Projekti u okviru osnovne djelatnosti

Hrvatski jezik u Europskoj uniji

Voditelj: Irena Miloš

O projektu


voditeljica: dr. sc. Irena Miloš

suradnici: dr. sc. Goranka Blagus Bartolec, Saša Cimeša, dr. sc. Ivana Crljenko, dr. sc. Lana Hudeček, dr. sc. Mihaela Matešić, dr. sc. Milica Mihaljević, dr. sc. Ana Ostroški Anić, dr. sc. Domagoj Vidović

Temeljna je zadaća projekta Hrvatski jezik u Europskoj uniji opisati suvremenu uporabu hrvatskoga jezika u kontekstu institucija EU-a utemeljenu na primjerima iz prakse te proizvesti nove jezične i terminološke resurse koji bi jednako poslužili prevoditeljskoj, pravnoj i pravnolingvističkoj zajednici, nacionalnim stručnjacima, terminolozima i terminološkim koordinacijama, ali i akademskoj zajednici, na domaćoj i međunarodnoj razini, kao potencijalni materijal za izobrazbu dionika uključenih u višejezično stvaranje zakonodavstva te na prevoditeljskim i sličnim studijima ili u programima stručnoga usavršavanja. Projektom će se ponuditi i cjelovitiji uvid u put hrvatskoga jezika nakon njegova ulaska u EU, kad se počelo sustavno, brzo i u golemoj količini ugrađivati ponajprije hrvatsko nazivlje u prijevode dokumenata na hrvatski jezik te posredno u terminološke baze institucija EU-a. No u institucijama EU-a ne nastaju samo koncepti u terminološkome značenju, već i koncepti kojima se pozicionira i oblikuje svaki službeni jezik na nadnacionalnoj europskoj razini, a pritom kvalitetna ugradnja na svakome službenom jeziku uvelike počiva na planiranju i upravljanju prijevodnim i terminološkim zadaćama. U administrativnome kontekstu razvijaju se i različiti modeli jezika (npr. citizen's language, clear language, plain language) te se proširuju kompetencije tradicionalnih (usmenih i pismenih) prevoditelja (ponajviše u smjeru specijaliziranih područja ili, primjerice, u smjeru interkulturnih jezičnih medijatora), time i potreba kojima bi jezik trebao udovoljiti. Rad u višejezičnim i višekulturnim zajednicama ima i svoja zasebna načela, jedno je od njih poštovanje (zajedničkih) europskih standarda (koji se propisuju i dokumentima) uz posebnosti svakoga službenog jezika u Europskoj uniji, pri čemu se sociolingvistički, psiholingvistički, politički i drugi čimbenici također uzimaju u obzir. Ovim projektom hrvatski jezik ide ususret 10. obljetnici svoga službovanja u Europskoj uniji.

Mrežna stranica projekta: https://eu.jezik.hr/


Suradnici na projektu

English CV in EuropassDiplomirala 2005. engleski jezik i književnost i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2015. doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike di...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/