dr. sc. Barbara Štebih Golub

Odjel za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju

Zvanje: znanstveni savjetnik u trajnome zvanju E-pošta: bstebih@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-828 Broj sobe: 208

Životopis

Zaposlenje:

 • 1998. – 2000. Osnovna škola Tina Ujevića u Zagrebu
 • 1. travnja 2000. – ... Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, Odjel za povijest jezika i povijesnu leksikografiju

Rad u nastavi:

 • u ljetnom semestru školske godine 2006./2007. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek za kroatistiku, držala seminar iz kolegija Uvod u teoriju jezika
 • u zimskom semestru akademske godine 2008./2009. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek za germanistiku, diplomski studij prevoditeljski smjer, držala kolegij Idiomatika i stilistika hrvatskoga standardnog jezika
 • u zimskom semestru akademske godine 2009./2010. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek za germanistiku, diplomski studij prevoditeljski smjer, držala kolegij Idiomatika i stilistika hrvatskoga standardnog jezika
 • u zimskom semestru akademske godine 2010. / 2011. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek za germanistiku, diplomski studij prevoditeljski smjer, drži kolegij Idiomatika i stilistika hrvatskoga standardnog jezika

Stručno usavršavanje:

 • 1. listopada – 31. prosinca 2002. Österreichisches Stipendium Vlade Republike Austrije (Institut für die Slawistik der Philologisch-kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, Beč)
 • 1. travnja 2003. – 31. svibnja 2003. stipendistica CEEPUS-a (Institut für die Slawistik der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität, Graz)
 • 1. listopada 2005. – 31. svibnja 2006. Ernst-Mach-Stipendium Vlade Republike Austrije (Institut für die Slawistik der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität, Graz)

Suradnja na domaćim projektima:

2000. – 2012. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika (voditeljice: dr. sc. Vesna Zečević; dr. sc. Nada Vajs Vinja, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Odjel za povijest jezika i povijesnu leksikografiju)

2012. – 2013. Hrvatsko nazivlje za europske pojmove. Terminološko-terminografski okvir (voditeljica prof. dr. Maja Bratanić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Odjel za povijest jezika i povijesnu leksikografiju)

2013. – 2014. Tekstologija hrvatske pisane baštine (voditeljica dr. sc. Marijana Horvat, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Odjel za povijest jezika i povijesnu leksikografiju)

2014. – 2019.Hrvatske dopreporodne gramatike (voditeljica dr. sc. Marijana Horvat, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Odjel za povijest jezika i povijesnu leksikografiju)

2016. – 2017.Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja DRVNA (STRUNA 2016-05-02, projekt financija Hrvatska zaklada za znanost, voditeljica prof. dr. Vlatka Jirouš-Rajković, Šumarski fakultet Sveučilište u Zagrebu)

2019. – ... Popunjavanje bjelina na suvremenoj i povijesnoj kajkavskoj jezičnoj karti. (voditelj: akademik Antun Kovačec,Zavod za lingvistička istraživanja HAZU)

2019. – ... Ignac Kristijanović zaboravljeni dragulj hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika gramatike (voditeljica projekta, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Odjel za povijest jezika i povijesnu leksikografiju)

2019. –Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma – (RETROGRAM, IP-2018-01-3585, projekt financija Hrvatska zaklada za znanost, voditeljica dr. sc. Marijana Horvat, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Odjel za povijest jezika i povijesnu leksikografiju)

2021. Publicistički potkorpus mrežnoga njemačko-hrvatskog frazeološkog rječnika, voditeljica, doc. dr. sc. Branka Barčot, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu (https://www.ffzg.unizg.hr/slaven/istocna/?page_id=...

2022. Hrvatska književnost i kultura u pripremnom razdoblju hrvatskgoa narodnog preporoda (1790. –1835.), voditeljica, prof. dr. sc. Suzana Coha, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu

Suradnja na međunarodnim projektima:

-2006. – 2009. suradnica na međunarodnom projektu Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen (FWF-Projekt, P19158-G03), pod vodstvom prof. dr. sc. Branka Tošovića, Abteilung für Slawistik, Karl-Franzens-Universität, Graz

2014. .suradnica na međunarodnom projektu Padeži, finitnost i kongruencija u slavenskim jezicima // Subject case, finiteness and agreement in Slavonic languages (Institut za slavistiku Sveučilišta u Regensburgu, Institut za slavistiku Humboltova sveučilišta u Berlinu, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu).

Znanstvena suradnja s domaćim institucijama:

• Leksikografski zavod Miroslav Krleža:

Hrvatski bibliografski leksikon (gl. ur. Trpimir Macan) Enciklopedija Hrvatskoga zagorja (gl. ur. Mladen Klemenčić)

Članstvo u međunarodnim znanstvenim organizacijama

od 2006. članica Komisije za tvorbu Međunarodnog slavističkoga komiteta

Uredništva:

urednica rubrike Čitaonica u znanstveno-popularnom časopisu Hrvatski jezik (2014. -2018.)

• izvršna urednica časopisa Rasprave. Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 43/1, 43/2

•Jembrih, Alojz; Štebih Golub, Barbara. Tomaš Mikloušićzbornik radova. Grad Jastrebarsko. Jastrebarsko. 2012.

•Pojmovnik hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja. 2018. Glavna ur. Jirouš-Rajković, Vlatka, izvršni ur. Štebih Golub, Barbara, Runjaić, Siniša. Zagreb. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Organizacijski odbori skupova:

Mikloušićevi susreti, skup održan u svibnju 2010. godine u Jastrebarskom, predsjednica organizacijskoga odbora

Skup o Bratoljubu Klaiću, skup održan u travnju 2014. u Zagrebu, članica organizacijskoga odbora

Okrugli stol o Ignacu Kristijanoviću, skup održan u travnju 2022. u Zagrebu, predsjednica organizacijskoga odbora

Međunarodni znanstveni skup Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu, skup održan u travnju 2022. u Zagrebu, članica organizacijskoga odbora

Voditeljstvo:

2019. – 2020. suvoditeljica niza predavanja Jezikoslovne rasprave

Medijski nastupi:

Njemački jezik u Hrvatskoj, Tribina Grada Zagreba, 22. 11. 2013.

