dr. sc. Barbara Štebih Golub

Odjel za povijest hrvatskoga jezika

Zvanje: znanstveni savjetnik u trajnome zvanju E-pošta: bstebih@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-828 Broj sobe: 208

Životopis

Zaposlenje:

 • 1998. – 2000. Osnovna škola Tina Ujevića u Zagrebu
 • 1. travnja 2000. – ... Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, Odjel za povijest jezika i povijesnu leksikografiju

Rad u nastavi:

 • u ljetnom semestru školske godine 2006./2007. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek za kroatistiku, držala seminar iz kolegija Uvod u teoriju jezika
 • u zimskom semestru akademske godine 2008./2009. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek za germanistiku, diplomski studij prevoditeljski smjer, držala kolegij Idiomatika i stilistika hrvatskoga standardnog jezika
 • u zimskom semestru akademske godine 2009./2010. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek za germanistiku, diplomski studij prevoditeljski smjer, držala kolegij Idiomatika i stilistika hrvatskoga standardnog jezika
 • u zimskom semestru akademske godine 2010. / 2011. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek za germanistiku, diplomski studij prevoditeljski smjer, drži kolegij Idiomatika i stilistika hrvatskoga standardnog jezika

Stručno usavršavanje:

 • 1. listopada – 31. prosinca 2002. Österreichisches Stipendium Vlade Republike Austrije (Institut für die Slawistik der Philologisch-kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, Beč)
 • 1. travnja 2003. – 31. svibnja 2003. stipendistica CEEPUS-a (Institut für die Slawistik der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität, Graz)
 • 1. listopada 2005. – 31. svibnja 2006. Ernst-Mach-Stipendium Vlade Republike Austrije (Institut für die Slawistik der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität, Graz)

Suradnja na domaćim projektima:

2000. – 2012. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika (voditeljice: dr. sc. Vesna Zečević; dr. sc. Nada Vajs Vinja, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Odjel za povijest jezika i povijesnu leksikografiju)

2012. – 2013. Hrvatsko nazivlje za europske pojmove. Terminološko-terminografski okvir (voditeljica prof. dr. Maja Bratanić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Odjel za povijest jezika i povijesnu leksikografiju)

2013. – 2014. Tekstologija hrvatske pisane baštine (voditeljica dr. sc. Marijana Horvat, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Odjel za povijest jezika i povijesnu leksikografiju)

2014. – 2019.Hrvatske dopreporodne gramatike (voditeljica dr. sc. Marijana Horvat, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Odjel za povijest jezika i povijesnu leksikografiju)

2016. – 2017.Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja DRVNA (STRUNA 2016-05-02, projekt financija Hrvatska zaklada za znanost, voditeljica prof. dr. Vlatka Jirouš-Rajković, Šumarski fakultet Sveučilište u Zagrebu)

2019. – ... Popunjavanje bjelina na suvremenoj i povijesnoj kajkavskoj jezičnoj karti. (voditelj: akademik Antun Kovačec,Zavod za lingvistička istraživanja HAZU)

2019. – ... Ignac Kristijanović zaboravljeni dragulj hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika gramatike (voditeljica projekta, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Odjel za povijest jezika i povijesnu leksikografiju)

2019. –Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma – (RETROGRAM, IP-2018-01-3585, projekt financija Hrvatska zaklada za znanost, voditeljica dr. sc. Marijana Horvat, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Odjel za povijest jezika i povijesnu leksikografiju)

2021. Publicistički potkorpus mrežnoga njemačko-hrvatskog frazeološkog rječnika, voditeljica, doc. dr. sc. Branka Barčot, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu (https://www.ffzg.unizg.hr/slaven/istocna/?page_id=...

2022. Hrvatska književnost i kultura u pripremnom razdoblju hrvatskgoa narodnog preporoda (1790. –1835.), voditeljica, prof. dr. sc. Suzana Coha, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu

2023. Uloga preporodne književnosti u utemeljivanju moderne hrvatske književnosti i oblikovanju modernoga hrvatskoga nacionalnog identiteta (voditeljica prof. dr. sc. Suzana Coha, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2023. – ... Rekonstrukcija Kristijanovićeve Biblije – KRISBI (voditeljica dr. sc. Barbara Štebih Golub, projekt financira Zaklada ADRIS)

2024. Pisci i poetike u hrvatskoj književnosti od 1790. do 1848. (voditeljica prof. dr. sc. Suzana Coha, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)


Suradnja na međunarodnim projektima:

-2006. – 2009. suradnica na međunarodnom projektu Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen (FWF-Projekt, P19158-G03), pod vodstvom prof. dr. sc. Branka Tošovića, Abteilung für Slawistik, Karl-Franzens-Universität, Graz

2014. .suradnica na međunarodnom projektu Padeži, finitnost i kongruencija u slavenskim jezicima // Subject case, finiteness and agreement in Slavonic languages (Institut za slavistiku Sveučilišta u Regensburgu, Institut za slavistiku Humboltova sveučilišta u Berlinu, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu)

Znanstvena suradnja s domaćim institucijama:

• Leksikografski zavod Miroslav Krleža:

Hrvatski bibliografski leksikon (gl. ur. Trpimir Macan) Enciklopedija Hrvatskoga zagorja (gl. ur. Mladen Klemenčić)

Članstvo u međunarodnim znanstvenim organizacijama

od 2006. članica Komisije za tvorbu Međunarodnog slavističkoga komiteta

Uredništva:

urednica rubrike Čitaonica u znanstveno-popularnom časopisu Hrvatski jezik (2014. -2018.)

• izvršna urednica časopisa Rasprave. Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 43/1, 43/2

•Jembrih, Alojz; Štebih Golub, Barbara. Tomaš Mikloušićzbornik radova. Grad Jastrebarsko. Jastrebarsko. 2012.

