2019.

Strojno učenje i jezični procesi, Zagreb, 6. prosinca 2019. (Daria Lazić, Maja Matijević i Josip Mihaljević)

Doktorandi na projektu Mrežnik Daria Lazić, Maja Matijević i Josip Mihaljević sudjelovali su na radionici Strojno učenje i jezični procesi, koja je održana na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Radionica je održana u okviru projekta HRZZ-a Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture i potpore znanstvenim istraživanjima. Radionica se sastojala od triju dijelova: Artificial Neural Networks against Natural Language Ailments, Leabra – algoritam za biološki plauzibilno modeliranje i A royal way to a headache: Complex research phenomena require complex statistical models (A gentle introduction to Mixed Effects Modeling). Prvi i posljednji dio radionice vodio je dr. sc. Petar Milin, a središnji dio radionice vodila je dr. sc. Maja Anđel. Program radionice možete preuzeti ovdje.


Radni posjet Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU i predstavljanje Mrežnika, Ljubljana 2. i 3. prosinca 2019. (Lana Hudeček, Milica Mihaljević i Željko Jozić)

Lana Hudeček, Željko Jozić i Milica Mihaljević posjetili su Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša i razgovarali s kolegama iz leksikografske i pravopisne sekcije. Povod je bio početak javne rasprave o slovenskome pravopisu i predstavljanje nove inačice portala Fran.si. Bila je to prilika za razmjenu iskustava te razgovor o zajedničkim problemima i mogućim vidovima suradnje. Lana Hudeček i Milica Mihaljević predstavile su članovima Inštituta projekt Mrežnik, a Željko Jozić potpisao je sporazum o suradnji između dvaju instituta.


Usavršavanje u Institutu za nizozemski jezik u Leidenu, Leiden, 25. – 27. studenoga 2019. (Goranka Blagus Bartolec i Ivana Matas Ivanković)

Suradnice na projektu Hrvatski mrežni rječnikMrežnik Goranka Blagus Bartolec i Ivana Matas Ivanković posjetile su Institut za nizozemski jezik u Leidenu u Nizozemskoj kako bi se upoznale s leksikografskim projektima, računalnim alatima i digitalnim izvorima za nizozemski jezik. U sklopu posjeta održale su prezentaciju o Mrežniku djelatnicima Instituta za nizozemski jezik, a nizozemski kolege predstavili su najvažnije povijesne i suvremene leksikografske projekte: Tanneke Schoonheim uvodno je predstavila leksikografsku djelatnost Instituta i povijest rada Instituta, Rob Tempelaars prikazao je Opći rječnik nizozemskoga jezika / Algemeen Nederlands Woordenboek, Katrien Depuydt i Dirk Geirnaert predstavili su projekt Leksički opis nizozemskoga jezika / Beschrijving van de woordenschat, Lut Colman opisala je projekt Sveze riječi / Woordcombinaties, Vivien Waszink prezentirala je rad na projektu Neologizmi / Neologismen, Frank Landsbergen predstavio je projekt Gramatika / Taalportaal, Dirk Kinable i Iulianna Ciudin prikazali su projekt Terminologija / Terminologie i Roland de Bonth predstavio je Povijesni rječnik / Historische Woordenboeken. Tijekom boravka u Institutu ravnateljica Instituta dr. Frieda Steurs predstavila koncepciju rada Instituta, način planiranja projekata i provedbu projektnih rezultata. Iznimno produktivna djelatnost Instituta za nizozemski jezik temelji se na bogatoj i dugoj leksikografskoj praksi te na povezivanju jezikoslovnih znanja, digitalizacije i suvremenih računalnih alata i tehnologija. Program usavršavanja nalazi se ovdje.