Tvorba riječi u jeziku reklama, emisija Jezik za svakoga, HRT 1, 2014.

Germanizmi u hrvatskome jeziku, emisija Jezik za svakoga, HRT 1,2015.

Esseker – rječnik osiječkoga govora, emisija Jezik i predrasude, HR 2, 2014.

Jezici u dodiru, emisija Jezik i predrasude, HR 2, 2015.

Germanizmi u hrvatskome jeziku, emisija Jezik i predrasude, HR 2, 2015.

Tomaš Mikloušić – najveći kajkavski prosvjetitelj (esej), emisija Kozmopolis – književnost u kontekstu. HR 1, 2017.

Okazionalizmi u jeziku medija, emisija Jezik i predrasude. HR 2, 2017.

Germanizmi u kuhinji (2 dijela), emisija Jezik i predrasude. HR 2, 2018.

Ignac Kristijanović, posljednji branitelj kajkavskoga književnog jezika, emisija Kozmopolis – književnost u kontekstu. HR 1, 2019.

Klinčeki i rožice, emisija Jezik i predrasude. HR 2, 2019.

• Kajkavski književni jezik, emisija Bilješke o jeziku, HRT 3, 2021.

Bilješke o jeziku, 16. 3. 2022., Ignac Kristijanović (Suzana Coha, Ljiljana Dobrovšak, Kristian, Novak, Barbara Štebih Golub, Josipa Tomašić)

Za pouku i zabavu: o zaboravljenom prijevodu Biblije Ignaca Kristijanovića, Kozmopolis - književnost u kontekstu, HR 3, 25. 4. i 28. 4.

• 10. 11. tribina u Kajkavskom spravišču o zagrebačkom govoru

• 8. 12. radio Sljeme, emisija Kajkaviana (s B. Beckom)

O kajkavskim kalendarima, esej, Kozmopolis - književnost u kontekstu, HR 3 program,19. 12. i 22. 12.

Nagrade

Kao članica radne skupine i projektnoga tima znanstveno-istraživačkoga i izdavačkoga projekta Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do 21. stoljeća dobitnica je Nagrade Grada Zagreba 2021. godine.


Izobrazba

 • 1980. – 1988. Osnovna škola Ante Kovačića u Zagrebu
 • 1989. – 1993. Jezična gimnazija u Zagrebu
 • 1993. – 1998. studij germanistike i kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1998. diplomirala s temom Frauengestalten bei Heinrich Böll, 52 str. (mentor: prof. dr. sc. Viktor Žmegač)
 • 2001. upisala poslijediplomski studij opće lingvistike na Filozofskom fakultetu Zagrebačkoga sveučilišta
 • 2. svibnja 2004. obranila magistarski rad Glagolski germanizmi u Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, 230 str. (mentori: prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi, prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić)
 • 29. rujna 2006. doktorirala s temom Germanizmi u Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, 570 str. (mentor: prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić)

Bibliografija

Kvalifikacijski radovi

1. 1998. diplomirala germanistiku i kroatistiku na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, tema Frauengestallten bei Heinrich Böll, mentor prof. dr. sc. Viktor Žmegač

2. 2004. Magisterij na Poslijediplomskome studiju lingvistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, tema Glagolski germanizmi u Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, mentori prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi i prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić.

3. 2006. Doktorat na Poslijediplomskome studiju lingvistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, tema Germanizmi u Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, mentor prof. dr. Mira Menac-Mihalić.

Knjige

1. 2010. Germanizmi u kajkavskome književnom jeziku. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2. 2012. Ignac Kristijanović: Slovnica horvatskoga narječja. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

3. 2014. Ignacije Szentmártony i Uvod u Nauk o horvatskome jeziku. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

4. 2015. Franjo Kornig i njegova Horvatska gramatika. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

5. 2017. Horvatska gramatika I. E. Matijevića. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

6. 2019. Jezičnica horvatsko-slavinska Josipa Đurkovečkoga. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

7. 2022. Blagorečja Ignaca Kristijanovića. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Uredničke knjige

1. 2012. Tomaš Mikloušić – zbornik radova. Ur. Jembrih, Alojz; Štebih Golub, Barbara. Grad Jastrebarsko. Jastrebarsko.

2. 2018. Pojmovnik hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja. Ur. Jirouš-Rajković, Vlatka; Runjaić, Siniša; Štebih Golub, Barbara. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Poglavlja u knjigama

1. 2008. Brlobaš, Željka; Celinić, Anita; Franić, Ivana; Kalinski, Ivan; Lewis, Kristian; Ptičar, Adela; Štebih Golub, Barbara; Vajs, Nada; Zečević, Vesna. Rječnik hrvatskoga kajkavskog književnoga jezika XI (penzumi: posluhavati – postuvati, posud – poterati, prah – prčiti se). Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2. 2010. Globalizacija i internacionalizacija u hrvatskome i srpskome jeziku. Ur. Tošović, Branko. Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika. Izvori. Zagreb. 169–185. (suautorstvo s Marijanom Horvat)

3. 2010. Hrvatsko i srpsko računalno nazivlje. Ur. Tošović, Branko. Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika. Izvori. Zagreb. 185–191. (suautorstvo s Milicom Mihaljević)

4. 2010. Mocijska tvorba u hrvatskome i srpskome jeziku. Ur. Tošović, Branko. Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika. Izvori. Zagreb. 191–213. (suautorstvo s Milicom Mihaljević)

5. 2010. Usporedba hrvatskoga i srpskoga fonološkoga nazivlja. Ur. Tošović, Branko. Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika. Izvori. Zagreb. 331–351. (suautorstvo s Milicom Mihaljević)

6. 2011. Brlobaš, Željka; Celinić, Anita; Heffer, Hrvoja; Kalinski, Ivan; Štebih Golub, Barbara. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika XII. (penzum prevzetje – priganavka). Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

7. 2013. Kajkavski hrvatski književni jezik u 17. i 18. stoljeću. Ur. Katičić, Radoslav; Lisac, Josip. Povijest hrvatskoga jezika 3. Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica. Zagreb. 221–263.