•Pojmovnik hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja. 2018. Glavna ur. Jirouš-Rajković, Vlatka, izvršni ur. Štebih Golub, Barbara, Runjaić, Siniša. Zagreb. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Organizacijski odbori skupova:

Mikloušićevi susreti, skup održan u svibnju 2010. godine u Jastrebarskom, predsjednica organizacijskoga odbora

Skup o Bratoljubu Klaiću, skup održan u travnju 2014. u Zagrebu, članica organizacijskoga odbora

Okrugli stol o Ignacu Kristijanoviću, skup održan u travnju 2022. u Zagrebu, predsjednica organizacijskoga odbora

Međunarodni znanstveni skup Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu, skup održan u travnju 2022. u Zagrebu, članica organizacijskoga odbora

Voditeljstvo:

2019. – 2020. suvoditeljica niza predavanja Jezikoslovne rasprave

Medijski nastupi:

Njemački jezik u Hrvatskoj, Tribina Grada Zagreba, 22. 11. 2013.

Tvorba riječi u jeziku reklama, emisija Jezik za svakoga, HRT 1, 2014.

Germanizmi u hrvatskome jeziku, emisija Jezik za svakoga, HRT 1,2015.

Esseker – rječnik osiječkoga govora, emisija Jezik i predrasude, HR 2, 2014.

Jezici u dodiru, emisija Jezik i predrasude, HR 2, 2015.

Germanizmi u hrvatskome jeziku, emisija Jezik i predrasude, HR 2, 2015.

Tomaš Mikloušić – najveći kajkavski prosvjetitelj (esej), emisija Kozmopolis – književnost u kontekstu. HR 1, 2017.

Okazionalizmi u jeziku medija, emisija Jezik i predrasude. HR 2, 2017.

Germanizmi u kuhinji (2 dijela), emisija Jezik i predrasude. HR 2, 2018.

Ignac Kristijanović, posljednji branitelj kajkavskoga književnog jezika, emisija Kozmopolis – književnost u kontekstu. HR 1, 2019.

Klinčeki i rožice, emisija Jezik i predrasude. HR 2, 2019.

• Kajkavski književni jezik, emisija Bilješke o jeziku, HRT 3, 2021.

Bilješke o jeziku, 16. 3. 2022., Ignac Kristijanović (Suzana Coha, Ljiljana Dobrovšak, Kristian, Novak, Barbara Štebih Golub, Josipa Tomašić)

Za pouku i zabavu: o zaboravljenom prijevodu Biblije Ignaca Kristijanovića, Kozmopolis - književnost u kontekstu, HR 3, 25. 4. i 28. 4.

• 10. 11. tribina u Kajkavskom spravišču o zagrebačkom govoru

• 8. 12. radio Sljeme, emisija Kajkaviana (s B. Beckom)

O kajkavskim kalendarima, esej, Kozmopolis - književnost u kontekstu, HR 3 program,19. 12. i 22. 12.

Nagrade

Kao članica radne skupine i projektnoga tima znanstveno-istraživačkoga i izdavačkoga projekta Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do 21. stoljeća dobitnica je Nagrade Grada Zagreba 2021. godine.


Izobrazba

 • 1980. – 1988. Osnovna škola Ante Kovačića u Zagrebu
 • 1989. – 1993. Jezična gimnazija u Zagrebu
 • 1993. – 1998. studij germanistike i kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1998. diplomirala s temom Frauengestalten bei Heinrich Böll, 52 str. (mentor: prof. dr. sc. Viktor Žmegač)
 • 2001. upisala poslijediplomski studij opće lingvistike na Filozofskom fakultetu Zagrebačkoga sveučilišta
 • 2. svibnja 2004. obranila magistarski rad Glagolski germanizmi u Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, 230 str. (mentori: prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi, prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić)
 • 29. rujna 2006. doktorirala s temom Germanizmi u Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, 570 str. (mentor: prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić)

Bibliografija

Kvalifikacijski radovi

1. 1998. diplomirala germanistiku i kroatistiku na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, tema Frauengestallten bei Heinrich Böll, mentor prof. dr. sc. Viktor Žmegač

2. 2004. Magisterij na Poslijediplomskome studiju lingvistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, tema Glagolski germanizmi u Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, mentori prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi i prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić.

3. 2006. Doktorat na Poslijediplomskome studiju lingvistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, tema Germanizmi u Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, mentor prof. dr. Mira Menac-Mihalić.

Knjige

1. 2010. Germanizmi u kajkavskome književnom jeziku. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2. 2012. Ignac Kristijanović: Slovnica horvatskoga narječja. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

3. 2014. Ignacije Szentmártony i Uvod u Nauk o horvatskome jeziku. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

4. 2015. Franjo Kornig i njegova Horvatska gramatika. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

5. 2017. Horvatska gramatika I. E. Matijevića. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

6. 2019. Jezičnica horvatsko-slavinska Josipa Đurkovečkoga. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

7. 2022. Blagorečja Ignaca Kristijanovića. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Uredničke knjige

1. 2012. Tomaš Mikloušić – zbornik radova. Ur. Jembrih, Alojz; Štebih Golub, Barbara. Grad Jastrebarsko. Jastrebarsko.

2. 2018. Pojmovnik hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja. Ur. Jirouš-Rajković, Vlatka; Runjaić, Siniša; Štebih Golub, Barbara. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Poglavlja u knjigama

1. 2008. Brlobaš, Željka; Celinić, Anita; Franić, Ivana; Kalinski, Ivan; Lewis, Kristian; Ptičar, Adela; Štebih Golub, Barbara; Vajs, Nada; Zečević, Vesna. Rječnik hrvatskoga kajkavskog književnoga jezika XI (penzumi: posluhavati – postuvati, posud – poterati, prah – prčiti se). Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2. 2010. Globalizacija i internacionalizacija u hrvatskome i srpskome jeziku. Ur. Tošović, Branko. Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika. Izvori. Zagreb. 169–185. (suautorstvo s Marijanom Horvat)

3. 2010. Hrvatsko i srpsko računalno nazivlje. Ur. Tošović, Branko. Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika. Izvori. Zagreb. 185–191. (suautorstvo s Milicom Mihaljević)