INFuture 2019: Knowledge in the Digital Age, Zagreb, 21. i 22. studenoga 2019. (Lana Hudeček, Maja Matijević, Josip Mihaljević i Milica Mihaljević)

Suradnici na projektu Lana Hudeček, Maja Matijević, Josip Mihaljević i Milica Mihaljević sudjelovali su na konferenciji INFuture2019: Knowledge in the Digital Age. Održali su ova izlaganja: Lana Hudeček i Milica Mihaljević: Croatian Web Dictionary – Mrežnik vs. Croatian Linguistic Terminology – JENA, Maja Matijević i Josip Mihaljević: Arabic Speakers as Croatian Language Larners – Electronic Educational Games as a Support for Learning i Josip Mihaljević: Gamification in E-lexicography. Program skupa dostupan je ovdje, a zbornik sa skupa ovdje.


Usavršavanje u Institutu Árnija Magnússona za islandske studije, Reykjavík, 18. – 22. studenoga 2019. (Daria Lazić)

Suradnica na projektu Mrežnik Daria Lazić provela je tjedan dana u posjetu Odjelu za leksikologiju i leksikografiju Instituta Árnija Magnússona za islandske studije u Reykjavíku. Ondje se susrela sa znanstvenicima koji su je upoznali sa svojim projektima, postojećim digitalnim izvorima za islandski jezik te planovima za daljnji rad na razvoju islandskih jezičnih izvora i alata, a Daria je islandskim leksikografima predstavila projekt Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik. Iako je riječ o jeziku s malim brojem govornika, na mreži su dostupni razni islandski rječnici i leksičke baze podataka, od kojih je većina izrađena u Institutu Árnija Magnússona. Među njima se ističe islandsko-nordijski rječnik Íslex, koji sadržava islandsku rječničku bazu i prijevode na šest nordijskih jezika. Riječ je o izrazito složenome i znanstveno utemeljenome projektu koji je ostvaren suradnjom svih nordijskih zemalja, a pokrenuti su i projekti prevođenja islandske baze na druge jezike, primjerice francuski. Osim toga, u institutu su izrađeni i drugi izvori, među ostalim morfološka baza Beygingarlýsing íslensks nútímamáls, terminološka baza Íðorðabankinn, portal na kojemu se objavljuju islandske novotvorenice Nýyrðavefurinn, semantička mreža (Wordnet) Íslenskt orðanet, rječnički portal Málið.is te nekoliko korpusa islandskoga jezika. Budući da islandska država aktivno podupire razvoj jezičnih tehnologija za islandski jezik, postojeći se izvori stalno nadopunjuju i posuvremenjuju, a planira se i izrada novih.

Instalacija s izložbe Óravíddir (Beskonačni prostor) o islandskome Wordnetu, koja je postavljena u muzeju Safnahúsið u Reykjavíku u suradnji s Institutom Árnija Magnússona. Slika prikazuje povezanost riječi maður ‘čovjek’ i tungumál ‘jezik’.


CLiC-it 2019: Sixth Italian Conference on Computational Linguistics, Bari, 13. – 15. studenoga 2019. (Josip Mihaljević)

Doktorand Josip Mihaljević sudjelovao je na konferenciji CLiC-it 2019: Sixth Italian Conference on Computational Linguistics u Bariju. Izložio je svoj poster za rad Games for Learning Old and Special Alphabets – The Case Study of Gamifying Mrežnik, koji je objavljen u zborniku skupa. Na skupu je bilo 155 sudionika iz različitih zemalja (Italije, Francuske, Irske, Španjolske, Turske, Njemačke itd.). Održano je 20 izlaganja i predstavljeno 55 postera, a u sklopu skupa održana je i radionica o NLP-u. Osim nastupa u posterskoj sekciji, o sadržaju svakoga postera održano je i jednominutno izlaganje. Osnovne su se teme skupa odnosile na izradu i obradu korpusa (uglavnom vezanih za književne tekstove), lematizaciju i označavanje riječi te su se spominjali različiti resursi i alati računalne lingvistike za rad s talijanskim jezikom. Doktorand je u posterskoj sekciji i kratkim izlaganjem predstavio igre koje je napravio za učenje glagoljice te abecede znakovnog jezika i brajice. Također je spomenuo da su igre nastale unutar projekta Mrežnik te da će se uvrstiti u strukturu obrade tih natuknica. Program skupa možete vidjeti ovdje, a poster doktoranda ovdje.