8. 2014. Brlobaš, Željka; Franić, Ivana; Kalinski, Ivan; Lewis, Kristian; Ptičar, Adela; Štebih Golub, Barbara. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika XIII. (penzumi prodaj – protezati se, rasipavańe – rasvetitelica). Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

9. 2015. Kajkavski hrvatski književni jezik u 19. stoljeću. Ur. Lisac, Josip; Pranjković, Ivo; Samardžija, Marko. Povijest hrvatskoga jezika 4. Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica. Zagreb. 113–159.

10. 2015. Tvorenice motivirane osobnim imenom u jeziku hrvatskih medija. Ur. Rišner, Vlasta. Jezik medija nekada i sada. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanoga 6. i 7. lipnja 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Hrvatska sveučilišna naklada i Filozofski fakultet u Osijeku, Osijek. 217–236. (suautorstvo s Marijanom Horvat)

11. 2017. Brlobaš, Željka; Franić, Ivana; Ptičar, Adela, Štebih Golub, Barbara; Vukadinović, Tatjana. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, svezak XIV. (penzumi: razglasuvańerazrušuvati, ruča – rzati, s1 – sadje). Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

12. Wie man im 18. Jahrhundert kajkavische Grammatiken „für Teutsche“ schrieb. Ur. Hübner, Julia; Simon, Hors J. Fremdsprachenlehrwerke in der frühen Neuzeit. Perspektiven – Potentiale – Herausforderungen. Wiesbaden. Harrassowitz Verlag. 2021. 107–122.

Izvorni znanstveni radovi

1. 2000. Vojni terminološki germanizmi u Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 26. Zagreb. 245–260.

2. 2002. Aneksni rječnik Ignaca Kristijanovića. Filologija 38/39. Zagreb. 239–256.

3. 2003. Adaptacije germanizama u iločkome govoru. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29. Zagreb. 293–325.

4. 2004. Nazivi za vrste riječi u hrvatskome kajkavskome književnom jeziku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 30. Zagreb. 107–121. (suautorstvo s Kristianom Lewisom)

5. 2005. Kajkavska gramatika Ivana Vitkovića. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31. Zagreb. 329–355.

6. 2006. Transmorfemizacija imeničkih germanizama u kajkavskome književnom jeziku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 32. Zagreb. 295–311.

7. 2006. Tvorba motivirana germanizmima u hrvatskome standardu i kajkavskome književnom jeziku. Ur. Lukašanec, Alâksandr Alâksandravìč. Funkcionalni aspekti tvorbe. Nacionalna akademija znanosti i Institut za bjeloruski jezik. Minsk. 349−361.

8. 2006. Gramatičko nazivlje u hrvatskome kajkavskome književnom jeziku. Filologija 46/47. Zagreb. 183–201. (suautorstvo s Kristianom Lewisom i Nadom Vajs Vinja)

9. 2007. Hibridne složenice u kajkavskome književnom jeziku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33. Zagreb. 391–411.

10. 2008. Usporedba hrvatskoga i srpskoga fonološkoga nazivlja. Ur. Tošović, Branko. Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen I. Slawische Sprachkorrelationen. Lit Verlag. Beč. 227–247. (suautorstvo s Milicom Mihaljević)

11. 2008. Morfološka adaptacija posuđenica. Suvremena lingvistika 66. Zagreb. 243–261.

12. 2008. Tvorbeni obrasci neologizama u hrvatskome standardnom jeziku. Ur. Avramova, Cvetanka; Baltova, Julia; Radeva, Vasilka. Slovoobrazovanje i leksikologija. Univerzitet sv. Kliment Ohridski. Sofija. 264–279.

13. 2008. Pravi mocijski parnjaci u kajkavskome književnom jeziku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34. Zagreb. 393–412.

14. 2009. Hrvatsko i srpsko računalno nazivlje. Ur. Tošović, Branko. Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen II. Slawische Sprachkorrelationen. Lit Verlag. Beč. 137–143. (suautorstvo s Milicom Mihaljević)

15. 2009. Germanizmi u bačvarskom žargonu. Gazophylacium god. XIV, 1/2. Zagreb. 87–95.

16. 2009. Mocijska tvorba u hrvatskome i srpskome jeziku. Ur. Tošović, Branko. Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen II. Slawische Sprachkorrelationen. Lit Verlag. Beč. 81–103. (suautorstvo s Milicom Mihaljević)

17. 2009. Globalizacija i internacionalizacija u hrvatskome i srpskome jeziku. Ur. Tošović, Branko. Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen III. Slawische Sprachkorrelationen. Lit Verlag. Beč. 405–421. (suautorstvo s Marijanom Horvat)

18. 2009. Prefiks ne- u kajkavskome književnom jeziku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35. Zagreb. 333–345.

19. 2009. Kroatischer Küchenpallawatsch. Ur. Lavrić, Eva. Food and Language. Sprache und Essen. Peter Lang, Frankfurt am Main. 91–99.