4. 2010. Mocijska tvorba u hrvatskome i srpskome jeziku. Ur. Tošović, Branko. Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika. Izvori. Zagreb. 191–213. (suautorstvo s Milicom Mihaljević)

5. 2010. Usporedba hrvatskoga i srpskoga fonološkoga nazivlja. Ur. Tošović, Branko. Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika. Izvori. Zagreb. 331–351. (suautorstvo s Milicom Mihaljević)

6. 2011. Brlobaš, Željka; Celinić, Anita; Heffer, Hrvoja; Kalinski, Ivan; Štebih Golub, Barbara. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika XII. (penzum prevzetje – priganavka). Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

7. 2013. Kajkavski hrvatski književni jezik u 17. i 18. stoljeću. Ur. Katičić, Radoslav; Lisac, Josip. Povijest hrvatskoga jezika 3. Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica. Zagreb. 221–263.

8. 2014. Brlobaš, Željka; Franić, Ivana; Kalinski, Ivan; Lewis, Kristian; Ptičar, Adela; Štebih Golub, Barbara. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika XIII. (penzumi prodaj – protezati se, rasipavańe – rasvetitelica). Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

9. 2015. Kajkavski hrvatski književni jezik u 19. stoljeću. Ur. Lisac, Josip; Pranjković, Ivo; Samardžija, Marko. Povijest hrvatskoga jezika 4. Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica. Zagreb. 113–159.

10. 2015. Tvorenice motivirane osobnim imenom u jeziku hrvatskih medija. Ur. Rišner, Vlasta. Jezik medija nekada i sada. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanoga 6. i 7. lipnja 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Hrvatska sveučilišna naklada i Filozofski fakultet u Osijeku, Osijek. 217–236. (suautorstvo s Marijanom Horvat)

11. 2017. Brlobaš, Željka; Franić, Ivana; Ptičar, Adela, Štebih Golub, Barbara; Vukadinović, Tatjana. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, svezak XIV. (penzumi: razglasuvańerazrušuvati, ruča – rzati, s1 – sadje). Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

12. Wie man im 18. Jahrhundert kajkavische Grammatiken „für Teutsche“ schrieb. Ur. Hübner, Julia; Simon, Hors J. Fremdsprachenlehrwerke in der frühen Neuzeit. Perspektiven – Potentiale – Herausforderungen. Wiesbaden. Harrassowitz Verlag. 2021. 107–122.

13. 2023. Neologija i neografija u suvremenom hrvatskom jeziku. Ur. Ološtiak, Martin. Neologizmy a neologizácia v lingvistickej reflexii. Prešovská univerzita v Prešove, Prešov. 317 – 334. (suautorstvo s Erminom Ramadanović)

Izvorni znanstveni radovi

1. 2000. Vojni terminološki germanizmi u Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 26. Zagreb. 245–260.

2. 2002. Aneksni rječnik Ignaca Kristijanovića. Filologija 38/39. Zagreb. 239–256.

3. 2003. Adaptacije germanizama u iločkome govoru. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29. Zagreb. 293–325.

4. 2004. Nazivi za vrste riječi u hrvatskome kajkavskome književnom jeziku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 30. Zagreb. 107–121. (suautorstvo s Kristianom Lewisom)

5. 2005. Kajkavska gramatika Ivana Vitkovića. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31. Zagreb. 329–355.

6. 2006. Transmorfemizacija imeničkih germanizama u kajkavskome književnom jeziku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 32. Zagreb. 295–311.

7. 2006. Tvorba motivirana germanizmima u hrvatskome standardu i kajkavskome književnom jeziku. Ur. Lukašanec, Alâksandr Alâksandravìč. Funkcionalni aspekti tvorbe. Nacionalna akademija znanosti i Institut za bjeloruski jezik. Minsk. 349−361.

8. 2006. Gramatičko nazivlje u hrvatskome kajkavskome književnom jeziku. Filologija 46/47. Zagreb. 183–201. (suautorstvo s Kristianom Lewisom i Nadom Vajs Vinja)

9. 2007. Hibridne složenice u kajkavskome književnom jeziku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33. Zagreb. 391–411.

10. 2008. Usporedba hrvatskoga i srpskoga fonološkoga nazivlja. Ur. Tošović, Branko. Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen I. Slawische Sprachkorrelationen. Lit Verlag. Beč. 227–247. (suautorstvo s Milicom Mihaljević)

11. 2008. Morfološka adaptacija posuđenica. Suvremena lingvistika 66. Zagreb. 243–261.

12. 2008. Tvorbeni obrasci neologizama u hrvatskome standardnom jeziku. Ur. Avramova, Cvetanka; Baltova, Julia; Radeva, Vasilka. Slovoobrazovanje i leksikologija. Univerzitet sv. Kliment Ohridski. Sofija. 264–279.

13. 2008. Pravi mocijski parnjaci u kajkavskome književnom jeziku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34. Zagreb. 393–412.

14. 2009. Hrvatsko i srpsko računalno nazivlje. Ur. Tošović, Branko. Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen II. Slawische Sprachkorrelationen. Lit Verlag. Beč. 137–143. (suautorstvo s Milicom Mihaljević)

15. 2009. Germanizmi u bačvarskom žargonu. Gazophylacium god. XIV, 1/2. Zagreb. 87–95.

16. 2009. Mocijska tvorba u hrvatskome i srpskome jeziku. Ur. Tošović, Branko. Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen II. Slawische Sprachkorrelationen. Lit Verlag. Beč. 81–103. (suautorstvo s Milicom Mihaljević)

17. 2009. Globalizacija i internacionalizacija u hrvatskome i srpskome jeziku. Ur. Tošović, Branko. Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen III. Slawische Sprachkorrelationen. Lit Verlag. Beč. 405–421. (suautorstvo s Marijanom Horvat)

18. 2009. Prefiks ne- u kajkavskome književnom jeziku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35. Zagreb. 333–345.

