan u Rijeci u studenome 2012. godine; referat: Tvorba riječi i reklamni diskurs (s K. Lewisom).

19. Skup o Bratoljubu Klaiću, skup održan u Zagrebu u travnju 2014. godine; referat: Germanizmi u Rječniku stranih riječi Bratoljuba Klaića (s K. Novakom).

20. Slavische Wortbildung im Vergleich: Theoretische und pragmatische Aspekte. 15. internationale Konferenz der Wortbildungskommission beim Intenationalen Slavistenkomitee, skup održan u Lutherstadt Wittenbergu u svibnju 2014. godine; referat: Hrvatsko rječotvorje između tradicije i suvremenih potreba

21. Wpływ języka niemieckiego na strukturę gramatyczną i leksykalną dialektów słowiańskich, skup održan u Poznańu u svibnju 2014. godine; referat: Kontaktološka istraživanja germanizama u hrvatskome jeziku (s K. Novakom).

22. Jezik medija nekada i sada, skup održan u Osijeku u lipnju 2014. godine; referat: Tvorenice motivirane osobnim imenom u suvremenome jeziku (s M. Horvat).

23. Deutsche Sprache und Kultur in Kroatien, skup održan u Zadru u lipnju 2014. godine; referat: Einstellungen gegenüber deutscher Sprache in der ersten Hälfte des 19. Jhds. (s K. Novakom).

24. 16. Međunarodna znanstvena konferencija Komisije za slavensku tvorbu riječi pri Međunarodnom slavističkom odboru. Umanjenice u slavenskim jezicima: oblik i uloga, skup održan u Mariboru u svibnju 2015. godine; referat: Imeničke umanjenice u kajkavskome književnom jeziku (s K. Novakom).

25. 17. Međunarodna znanstvena konferencija Komisije za slavensku tvorbu riječi pri Međunarodnom slavističkom odboru. Jezik i internet, Graz, ožujak 2016.; referat: Hrvatski jezik između međumrežja i interneta.

26. 18. Međunarodna znanstvena konferencija Komisije za slavensku tvorbu riječi pri Međunarodnom slavističkom odboru. Univerbacija / Univerbizacija u slavenskim jezicima, Sarajevo, travanj 2017.; referat: Univerbacija u hrvatskom nazivlju (s S. Runjaićem)

27. 14. Drvno-tehnološka konferencija, Opatija, lipanj 2017.: referat: Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja (DRVNA) (s V. Jirouš-Rajković i S. Runjaićem)

28. Prvi dani strukovnih nastavnika, Opatija, ožujak 2018.: predavanje: Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja

29. Od norme do uporabe, Osijek, rujan 2018.: predavanje: Norma i praksa: prakticiraju li kajkavski gramatičari pisci normu iz svojih gramatika u vlastitim književnim djelima (s B. Schubert)

30. Fremdsprachenlehrwerke in der Frühen Neuzeit: Perspektiven - Potentiale - Herausforderungen, Berlin, siječanj 2019.; predavanje: Wie man im 18. Jh. kajkavische Grammatiken „für Teutsche“ schrieb

31. Međunarodni znanstveni skup Jezik hrvatskih protestantskih izdanja u kontekstu hrvatskih i europskih književnojezičnih koncepcija XVI. stoljeća, Zagreb, rujan 2019.; predavanje: O složenicama u odabranim protestantskim djelima (s M. Horvat)

32. 7. hrvatski slavistički kongres, Šibenik, rujan 2019.; predavanje: U potrazi za jezičnom varijacijom: druga izdanja starokajkavskih tekstova (s B. Schubert)

33. Internationale wissenschaftliche Tagung Feste Wortverbindungen in Forschung und Lehre: Phraseologisme, Kollokationen und Verwandtes. In Erinnerung an Saulius Lapinskas (1954 – 2014), Vilnius, listopad 2019., predavanje: „Verschiedene sprichwörtliche Redensarten“ - das erste kroatische phraseologische Wörterbuch (s. B. Kovačević)

34. Znanstveni kolokvij Hrvatska jezična biografistika, Zagreb, studeni 2019., predavanje: Pogled na Sumrak. Stavovi o jeziku Ignaca Kristijanovića.


Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/