20. 2010. Složenice u kajkavskome književnom jeziku. Vidobražennija istorii ta kulturi na rodu v slobotvorenni. Ur. Kaprilovska, Evgenija A.; Klimenko F, Nina. Akademija znanosti Ukrajine i Kijevski nacionalni univerzitet Tarasa Ševčenka. Kijev. 329–346.

21. 2010. Analiza Prirečja (Sprichwörter) Ignaca Kristijanovića. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 36/1. Zagreb. 163–202. (suautorstvo s Nadom Vajs Vinja)

22. 2012. Okazionalizmi u hrvatskome publicističkom stilu. Ur. Ćorić, Božo; Dragićević, Rajna. Tvorba reči i njezini resursi u slovenskim jezicima. Zbornik radova sa četrnaeste međunarodne naučne konferencije Komisije za tvorbu reči pri Međunarodnom komitetu slavista. Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. Beograd. 419–437.

23. 2012. Imenice kojima se označuju osobe ženskoga spola u kajkavskome književnom jeziku. Ur. Sierociuk, Jerzy. Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst. Wydawnictwo poznańskiego towarzystwa przyjaciół. Poznań. 43–53.

24. 2012. Tvorba riječi u hrvatskim dopreporodnim gramatikama. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 38/3. Zagreb. 295–326. (suautorstvo s Marijanom Horvat)

25. 2014. Tvorba riječi i reklamni diskurs. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 40/1. Zagreb. 133–147. (suautorstvo s Kristianom Lewisom)

26.O mociji bez emocija. Srpski jezik 19. Beograd. 461–478.

27. 2014. Germanizmi u Rječniku stranih riječi Bratoljuba Klaića. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 40/2. Zagreb. 397–410. (suautorstvo s Kristianom Novakom)

28. 2015. Kontaktološka istraživanja germanizama u hrvatskome jeziku. Gwary Dziś. Rocznik poświęcony dialektologii słowiańskiej 7. Poznanj. 191–201. (suautorstvo s Kristianom Novakom)

29. 2015. Hrvatsko rječotvorje između tradicije i novih potreba. Ur. Mengel, Swetlana. Slavische Wortbildung im Vergleich. Teoretische und pragmatische Aspekte. Slavica Varia Halensia 12. Lit Verlag. Berlin. 462– 477.

30. 2015. Imeničke umanjenice u kajkavskome književnom jeziku. Ur. Stramljič Breznik, Irena. Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga. Zora. Maribor. 277–290. (suautorstvo s Kristianom Novakom)

31. 2015. Deutsch im Diskurs der Illyrischen Bewegung (1835–1843): Bedrohung, Leitbild, Überbrückungsinstrument. Zagreber germanistische Beiträge 24. Zagreb. 127–149. (suautorstvo s Kristijanom Novakom)

32. 2016. Okazionalizmi u hrvatskome jeziku na internetu. Slavia Centralis IX/1. Maribor. 35–47.

33. 2016. Jedan tip imeničkih složenica u kajkavskome književnom jeziku. Slavia Centralis X/1. Maribor. 5–22.

34. 2016. Aktivni particip prezenta u hrvatskim tekstovima 17.–19. stoljeća. Ur. Kuštović, Tanja; Žagar, Mateo. Meandrima hrvatskoga glagoljaštva. Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb. 181.–199. (suautorstvo s Marijanom Horvat)

35. 2017. Jernej B. Kopitar and the Grammar Book of Ignac Kristijanović. Slavia Centralis X/1. Maribor. 16–39.

36. 2017. Stopljenice u medijskome i reklamnome diskursu suvremenoga hrvatskog jezika. Poznańskie studia slawistyczne 13. Poznanj. 196–208.

37. 2018. Mali uvod u bogatu kajkavsku gramatikografiju. Fluminensia 30/1. Rijeka. 127– 151.

38. 2018. Univerbizacija u hrvatskome nazivlju. Ur. Šehović, Amela. Univerbacija / Univerbizacija u slavenskim jezicima. Zbornik radova. Osamnaesta naučna konferencija Komisije za tvorbu riječi Međunarodnog komiteta slavista. Slavistički komitet Sarajevo. Sarajevo. 385–399. (suautorstvo sa Sinišom Runjaićem) (ISBN 978-9958-648-20-5) Način dostupa (URL): http://www.slavistickikomitet.ba/Univerbacija/Univ...

39. 2019. Participi u tekstovima pisanima kajkavskim književnim jezikom krajem 18. i u 19. stoljeću. Fluminensia 31/1. Rijeka. 223–251. (suautorstvo s Bojanom Schubert)

40. 2020. Verschiedene sprichwörtliche Redensarten – das erste kroatische phraseologische Wörterbuch. Kalbotyra 73. Vilnius. 92–103. (suautorstvo s Barbarom Kovačević)

41. 2021. Semantička tvorba u terminologiji. Ur. Kowalski Paveł. Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjen. Prace Slawistyczne. Slavica. Instytut Slawystiki Polskiej Akademii Nauk. Varšava. 289–306. (suautorstvo sa Sinišom Runjajićem) (e-ISBN 978-83-66369-41-2, ISSN 0208-4058 (Prace Slawistyczne. Slavica))

42. 2021. Da su mi zdravi gospone! (Prinos proučavanju oslovljavanja u kajkavskome književnom jeziku). Hrvatski dijalektološki zbornik 25. Zagreb. 247 – 272.