19. 2009. Kroatischer Küchenpallawatsch. Ur. Lavrić, Eva. Food and Language. Sprache und Essen. Peter Lang, Frankfurt am Main. 91–99.

20. 2010. Složenice u kajkavskome književnom jeziku. Vidobražennija istorii ta kulturi na rodu v slobotvorenni. Ur. Kaprilovska, Evgenija A.; Klimenko F, Nina. Akademija znanosti Ukrajine i Kijevski nacionalni univerzitet Tarasa Ševčenka. Kijev. 329–346.

21. 2010. Analiza Prirečja (Sprichwörter) Ignaca Kristijanovića. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 36/1. Zagreb. 163–202. (suautorstvo s Nadom Vajs Vinja)

22. 2012. Okazionalizmi u hrvatskome publicističkom stilu. Ur. Ćorić, Božo; Dragićević, Rajna. Tvorba reči i njezini resursi u slovenskim jezicima. Zbornik radova sa četrnaeste međunarodne naučne konferencije Komisije za tvorbu reči pri Međunarodnom komitetu slavista. Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. Beograd. 419–437.

23. 2012. Imenice kojima se označuju osobe ženskoga spola u kajkavskome književnom jeziku. Ur. Sierociuk, Jerzy. Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst. Wydawnictwo poznańskiego towarzystwa przyjaciół. Poznań. 43–53.

24. 2012. Tvorba riječi u hrvatskim dopreporodnim gramatikama. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 38/3. Zagreb. 295–326. (suautorstvo s Marijanom Horvat)

25. 2014. Tvorba riječi i reklamni diskurs. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 40/1. Zagreb. 133–147. (suautorstvo s Kristianom Lewisom)

26.O mociji bez emocija. Srpski jezik 19. Beograd. 461–478.

27. 2014. Germanizmi u Rječniku stranih riječi Bratoljuba Klaića. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 40/2. Zagreb. 397–410. (suautorstvo s Kristianom Novakom)

28. 2015. Kontaktološka istraživanja germanizama u hrvatskome jeziku. Gwary Dziś. Rocznik poświęcony dialektologii słowiańskiej 7. Poznanj. 191–201. (suautorstvo s Kristianom Novakom)

29. 2015. Hrvatsko rječotvorje između tradicije i novih potreba. Ur. Mengel, Swetlana. Slavische Wortbildung im Vergleich. Teoretische und pragmatische Aspekte. Slavica Varia Halensia 12. Lit Verlag. Berlin. 462– 477.

30. 2015. Imeničke umanjenice u kajkavskome književnom jeziku. Ur. Stramljič Breznik, Irena. Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga. Zora. Maribor. 277–290. (suautorstvo s Kristianom Novakom)

31. 2015. Deutsch im Diskurs der Illyrischen Bewegung (1835–1843): Bedrohung, Leitbild, Überbrückungsinstrument. Zagreber germanistische Beiträge 24. Zagreb. 127–149. (suautorstvo s Kristijanom Novakom)

32. 2016. Okazionalizmi u hrvatskome jeziku na internetu. Slavia Centralis IX/1. Maribor. 35–47.

33. 2016. Jedan tip imeničkih složenica u kajkavskome književnom jeziku. Slavia Centralis X/1. Maribor. 5–22.

34. 2016. Aktivni particip prezenta u hrvatskim tekstovima 17.–19. stoljeća. Ur. Kuštović, Tanja; Žagar, Mateo. Meandrima hrvatskoga glagoljaštva. Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb. 181.–199. (suautorstvo s Marijanom Horvat)

35. 2017. Jernej B. Kopitar and the Grammar Book of Ignac Kristijanović. Slavia Centralis X/1. Maribor. 16–39.

36. 2017. Stopljenice u medijskome i reklamnome diskursu suvremenoga hrvatskog jezika. Poznańskie studia slawistyczne 13. Poznanj. 196–208.

37. 2018. Mali uvod u bogatu kajkavsku gramatikografiju. Fluminensia 30/1. Rijeka. 127– 151.

38. 2018. Univerbizacija u hrvatskome nazivlju. Ur. Šehović, Amela. Univerbacija / Univerbizacija u slavenskim jezicima. Zbornik radova. Osamnaesta naučna konferencija Komisije za tvorbu riječi Međunarodnog komiteta slavista. Slavistički komitet Sarajevo. Sarajevo. 385–399. (suautorstvo sa Sinišom Runjaićem) (ISBN 978-9958-648-20-5) Način dostupa (URL): http://www.slavistickikomitet.ba/Univerbacija/Univ...

39. 2019. Participi u tekstovima pisanima kajkavskim književnim jezikom krajem 18. i u 19. stoljeću. Fluminensia 31/1. Rijeka. 223–251. (suautorstvo s Bojanom Schubert)

40. 2020. Verschiedene sprichwörtliche Redensarten – das erste kroatische phraseologische Wörterbuch. Kalbotyra 73. Vilnius. 92–103. (suautorstvo s Barbarom Kovačević)

41. 2021. Semantička tvorba u terminologiji. Ur. Kowalski Paveł. Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjen. Prace Slawistyczne. Slavica. Instytut Slawystiki Polskiej Akademii Nauk. Varšava. 289–306. (suautorstvo sa Sinišom Runjajićem) (e-ISBN 978-83-66369-41-2, ISSN 0208-4058 (Prace Slawistyczne. Slavica))

42. 2021. Da su mi zdravi gospone! (Prinos proučavanju oslovljavanja u kajkavskome književnom jeziku). Hrvatski dijalektološki zbornik 25. Zagreb. 247 – 272.