Sedmi međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani (VII. HIDIS), Zagreb, 14. – 15. studenoga 2019. (Maja Matijević)

Sedmi međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani (VII. HIDIS) koji je održan na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorandica je na skupu izložila rad pod naslovom Mrežne igre prilagođene arapskim govornicima kao potpora učenju hrvatskoga, koji je napisan u suautorstvu s doktorandom Josipom Mihaljevićem. Program skupa možete pronaći ovdje, a prezentaciju nastalu u suradnji s Josipom Mihaljevićem ovdje.


NooJ for the Digital Humanities, Zagreb, 23. – 25. listopada 2019. (Daria Lazić i Maja Matijević)

Doktorandice Daria Lazić i Maja Matijević sudjelovale su na radionici NooJ for the Digital Humanities koju je organizirao Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radionicu su održali Max Silberztein, autor alata NooJ, koji je govorio o mogućnostima njegove primjene općenito te Kristina Kocijan, koja je analizirala mogućnosti primjene alata na hrvatski jezik.


51. savjetovanje hrvatskih arhivista, Slavonski Brod, 23. – 25. listopada 2019. (Josip Mihaljević)

Doktorand Josip Mihaljević na 51. savjetovanju hrvatskih arhivista izložio je rad Izrada mrežnoga arhivističkog rječnika, u kojem je predstavio novu mrežnu inačicu Arhivističkog rječnika. U izlaganju je opisao tehnički proces izrade mrežne inačice Arhivističkoga rječnika i usporedio strukturu toga rječnika s Mrežnikom.


PARTHENOS workshop, Sofia, 7. – 9. listopada 2019. (Daria Lazić, Maja Matijević i Josip Mihaljević)

Doktorandi Daria Lazić, Maja Matijević i Josip Mihaljević sudjelovali su na radionici PARTHENOS Workshop for CEE countries, koja je održana od 7. do 9. listopada na Sveučilištu u Sofiji. Na njoj je sudjelovalo 25 polaznika iz različitih zemalja. Na radionici je održano predavanje o projektu CLARIN te su predstavljene mogućnosti uporabe alata izrađenih u okviru projekta u istraživanjima iz područja digitalne humanistike. Na vježbama su polaznici samostalno mogli isprobati rad s različitim alatima s kojim su označavali tekstove starijih dokumenata TEI oznakama, sastavljali korpuse govora u parlamentu, koristili se OCR-om za rukopise u programu Transkribus, pretvorili govor u tekst s pomoću programa OH-Portal. Program radionice možete pronaći ovdje.


eLex 2019: Smart Lexicography, Sintra, Portugal, 1. – 3. listopada 2019. (Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

Lana Hudeček i Milica Mihaljević sudjelovale su na konferenciji eLex 2019: Smart Lexicography, na kojoj su u izlaganju Croatian Web Dictionary – Mrežnik – Linking with Other Language Resources prikazale na koji se način rječnička građa iz Mrežnika povezuje s mrežnim izvorima koji se izrađuju u sklopu projekta Mrežnik i drugim mrežnim izvorima Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Knjižica sažetaka i program konferencije mogu se preuzeti ovdje, a zbornik s konferencije ovdje.


Collocations in Lexicography: existing solutions and future challenges, Sintra, Portugal, 31. rujna 2019. (Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

Lana Hudeček i Milica Mihaljević sudjelovale su u radu radionice Collocations in Lexicography: existing solutions and future challenges na kojoj su u izlaganju Collocations in Croatian Web Dictionary – Mrežnik predstavile pristup kolokacijama u Mrežniku. Program konferencije može se preuzeti ovdje.


Sedmi slavistički kongres, Šibenik, 25. – 28. rujna (Lana Hudeček, Barbara Kovačević, Daria Lazić, Milica Mihaljević)

Suradnice na projektu Lana Hudeček, Barbara Kovačević, Daria Lazić i Milica Mihaljević sudjelovale su na Sedmome slavističkom kongresu u Šibeniku s ovim izlaganjima: Barbara Kovačević: Romanizmi u frazemima sjeverozapadnih čakavskih govora (s Martinom Bašić), Daria Lazić: Pristup glagolskoj morfologiji u suvremenim gramatikama hrvatskoga jezika, Lana Hudeček i Milica Mihaljević: Tvorbeni modeli u Mrežniku. Program konferencije možete preuzeti ovdje.