43. 2020. Norma i praksa: prakticiraju li kajkavski gramatičari pisci normu iz svojih gramatika u vlastitim književnim djelima? Ur. Glušac, Maja. Od norme do uporabe 2: Zbornik sa znanstvenoga skupa Od norme do uporabe 2 održanoga 28. i 29. rujna 2018. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Hrvatska sveučilišna naklada. Osijek. 326–364. (suautorstvo s Bojanom Schubert)

44. 2020. Hrvatske dopreporodne slovnice kao priručnici za učenje hrvatskoga kao stranog jezika. Ur. Bratulić Josip; Čupković, Gordana; Galić, Josip. Dijalekti, jezična povijest i tradicija. Zbornik u čast Josipu Liscu. Sveučilište u Zadru, Matica hrvatska Ogranak Matice hrvatske u Zadru. Zadar. 333–362. (suautorstvo s Marijanom Horvat) (ISBN 978-953-169-348-6)

45. 2021. Trebaš li imati žnjoru kad imaš putra na glavi? (Germanizmi u hrvatskim frazemima). Ur. Frančić Anđela; Kuzmić Boris; Malnar Jurišić Marija. Kroz prostor i vrijeme. Zbornik u čast Miri Menac-Mihalić. FFpress. Zagreb. 453–467. (suautorstvo s Barbarom Kovačević)

46. 2021. O složenicama u odabranim protestantskim djelima. Ur. Eterović Lidija; Žagar Mateo. Jezik hrvatskih protestantskih izdanja i književnojezične koncepcije 16. stoljeća. Zbornik radova. Hrvatska sveučilišna naklada; Staroslavenski institut. Zagreb. 145–158. (suautorstvo s M. Horvat)978-953-169-478-0)

47. 2021. Paratekst u svetopisamskim prijevodima Ignaca Kristijanovića. Kaj 3/4. 59–76. (I

48. 2021. Kristijanovićeve kajkavske prerade Ezopa. Raščlamba devet parova basni iz Danice zagrebečke i Ezopuševih basni pohorvačenih. Studia Slavica Academiae Scientiarium Hungaricae 66/1. (suautorstvo s Vladimirom Rezo) 173–188.

49. 2021. Da su mi zdravi gospone! (Prinos proučavanju oslovljavanja u kajkavskome književnom jeziku). Hrvatski dijalektološki zbornik 25. Zagreb. 247 – 272.

50. 2022. Novotvorenice pučkih tvorbenjaka. Ur. Ološtiak, Martin; Liptáková, L´udmila; Bednárová-Gibová, Klaudia. Slovanská slovotvorba: synchrónnia, inovácie, neologizácia. Slavic word-formation: synchrony, innovations, neologization. Prešovská univerzita v Prešove vo Vydavatel´stve Prešovskej univerzity. 265– 274.

51. 2022. Od Chtejenya do Čtejenja (jezične mijene u kajkavskim lekcionarima). Crkva u svijetu 57/4.555–574.

52. Prijevodne objasnidbenice u Danici zagrebečkoj. Filologija 79. (suautorstvo s Kristianom Novakom) 115–155.

53. 2022. Tri izdanja Mikloušićeva Stoletnoga horvatskoga kalendara – od kajkavskoga prema štokavskome? Kaj – časopis za književnost, umjetnost, kulturu 5/6. 35 –50.

54. 2023. Dva priručnika J. E. Matijevića. Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu. Zbornik radova. Ur. Horvat, Marijana. Institut za hrvatski jezik. Zagreb. 387–385.

55. 2023. Jedino moje domoroce opominam... (Kajkavski pogledi na ilirsku jezičnu koncepciju). Dani hvarskoga kazališta. Hrvatski narodni preporod i njegovo nasljeđe. Ur. Senker, Boris; Ljubić, Lucija; Glunčić-Bužančić, Vinka. HAZU, Književni krug Split. Zagreb–Split. 322–350.

Znanstveni pregledni radovi

1. 2006. Germanizmi u hrvatskim rječnicima. Ur. Srdoč-Konestra, Ines; Vranić, Silvana. Riječki filološki dani: Zbornik radova 6. Filozofski fakultet. Rijeka. 183–193.

2. 2010. Hrvatsko-njemački rječnik Blaža Tadijanovića. Ur. Badurina, Lada; Bačić-Karković, Danijela. Riječki filološki dani: Zbornik radova 8. Filozofski fakultet. Rijeka. 577–585. (suautorstvo s Marijanom Horvat)

3. 2010. Posljedice internacionalizacije u hrvatskome jeziku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 36/1. Zagreb. 1–21. (suautorstvo s Marijanom Horvat)

Znanstveni radovi: prethodno priopćenje

1. 2016. Značenje umanjenica u kajkavskome hrvatskome književnom jeziku. Fluminensia 28/1. Rijeka. 57–69. (suautorstvo s Kristianom Novakom)

Stručni radovi

1. 2001. Germanizmi u zagrebačkom govoru. KajČasopis za književnost, umjetnost, kulturu 5/6. Zagreb. 31–37.

2. 2006. Iločki germanizmi. Gazophylacium XII /1– 2. Zagreb. 145–158.

3. 2008. Uz 200. obljetnicu prvoga jednojezičnog hrvatskoga (kajkavskoga) pravopisa (1808.). Gazophylacium XIII / 1– 2. Zagreb. 139–145.

4. 2017. Projekt Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja (DRVNA). Drvna industrija 4. Zagreb. 409–413. (s V. Jirouš-Rajković)

Nekategorizirani radovi

1. 2011. Posljednja slovnica kajkavskoga književnog jezika. Ur. Jembrih, Alojz. Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzoru. III. zbornik sa znanstvenih skupova Krapina 2010. i 2011. Hrvatska udruga „Muži zagorskoga srca“. Zabok. 345–363.

2. 2012. Tomaš Mikloušić i Ignac Kristijanović. Ur. Jembrih, Alojz; Štebih Golub, Barbara. Tomaš Mikloušić – zbornik radova. Grad Jastrebarsko. Jastrebarsko. 223–239.