43. 2020. Norma i praksa: prakticiraju li kajkavski gramatičari pisci normu iz svojih gramatika u vlastitim književnim djelima? Ur. Glušac, Maja. Od norme do uporabe 2: Zbornik sa znanstvenoga skupa Od norme do uporabe 2 održanoga 28. i 29. rujna 2018. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Hrvatska sveučilišna naklada. Osijek. 326–364. (suautorstvo s Bojanom Schubert)

44. 2020. Hrvatske dopreporodne slovnice kao priručnici za učenje hrvatskoga kao stranog jezika. Ur. Bratulić Josip; Čupković, Gordana; Galić, Josip. Dijalekti, jezična povijest i tradicija. Zbornik u čast Josipu Liscu. Sveučilište u Zadru, Matica hrvatska Ogranak Matice hrvatske u Zadru. Zadar. 333–362. (suautorstvo s Marijanom Horvat) (ISBN 978-953-169-348-6)

45. 2021. Trebaš li imati žnjoru kad imaš putra na glavi? (Germanizmi u hrvatskim frazemima). Ur. Frančić Anđela; Kuzmić Boris; Malnar Jurišić Marija. Kroz prostor i vrijeme. Zbornik u čast Miri Menac-Mihalić. FFpress. Zagreb. 453–467. (suautorstvo s Barbarom Kovačević)

46. 2021. O složenicama u odabranim protestantskim djelima. Ur. Eterović Lidija; Žagar Mateo. Jezik hrvatskih protestantskih izdanja i književnojezične koncepcije 16. stoljeća. Zbornik radova. Hrvatska sveučilišna naklada; Staroslavenski institut. Zagreb. 145–158. (suautorstvo s M. Horvat)978-953-169-478-0)

47. 2021. Paratekst u svetopisamskim prijevodima Ignaca Kristijanovića. Kaj 3/4. 59–76. (I

48. 2021. Kristijanovićeve kajkavske prerade Ezopa. Raščlamba devet parova basni iz Danice zagrebečke i Ezopuševih basni pohorvačenih. Studia Slavica Academiae Scientiarium Hungaricae 66/1. (suautorstvo s Vladimirom Rezo) 173–188.

49. 2021. Da su mi zdravi gospone! (Prinos proučavanju oslovljavanja u kajkavskome književnom jeziku). Hrvatski dijalektološki zbornik 25. Zagreb. 247 – 272.

50. 2022. Novotvorenice pučkih tvorbenjaka. Ur. Ološtiak, Martin; Liptáková, L´udmila; Bednárová-Gibová, Klaudia. Slovanská slovotvorba: synchrónnia, inovácie, neologizácia. Slavic word-formation: synchrony, innovations, neologization. Prešovská univerzita v Prešove vo Vydavatel´stve Prešovskej univerzity. 265– 274.

51. 2022. Od Chtejenya do Čtejenja (jezične mijene u kajkavskim lekcionarima). Crkva u svijetu 57/4.555–574.

52. Prijevodne objasnidbenice u Danici zagrebečkoj. Filologija 79. (suautorstvo s Kristianom Novakom) 115–155.

53. 2022. Tri izdanja Mikloušićeva Stoletnoga horvatskoga kalendara – od kajkavskoga prema štokavskome? Kaj – časopis za književnost, umjetnost, kulturu 5/6. 35 –50.

54. 2023. Dva priručnika J. E. Matijevića. Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu. Zbornik radova. Ur. Horvat, Marijana. Institut za hrvatski jezik. Zagreb. 387–385.

55. 2023. Knjiga Tobijaša Ignaca Kristijanovića – komunikacijski aspekti biblijskog priejvoda. Crkva u svijetu 58/4. 613 – 630. (suautorstvo s Borisom Beckom).

Znanstveni pregledni radovi

1. 2006. Germanizmi u hrvatskim rječnicima. Ur. Srdoč-Konestra, Ines; Vranić, Silvana. Riječki filološki dani: Zbornik radova 6. Filozofski fakultet. Rijeka. 183–193.

2. 2010. Hrvatsko-njemački rječnik Blaža Tadijanovića. Ur. Badurina, Lada; Bačić-Karković, Danijela. Riječki filološki dani: Zbornik radova 8. Filozofski fakultet. Rijeka. 577–585. (suautorstvo s Marijanom Horvat)

3. 2010. Posljedice internacionalizacije u hrvatskome jeziku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 36/1. Zagreb. 1–21. (suautorstvo s Marijanom Horvat)

Znanstveni radovi: prethodno priopćenje

1. 2016. Značenje umanjenica u kajkavskome hrvatskome književnom jeziku. Fluminensia 28/1. Rijeka. 57–69. (suautorstvo s Kristianom Novakom)

Stručni radovi

1. 2001. Germanizmi u zagrebačkom govoru. KajČasopis za književnost, umjetnost, kulturu 5/6. Zagreb. 31–37.

2. 2006. Iločki germanizmi. Gazophylacium XII /1– 2. Zagreb. 145–158.

3. 2008. Uz 200. obljetnicu prvoga jednojezičnog hrvatskoga (kajkavskoga) pravopisa (1808.). Gazophylacium XIII / 1– 2. Zagreb. 139–145.

4. 2017. Projekt Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja (DRVNA). Drvna industrija 4. Zagreb. 409–413. (s V. Jirouš-Rajković)

Nekategorizirani radovi

1. 2011. Posljednja slovnica kajkavskoga književnog jezika. Ur. Jembrih, Alojz. Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzoru. III. zbornik sa znanstvenih skupova Krapina 2010. i 2011. Hrvatska udruga „Muži zagorskoga srca“. Zabok. 345–363.

2. 2012. Tomaš Mikloušić i Ignac Kristijanović. Ur. Jembrih, Alojz; Štebih Golub, Barbara. Tomaš Mikloušić – zbornik radova. Grad Jastrebarsko. Jastrebarsko. 223–239.

3. 2023. Jedino moje domoroce opominam... (Kajkavski pogledi na ilirsku jezičnu koncepciju). Dani hvarskoga kazališta. Hrvatski narodni preporod i njegovo nasljeđe. Ur. Senker, Boris; Ljubić, Lucija; Glunčić-Bužančić, Vinka. HAZU, Književni krug Split. Zagreb–Split. 322–350.

Prikazi

1. 2003. Doprinos proučavanju srednjovjekovnog slavenstva na području Austrije. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29. Zagreb. 453–456.

