IX EAFT Terminology Summit u San Sebastianu

IX. EAFT-ov terminološki skup, nazvan 3M4Q: Making, Managing, Measuring Terminology, održan je 22. i 23. studenoga 2018. godine u San Seabastianu (Španjolska) u organizaciji Europskoga udruženja za terminologiju (EAFT) i …

Lexicologie, Terminologie, Traduction

Od 25. do 28. rujna 2018. u Grenobleu u Francuskoj održan je međunarodni skup 11es journées du réseau Lexicologie, Terminologie, Traduction međunarodnoga udruženja za istraživanje tema iz područja leksikologije, translatologije, …