3. 2023. Jedino moje domoroce opominam... (Kajkavski pogledi na ilirsku jezičnu koncepciju). Dani hvarskoga kazališta. Hrvatski narodni preporod i njegovo nasljeđe. Ur. Senker, Boris; Ljubić, Lucija; Glunčić-Bužančić, Vinka. HAZU, Književni krug Split. Zagreb–Split. 322–350.

Prikazi

1. 2003. Doprinos proučavanju srednjovjekovnog slavenstva na području Austrije. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29. Zagreb. 453–456.

2. 2004. Doprinos proučavanju hrvatsko-talijanskih jezičnih dodira. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 30. Zagreb. 298–300.

3. 2004. O stilu sa stilom. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 30. Zagreb. 300–305.

4. 2005. Uvod u leksičku kontaktologiju. Teorija adaptacije rusizama. Suvremena lingvistika 34. Zagreb. 149–150.

5. 2005. Novi pristup teoriji jezika u kontaktu. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31. Zagreb. 552–555.

6. 2006. Sustavna obrada posuđenica u hrvatskome jeziku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 32. Zagreb. 411–415 .

7. 2006. Germanizmi u sarajevskom govoru. Suvremena lingvistika 36. Zagreb. 138–139.

8. 2008. Jezičnica horvatsko-slavinska. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34. Zagreb. 474–476.

9. 2017. O jednoj kajkavskoj jezičnoj biografiji. Croatica et Slavica Iadertina 12/2. Zadar. 642–645.

10. 2017. Prvi hrvatski Shakespeare. Zadarska smotra LXVI, 1/2. Zadar. 344 –346.

11. 2019. Poboj sisečki ponovljeni. Zadarska smotra LXVIII, 4. Zadar. 317–323.

Članci u leksikonima i enciklopedijama

1. 2013. Kristijanović, Ignjat (Ignac). Ur. Macan, Trpimir. Hrvatski bibliografski leksikon 8. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb. 129–131.

2. 2017. germanizmi. Ur. Brezinščak Bagola, Božidar; Cesarec, Ivan; Klemenčić, Mladen. Enciklopedija hrvatskoga Zagorja. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb. 227 – 228.

Znanstveno-popularni radovi

1. 2014. U Mjesecu hrvatskoga jezika o povijesti hrvatskoga jezika. Hrvatski jezik – znanstvenopopularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 1/1. 36–40.

2. 2014. Davno, dok su se još hercig frajlice sa svojim feš hofirantima po Zrinjevcu špancirale. Hrvatski jezik – znanstvenopopularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 1/2. 37–40.

3. 2014. O ilircima posve osobno. Hrvatski jezik – znanstvenopopularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 1/3. 38–42.

4. 2014. Moja se obitelj pomina samo po hrvatsku. Hrvatski jezik – znanstvenopopularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 1/4. 39–43.

5. 2015.Dva zanimljiva terminološka rječnika. Hrvatski jezik – znanstvenopopularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 2/1. 33– 38.

6. 2015. Bećari se bećare, a bekrije bekrijaju uz bećarpaprikaš u čingi lingi čardi. Hrvatski jezik – znanstvenopopularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 2/2. 39–42.

7. 2015. Ali to nije sve... (Stolac, Diana; Vlastelić, Anastazija. 2014. Jezik reklama. Hrvatska sveučilišna naklada – Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Rijeka.) Hrvatski jezik – znanstvenopopularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 2/3. 38–42.

8. 2016. En interkruciĝo de filologio kaj lingva politiko (Velimir Piškorec uz suradnju Sanje Janković, Tomo Maretić na raskrižju filologije i jezične politike, Udruga zagrebačkih esperantista, Zagreb, 2015.). Hrvatski jezik – znanstvenopopularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 3/2. 32–37.

9. 2017. O jednoj flundri. Hrvatski jezik – znanstvenopopularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 4/1. 39–42.

10. 2017. Od ajngemahtesa do kulgofa i ajerlikera. Hrvatski jezik – znanstvenopopularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 4/2. 32–34.

11. 2017. Zemeljske jabuke, krumpir, krumper, patat. Hrvatski jezik – znanstvenopopularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 4/4. 30–32.

12. 2020. Fašnik očima Ignaca Kristijanovića. Hrvatski jezik – znanstvenopopularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 7/1. 30–33.

13. 2021. Put do sreće i zadovoljstva. Hrvatski jezik – znanstvenopopularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 8/1. 27 –31.

14. 2022. Kad na Novo leto lepo sveti, rib, sada i vina dosta češimeti (Iz povijesti kajkavskih kalendara). Hrvatski jezik 9/4. 33-37.

Prijevodi

1. 2010. Mann, Thomas. Njemačkim slušateljima: radijske emisije za njemačke slušatelje 19411945. godine. Prosvjeta. Zagreb. (

2. 2011. Holzer, Georg. Povijesna gramatika hrvatskoga jezika. Glasovne mijene. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. (

3. 2014. Keipert, Helmut. Obzori preporoda: kroatističke rasprave. FFpress. Zagreb.

Radovi objavljeni na mrežnim stranicama

Germanismen im Kroatischen und im Serbischen, www.gralis.at

Znanstveni skupovi i kongresi

1. 9. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, Zagreb, studeni 2000.; izlaganje: Germanizmi u zagrebačkom govoru.

2. Dvojezična i višejezična leksikografija, Zagreb, studeni 2001.; izlaganje: Aneksni rječnik Ignaca Kristijanovića.

3. Godišnje savjetovanje HDPL-a: Jezik i mediji – jedan jezik više svjetova, Split, svibanj 2005.; izlaganje: Report o jezičnom antistylingu.

4. IV. međunarodni leksikografski skup, Zagreb, prosinac 2005.; izlaganje: Gramatičko nazivlje u hrvatskome kajkavskome književnom jeziku (s Kristianom Lewisom i Nadom Vajs Vinja).