2. 2004. Doprinos proučavanju hrvatsko-talijanskih jezičnih dodira. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 30. Zagreb. 298–300.

3. 2004. O stilu sa stilom. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 30. Zagreb. 300–305.

4. 2005. Uvod u leksičku kontaktologiju. Teorija adaptacije rusizama. Suvremena lingvistika 34. Zagreb. 149–150.

5. 2005. Novi pristup teoriji jezika u kontaktu. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31. Zagreb. 552–555.

6. 2006. Sustavna obrada posuđenica u hrvatskome jeziku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 32. Zagreb. 411–415 .

7. 2006. Germanizmi u sarajevskom govoru. Suvremena lingvistika 36. Zagreb. 138–139.

8. 2008. Jezičnica horvatsko-slavinska. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34. Zagreb. 474–476.

9. 2017. O jednoj kajkavskoj jezičnoj biografiji. Croatica et Slavica Iadertina 12/2. Zadar. 642–645.

10. 2017. Prvi hrvatski Shakespeare. Zadarska smotra LXVI, 1/2. Zadar. 344 –346.

11. 2019. Poboj sisečki ponovljeni. Zadarska smotra LXVIII, 4. Zadar. 317–323.

Članci u leksikonima i enciklopedijama

1. 2013. Kristijanović, Ignjat (Ignac). Ur. Macan, Trpimir. Hrvatski bibliografski leksikon 8. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb. 129–131.

2. 2017. germanizmi. Ur. Brezinščak Bagola, Božidar; Cesarec, Ivan; Klemenčić, Mladen. Enciklopedija hrvatskoga Zagorja. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb. 227 – 228.

Znanstveno-popularni radovi

1. 2014. U Mjesecu hrvatskoga jezika o povijesti hrvatskoga jezika. Hrvatski jezik – znanstvenopopularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 1/1. 36–40.

2. 2014. Davno, dok su se još hercig frajlice sa svojim feš hofirantima po Zrinjevcu špancirale. Hrvatski jezik – znanstvenopopularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 1/2. 37–40.

3. 2014. O ilircima posve osobno. Hrvatski jezik – znanstvenopopularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 1/3. 38–42.

4. 2014. Moja se obitelj pomina samo po hrvatsku. Hrvatski jezik – znanstvenopopularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 1/4. 39–43.

5. 2015.Dva zanimljiva terminološka rječnika. Hrvatski jezik – znanstvenopopularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 2/1. 33– 38.

6. 2015. Bećari se bećare, a bekrije bekrijaju uz bećarpaprikaš u čingi lingi čardi. Hrvatski jezik – znanstvenopopularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 2/2. 39–42.

7. 2015. Ali to nije sve... (Stolac, Diana; Vlastelić, Anastazija. 2014. Jezik reklama. Hrvatska sveučilišna naklada – Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Rijeka.) Hrvatski jezik – znanstvenopopularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 2/3. 38–42.

8. 2016. En interkruciĝo de filologio kaj lingva politiko (Velimir Piškorec uz suradnju Sanje Janković, Tomo Maretić na raskrižju filologije i jezične politike, Udruga zagrebačkih esperantista, Zagreb, 2015.). Hrvatski jezik – znanstvenopopularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 3/2. 32–37.

9. 2017. O jednoj flundri. Hrvatski jezik – znanstvenopopularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 4/1. 39–42.

10. 2017. Od ajngemahtesa do kulgofa i ajerlikera. Hrvatski jezik – znanstvenopopularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 4/2. 32–34.

11. 2017. Zemeljske jabuke, krumpir, krumper, patat. Hrvatski jezik – znanstvenopopularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 4/4. 30–32.

12. 2020. Fašnik očima Ignaca Kristijanovića. Hrvatski jezik – znanstvenopopularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 7/1. 30–33.

13. 2021. Put do sreće i zadovoljstva. Hrvatski jezik – znanstvenopopularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 8/1. 27 –31.

14. 2022. Kad na Novo leto lepo sveti, rib, sada i vina dosta češimeti (Iz povijesti kajkavskih kalendara). Hrvatski jezik 9/4. 33-37.

Prijevodi

1. 2010. Mann, Thomas. Njemačkim slušateljima: radijske emisije za njemačke slušatelje 19411945. godine. Prosvjeta. Zagreb. (

2. 2011. Holzer, Georg. Povijesna gramatika hrvatskoga jezika. Glasovne mijene. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. (

3. 2014. Keipert, Helmut. Obzori preporoda: kroatističke rasprave. FFpress. Zagreb.

Radovi objavljeni na mrežnim stranicama

Germanismen im Kroatischen und im Serbischen, www.gralis.at

Znanstveni skupovi i kongresi

1. 9. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, Zagreb, studeni 2000.; izlaganje: Germanizmi u zagrebačkom govoru.

2. Dvojezična i višejezična leksikografija, Zagreb, studeni 2001.; izlaganje: Aneksni rječnik Ignaca Kristijanovića.

3. Godišnje savjetovanje HDPL-a: Jezik i mediji – jedan jezik više svjetova, Split, svibanj 2005.; izlaganje: Report o jezičnom antistylingu.

4. IV. međunarodni leksikografski skup, Zagreb, prosinac 2005.; izlaganje: Gramatičko nazivlje u hrvatskome kajkavskome književnom jeziku (s Kristianom Lewisom i Nadom Vajs Vinja).

5. Godišnje savjetovanje HDPL-a: Jezik i idenitet, Split, svibanj 2006.; izlaganje: Vesele štajerske pučke etimologije.

6. Funkcionalni aspekti tvorbe. Zasjedanje Komisije za tvorbu riječi Slavističkoga komiteta. Minsk (Bjelorusija), listopad 2006.; izlaganje: Tvorba motivirana germanizmima u hrvatskome standardu i kajkavskome književnom jeziku.

7. 34. Österreichische Linguistentagung, Klagenfurt (Austrija), prosinac 2006.; izlaganje: Kroatischer Küchenpallawatsch.