5. Godišnje savjetovanje HDPL-a: Jezik i idenitet, Split, svibanj 2006.; izlaganje: Vesele štajerske pučke etimologije.

6. Funkcionalni aspekti tvorbe. Zasjedanje Komisije za tvorbu riječi Slavističkoga komiteta. Minsk (Bjelorusija), listopad 2006.; izlaganje: Tvorba motivirana germanizmima u hrvatskome standardu i kajkavskome književnom jeziku.

7. 34. Österreichische Linguistentagung, Klagenfurt (Austrija), prosinac 2006.; izlaganje: Kroatischer Küchenpallawatsch.

8. Fonetsko-fonološke, ortoepske i ortografske razlike između bosanskog(bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika, Graz (Austrija), travanj 2007.; izlaganje Usporedba hrvatskoga i srpskoga fonološkoga nazivlja (s Milicom Mihaljević).

9. Tvorba riječi i leksikografija. Zasjedanje Komisije za tvorbu riječi Slavističkoga komiteta. Sofija (Bugarska), listopad 2007.; izlaganje: Tvorbeni obrasci neologizama u hrvatskome standardnom jeziku.

10. Leksičke razlike između bosanskoga/bošnjačkoga, hrvatskoga i srpskoga jezika, Graz (Austrija), ožujak 2008.; izlaganje: Hrvatsko i srpsko računalno nazivlje (s Milicom Mihaljević).

11. Riječki filološki dani 8, Rijeka, studeni 2008.; Hrvatsko-njemački rječnik Blaža Tadijanovića (s Marijanom Horvat).

12. Gramatičke razlike između bosanskoga/bošnjačkoga, hrvatskoga i srpskoga jezika, Graz (Austrija), travanj 2009.; izlaganja: Mocijska tvorba u hrvatskome i srpskome jeziku (s Milicom Mihaljević) i Globalizacija i internacionalizacija u hrvatskome i srpskome jeziku (s Marijanom Horvat).

13. V. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup, Zagreb, prosinac 2009.; izlaganje: Nacrtak za suvremeni kontaktološki rječnik germanizama (s Ivom Pavlom Jazbecem).

14. Mikloušićevi susreti, Jastrebarsko, svibanj 2010.; izlaganje: Tomaš Mikloušić i Ignac Kristijanović.

15. Utjecaj povijesti i kulture naroda na tvorbu riječi. Zasjedanje Komisije za tvorbu riječi Slavističkoga komiteta, Kijev (Ukrajina), svibanj 2010.; izlaganje: Složenice u kajkavskome književnom jeziku.

16. Slavensko rječotvorje: sustav i tekst. Zasjedanje Komisije za tvorbu riječi Slavističkoga komiteta, Poznanj (Poljska), svibanj 2011.; izlaganje: Imenice kojima se označuju osobe ženskoga spola u kajkavskome književnom jeziku.

17. Tvorba reči i njeni resursi u slovenskim jezicima. Zasjedanje Komisije za tvorbu riječi Slavističkoga komiteta, Beograd (Srbija), svibanj 2012.; izlaganje: Okazionalizmi u hrvatskome publicističkom stilu.

18. Riječki filološki dani 9, Rijeka, studeni 2012.; izlaganje: Tvorba riječi i reklamni diskurs (s Kristianom Lewisom).

19. Skup o Bratoljubu Klaiću, Zagreb, travanj 2014.; izlaganje: Germanizmi u Rječniku stranih riječi Bratoljuba Klaića (s Kristianom Novakom).

20. Slavische Wortbildung im Vergleich: Theoretische und pragmatische Aspekte. 15. internationale Konferenz der Wortbildungskommission beim Intenationalen Slavistenkomitee,

Lutherstadt Wittenbergu (Njemačka), svibanj 2014. godine; izlaganje: Hrvatsko rječotvorje između tradicije i suvremenih potreba

21. Wpływ języka niemieckiego na strukturę gramatyczną i leksykalną dialektów słowiańskich, Poznanj (Poljska), svibanj 2014.; izlaganje: Kontaktološka istraživanja germanizama u hrvatskome jeziku (s Kristianom Novakom).

22. Jezik medija nekada i sada, Osijek, lipanj 2014.; izlaganje: Tvorenice motivirane osobnim imenom u suvremenome jeziku (s Marijanom Horvat).

23. Deutsche Sprache und Kultur in Kroatien, Zadar, lipanj 2014.; izlaganje: Einstellungen gegenüber deutscher Sprache in der ersten Hälfte des 19. Jhds. (s Kristianom Novakom).

24. 16. Međunarodna znanstvena konferencija Komisije za slavensku tvorbu riječi pri Međunarodnom slavističkom odboru. Umanjenice u slavenskim jezicima: oblik i uloga, Maribor (Slovenija), svibanj 2015.; izlaganje: Imeničke umanjenice u kajkavskome književnom jeziku (s Kristianom Novakom).

25. 17. Međunarodna znanstvena konferencija Komisije za slavensku tvorbu riječi pri Međunarodnom slavističkom odboru. Jezik i internet, Graz (Austrija), ožujak 2016.; izlaganje: Hrvatski jezik između međumrežja i interneta.

26. 18. Međunarodna znanstvena konferencija Komisije za slavensku tvorbu riječi pri Međunarodnom slavističkom odboru. Univerbacija / Univerbizacija u slavenskim jezicima, Sarajevo, travanj 2017.; izlaganje: Univerbacija u hrvatskom nazivlju (sa Sinišom Runjaićem)

27. 14. Drvno-tehnološka konferencija, Opatija, lipanj 2017.; izlaganje: Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja (DRVNA) (s Vlatkom Jirouš-Rajković i Sinišom Runjaićem)

28. Prvi dani strukovnih nastavnika, Opatija, ožujak 2018.; izlaganje: Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja

29. Od norme do uporabe 1, Osijek, rujan 2018.; izlaganje: Norma i praksa: prakticiraju li kajkavski gramatičari pisci normu iz svojih gramatika u vlastitim književnim djelima (s Bojanom Schubert)

30. Fremdsprachenlehrwerke in der Frühen Neuzeit: Perspektiven – Potentiale – Herausforderungen, Berlin (Njemačka), siječanj 2019.; izlaganje: Wie man im 18. Jh. kajkavische Grammatiken „für Teutsche“ schrieb

31. Međunarodni znanstveni skup Jezik hrvatskih protestantskih izdanja u kontekstu hrvatskih i europskih književnojezičnih koncepcija XVI. stoljeća, Zagreb, rujan 2019.; izlaganje: O složenicama u odabranim protestantskim djelima (s Marijanom Horvat)

32. 7. hrvatski slavistički kongres, Šibenik, rujan 2019.; izlaganje: U potrazi za jezičnom varijacijom: druga izdanja starokajkavskih tekstova (s Bojanom Schubert)

33. Internationale wissenschaftliche Tagung Feste Wortverbindungen in Forschung und Lehre: Phraseologisme, Kollokationen und Verwandtes. In Erinnerung an Saulius Lapinskas (1954–2014), Vilnius (Litva), listopad 2019.; izlaganje: „Verschiedene sprichwörtliche Redensarten“ – das erste kroatische phraseologische Wörterbuch (s Barbarom Kovačević)

34. Znanstveni kolokvij Hrvatska jezična biografistika, Zagreb, studeni 2019.; izlaganje: Pogled na Sumrak. Stavovi o jeziku Ignaca Kristijanovića.

35. Międzynarodowa konferencja naukowa Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej, Varšava, rujan 2020.; izlaganje: Sematnička tvorba u terminologiji (sa Sinišom Runjaićem).

36. CLARC 2021., Rijeka, lipanj 2021.; izlaganje: Prijevod Knjige o Juditi Ignaca Kristijanovića: jezik i paratekst (s dr. sc. doc. Borisom Beckom).

37. Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia. 21. medzinárodná konferencia Komisie pre slovanskú slovotvorbu pri Medzinárodnom komitéte slavistov, Prešov, rujan 2021., izlaganje: Novotvorenice pučkih tvorbenjaka

38. „Slavenstvou prošlosti i danas. Jezik, književnost, kultura, Wroclaw, listopad 2021., izlaganje: Stabilnost i varijabilnost u djelima Ignaca Kristijanovića.

39. Okrugli stol o Ignacu Kristijanoviću, Zagreb, travanj 2022., izlaganje Stabilnost i varijabilnost u Kristijanovićevu opusu.

40. Dani hvarskoga kazališta. Hrvatski narodni preporod i njegovo nasljeđe, Hvar, svibanj 2022., izlaganje Jedino moje domoroce opominam: kajkavski pogledi na ilirsku jezičnu koncepciju.

41. Hrvatski jezik: povijest i uloge nastavnog predmeta, Zagreb, srpanj 2022., izlaganje Kak vu horvatskom prav čteti i pisati (Crtice o dva književnokajkavska pravopisa).

42. Međunarodni znanstveni skup Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu. Zagreb, prosinac 2022.; izlaganje: Dva priručnika J. E. Matijevića.

43. Predmoderna hrvatska književnost u europskoj kulturi: kontakti i transferi. Kulturni transferi u ranonovovjekovnoj kajkavskoj knjževnosti. Znanstveni kolokvij. Zagreb, prosinac 2022.; izlaganje: Kristijanovićeva Knjiga Tobijaša iz Svetoga pisma Staroga zakona na horvatski prenešena (s Borisom Beckom).

44. Deantroponimni neologizmi kao ključne reči epohe. Okrugli stol. Novi Sad, svibanj 2023.; izlaganje Imena luda nalaze se svuda: deantroponimne tvorenice u čitateljskim komentarima.

45. Domaća rič 16. Međunarodni skup. Zadar, lipanj 2023.; izlaganje Rekonstrukcija Kristijanovićeve Biblije (KRISBI).

Pozivna predavanja

1. Germanizmi u kajkavskome književnom jeziku, predavanje održano 22. svibnja 2007. na Zagrebačkom lingvističkom krugu

2. Germanizmi u iločkome govoru, predavanje održano 18. prosinca 2015. u Matici hrvatskoj u Zagrebu

3. Germanizmi u kajkavskome književnom jeziku, predavanje održano 19. siječnja 2015. na Filozofskome fakultetu u Mariboru

4. Kajkavske gramatike, predavanje održano 19. siječnja 2015. na Filozofskome fakultetu u Mariboru

5. Galženjaci, vlaškovuličanci i gartlici (Crtice o Krležinim Baladama Petrice Kerempuha), predavanje održano 13. siječnja 2021. na Odsjeku za kroatistiku Sveučilišta u Zadru

6. Kajkavski književni jezik, predavanje održano 15. ožujka 2022. na Odsjeku za kroatistiku Sveučilišta u Zagrebu

7.Od betegov vsake šorte (s prof. dr. Gordanom Čupković), predavanje održano 16. ožujka 2022. na Odsjeku za kroatistiku Sveučilišta u Zadru

8. Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma – RETROGRAM (s dr. sc. Marijanom Horvat), predavanje održano 22. ožujka 2022. na Filozofskome fakultetu u Mariboru

9. Od koronamafije do Plenimuna: okazionalizmi u govorumržnje (s Lobelom Filipićem), predavanje održano 17. siječnja 2023. pred Komisijom za tvorbu riječi Međunarodnoga slavističkog komiteta.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/