8. Fonetsko-fonološke, ortoepske i ortografske razlike između bosanskog(bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika, Graz (Austrija), travanj 2007.; izlaganje Usporedba hrvatskoga i srpskoga fonološkoga nazivlja (s Milicom Mihaljević).

9. Tvorba riječi i leksikografija. Zasjedanje Komisije za tvorbu riječi Slavističkoga komiteta. Sofija (Bugarska), listopad 2007.; izlaganje: Tvorbeni obrasci neologizama u hrvatskome standardnom jeziku.

10. Leksičke razlike između bosanskoga/bošnjačkoga, hrvatskoga i srpskoga jezika, Graz (Austrija), ožujak 2008.; izlaganje: Hrvatsko i srpsko računalno nazivlje (s Milicom Mihaljević).

11. Riječki filološki dani 8, Rijeka, studeni 2008.; Hrvatsko-njemački rječnik Blaža Tadijanovića (s Marijanom Horvat).

12. Gramatičke razlike između bosanskoga/bošnjačkoga, hrvatskoga i srpskoga jezika, Graz (Austrija), travanj 2009.; izlaganja: Mocijska tvorba u hrvatskome i srpskome jeziku (s Milicom Mihaljević) i Globalizacija i internacionalizacija u hrvatskome i srpskome jeziku (s Marijanom Horvat).

13. V. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup, Zagreb, prosinac 2009.; izlaganje: Nacrtak za suvremeni kontaktološki rječnik germanizama (s Ivom Pavlom Jazbecem).

14. Mikloušićevi susreti, Jastrebarsko, svibanj 2010.; izlaganje: Tomaš Mikloušić i Ignac Kristijanović.

15. Utjecaj povijesti i kulture naroda na tvorbu riječi. Zasjedanje Komisije za tvorbu riječi Slavističkoga komiteta, Kijev (Ukrajina), svibanj 2010.; izlaganje: Složenice u kajkavskome književnom jeziku.

16. Slavensko rječotvorje: sustav i tekst. Zasjedanje Komisije za tvorbu riječi Slavističkoga komiteta, Poznanj (Poljska), svibanj 2011.; izlaganje: Imenice kojima se označuju osobe ženskoga spola u kajkavskome književnom jeziku.

17. Tvorba reči i njeni resursi u slovenskim jezicima. Zasjedanje Komisije za tvorbu riječi Slavističkoga komiteta, Beograd (Srbija), svibanj 2012.; izlaganje: Okazionalizmi u hrvatskome publicističkom stilu.

18. Riječki filološki dani 9, Rijeka, studeni 2012.; izlaganje: Tvorba riječi i reklamni diskurs (s Kristianom Lewisom).

19. Skup o Bratoljubu Klaiću, Zagreb, travanj 2014.; izlaganje: Germanizmi u Rječniku stranih riječi Bratoljuba Klaića (s Kristianom Novakom).

20. Slavische Wortbildung im Vergleich: Theoretische und pragmatische Aspekte. 15. internationale Konferenz der Wortbildungskommission beim Intenationalen Slavistenkomitee,

Lutherstadt Wittenbergu (Njemačka), svibanj 2014. godine; izlaganje: Hrvatsko rječotvorje između tradicije i suvremenih potreba

21. Wpływ języka niemieckiego na strukturę gramatyczną i leksykalną dialektów słowiańskich, Poznanj (Poljska), svibanj 2014.; izlaganje: Kontaktološka istraživanja germanizama u hrvatskome jeziku (s Kristianom Novakom).

22. Jezik medija nekada i sada, Osijek, lipanj 2014.; izlaganje: Tvorenice motivirane osobnim imenom u suvremenome jeziku (s Marijanom Horvat).

23. Deutsche Sprache und Kultur in Kroatien, Zadar, lipanj 2014.; izlaganje: Einstellungen gegenüber deutscher Sprache in der ersten Hälfte des 19. Jhds. (s Kristianom Novakom).

24. 16. Međunarodna znanstvena konferencija Komisije za slavensku tvorbu riječi pri Međunarodnom slavističkom odboru. Umanjenice u slavenskim jezicima: oblik i uloga, Maribor (Slovenija), svibanj 2015.; izlaganje: Imeničke umanjenice u kajkavskome književnom jeziku (s Kristianom Novakom).

25. 17. Međunarodna znanstvena konferencija Komisije za slavensku tvorbu riječi pri Međunarodnom slavističkom odboru. Jezik i internet, Graz (Austrija), ožujak 2016.; izlaganje: Hrvatski jezik između međumrežja i interneta.

26. 18. Međunarodna znanstvena konferencija Komisije za slavensku tvorbu riječi pri Međunarodnom slavističkom odboru. Univerbacija / Univerbizacija u slavenskim jezicima, Sarajevo, travanj 2017.; izlaganje: Univerbacija u hrvatskom nazivlju (sa Sinišom Runjaićem)

27. 14. Drvno-tehnološka konferencija, Opatija, lipanj 2017.; izlaganje: Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja (DRVNA) (s Vlatkom Jirouš-Rajković i Sinišom Runjaićem)

28. Prvi dani strukovnih nastavnika, Opatija, ožujak 2018.; izlaganje: Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja

29. Od norme do uporabe 1, Osijek, rujan 2018.; izlaganje: Norma i praksa: prakticiraju li kajkavski gramatičari pisci normu iz svojih gramatika u vlastitim književnim djelima (s Bojanom Schubert)

30. Fremdsprachenlehrwerke in der Frühen Neuzeit: Perspektiven – Potentiale – Herausforderungen, Berlin (Njemačka), siječanj 2019.; izlaganje: Wie man im 18. Jh. kajkavische Grammatiken „für Teutsche“ schrieb

31. Međunarodni znanstveni skup Jezik hrvatskih protestantskih izdanja u kontekstu hrvatskih i europskih književnojezičnih koncepcija XVI. stoljeća, Zagreb, rujan 2019.; izlaganje: O složenicama u odabranim protestantskim djelima (s Marijanom Horvat)

32. 7. hrvatski slavistički kongres, Šibenik, rujan 2019.; izlaganje: U potrazi za jezičnom varijacijom: druga izdanja starokajkavskih tekstova (s Bojanom Schubert)

33. Internationale wissenschaftliche Tagung Feste Wortverbindungen in Forschung und Lehre: Phraseologisme, Kollokationen und Verwandtes. In Erinnerung an Saulius Lapinskas (1954–2014), Vilnius (Litva), listopad 2019.; izlaganje: „Verschiedene sprichwörtliche Redensarten“ – das erste kroatische phraseologische Wörterbuch (s Barbarom Kovačević)

34. Znanstveni kolokvij Hrvatska jezična biografistika, Zagreb, studeni 2019.; izlaganje: Pogled na Sumrak. Stavovi o jeziku Ignaca Kristijanovića.

35. Międzynarodowa konferencja naukowa Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej, Varšava, rujan 2020.; izlaganje: Sematnička tvorba u terminologiji (sa Sinišom Runjaićem).

36. CLARC 2021., Rijeka, lipanj 2021.; izlaganje: Prijevod Knjige o Juditi Ignaca Kristijanovića: jezik i paratekst (s dr. sc. doc. Borisom Beckom).

37. Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia. 21. medzinárodná konferencia Komisie pre slovanskú slovotvorbu pri Medzinárodnom komitéte slavistov, Prešov, rujan 2021., izlaganje: Novotvorenice pučkih tvorbenjaka

38. „Slavenstvou prošlosti i danas. Jezik, književnost, kultura, Wroclaw, listopad 2021., izlaganje: Stabilnost i varijabilnost u djelima Ignaca Kristijanovića.

39. Okrugli stol o Ignacu Kristijanoviću, Zagreb, travanj 2022., izlaganje Stabilnost i varijabilnost u Kristijanovićevu opusu.

40. Dani hvarskoga kazališta. Hrvatski narodni preporod i njegovo nasljeđe, Hvar, svibanj 2022., izlaganje Jedino moje domoroce opominam: kajkavski pogledi na ilirsku jezičnu koncepciju.

41. Hrvatski jezik: povijest i uloge nastavnog predmeta, Zagreb, srpanj 2022., izlaganje Kak vu horvatskom prav čteti i pisati (Crtice o dva književnokajkavska pravopisa).

42. Međunarodni znanstveni skup Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu. Zagreb, prosinac 2022.; izlaganje: Dva priručnika J. E. Matijevića.

43. Predmoderna hrvatska književnost u europskoj kulturi: kontakti i transferi. Kulturni transferi u ranonovovjekovnoj kajkavskoj knjževnosti. Znanstveni kolokvij. Zagreb, prosinac 2022.; izlaganje: Kristijanovićeva Knjiga Tobijaša iz Svetoga pisma Staroga zakona na horvatski prenešena (s Borisom Beckom).

44. Deantroponimni neologizmi kao ključne reči epohe. Okrugli stol. Novi Sad, svibanj 2023.; izlaganje Imena luda nalaze se svuda: deantroponimne tvorenice u čitateljskim komentarima.

45. Domaća rič 16. Međunarodni skup. Zadar, lipanj 2023.; izlaganje Rekonstrukcija Kristijanovićeve Biblije (KRISBI).

46. Četiri i pol stoljeća kajkavske pismenosti. Uz 450. obljetnicu kajkavskoga prvotiska: Ivan Pergošić, Decretum, 1574. Varaždin/Ludbreg, svibanj 2024.; izlaganje: Prijevodne varijante i paratekstni elementi u Kristijanovićevu prijevodu Knjige šoltarov (s Dubravkom Ivšić Majić).

47. Četiri i pol stoljeća kajkavske pismenosti. Uz 450. obljetnicu kajkavskoga prvotiska: Ivan Pergošić, Decretum, 1574. Varaždin/Ludbreg, svibanj 2024.; izlaganje: Fragment književnokajkavskoga prijevoda Kurana (s Erminom Ramadanović).

Pozivna predavanja

1. Germanizmi u kajkavskome književnom jeziku, predavanje održano 22. svibnja 2007. na Zagrebačkom lingvističkom krugu

2. Germanizmi u iločkome govoru, predavanje održano 18. prosinca 2015. u Matici hrvatskoj u Zagrebu

3. Germanizmi u kajkavskome književnom jeziku, predavanje održano 19. siječnja 2015. na Filozofskome fakultetu u Mariboru

4. Kajkavske gramatike, predavanje održano 19. siječnja 2015. na Filozofskome fakultetu u Mariboru

5. Galženjaci, vlaškovuličanci i gartlici (Crtice o Krležinim Baladama Petrice Kerempuha), predavanje održano 13. siječnja 2021. na Odsjeku za kroatistiku Sveučilišta u Zadru

6. Kajkavski književni jezik, predavanje održano 15. ožujka 2022. na Odsjeku za kroatistiku Sveučilišta u Zagrebu

7.Od betegov vsake šorte (s prof. dr. Gordanom Čupković), predavanje održano 16. ožujka 2022. na Odsjeku za kroatistiku Sveučilišta u Zadru

8. Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma – RETROGRAM (s dr. sc. Marijanom Horvat), predavanje održano 22. ožujka 2022. na Filozofskome fakultetu u Mariboru

9. Od koronamafije do Plenimuna: okazionalizmi u govorumržnje (s Lobelom Filipićem), predavanje održano 17. siječnja 2023. pred Komisijom za tvorbu riječi Međunarodnoga slavističkog komiteta.

10. Kristijanović i njegova Biblija kao kruna stare kajkavske pismenosti, plenarno izlaganje održano 23. svibnja 2024. na skupu Četiri i pol stoljeća kajkavske pismenosti. Uz 450. obljetnicu kajkavskoga prvotiska: Ivan Pergošić, Decretum, 1574. u Varaždinu/Ludbregu.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/