Croatia & Croatians in past and present networks, Sydney, 19. – 21. rujna 2019. (Željko Jozić i Milica Mihaljević)

Željko Jozić i Milica Mihaljević posjetili su Macquirie University u Sydneyju i sudjelovali na znanstvenomu skupu Croatia & Croatians in past and present networks, koji se održao od 19. do 21. rujna u Sydneyju u povodu 35 godina kroatistike u Sydneyju i na kojemu su sudjelovali brojni znanstvenici iz Australije, Austrije, Novoga Zelanda, Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske. Kroatistika u Sydneyju po broju je studenata najveći studij kroatistike izvan Hrvatske. Željko Jozić predstavio je djelatnost Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u izlaganju The Challenges of Modern Croatian Language, a Milica Mihaljević predstavila je projekt Mrežnik u izlaganju The Meaning of Words: Corpus vs. Dictionaries (A case study of the Croatian web dictionary Mrežnik) te predsjedavala sekcijom. Program znanstvenoga skupa možete vidjeti ovdje.


Introductory School on TEI, Graz, 10. – 13. rujna 2019. (Maja Matijević i Josip Mihaljević)

Doktorandi Maja Matijević i Josip Mihaljević sudjelovali su na školi digitalne humanistike koja se održavala od 10. do 13. rujna na Sveučilištu u Grazu. Škola se posebno bavila označavanjem povijesnih tekstova TEI-jem (Text Encoding Initiative). TEI je svjetski prihvaćen XML standard koji se sastoji od više stotina oznaka koje se upotrebljavaju za označavanje različitih vrsta sadržaja u dokumentima. Tijekom škole polaznici su se koristili različitim elementima, shemama i atributima iz TEI-ja. Polaznici su sudjelovali na vježbama u kojima su s pomoću TEI-ja označavali pjesme, kulinarske recepte, pisma te druge vrste starih tekstova. Također su naučili kako se TEI sadržaji mogu objaviti na mreži. Doktorandi su predavačima te ostalim polaznicima škole predstavili projekt Mrežnik. Program škole možete pronaći ovdje, a prezentacije doktoranada ovdje.


Informacijska tehnologija i mediji 2019, Zadar, 28. – 30. kolovoza 2019. (Josip Mihaljević)

Doktorand Josip Mihaljević u okviru svojega doktorskoga studija sudjelovao je od 28. do 30. kolovoza na ljetnoj školi Informacijska tehnologija i mediji 2019. Na ljetnoj školi sudjelovali su doktorandi s poslijediplomskoga studija informacijskih i komunikacijskih znanosti. Predavanja i radionice škole odnosili su se na rad s informacijama i interpretaciju informacija u medijima, strojno učenje, uporabu umjetne inteligencije u društvu, usmena izlaganje u znanosti, istraživanje znanstvene literature itd. Na ljetnoj školi neki su doktorand s odjeka predstavili teme svojih doktorskih radova. Raspored škole možete preuzeti ovdje.


31st European Summer School in Logic, Language and Information, Riga, 5. – 16. kolovoza 2019. (Josip Mihaljević)

Doktorand Josip Mihaljević sudjelovao je od 5. do 16. kolovoza na ljetnoj školi 31st European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI). Na ljetnoj školi bilo je više od 240 sudionika iz različitih zemalja. Na predavanjima i radionicama obrađene su teme koje se odnose na računalnu lingvistiku, jezičnu logiku i računalnu logiku. Unutar tih tema predavanja su se odnosila na RDF (Resource Description Framework), obradu prirodnoga jezika u Pythonu, rad s ontologijom, parsiranje diskursa, strojno učenje, umjetnu inteligenciju, statističko modeliranje u jeziku R, izradu naprednih mrežnih obrazaca za psihološke eksperimente itd. Program ljetne škole dostupan je ovdje.The 2nd Heidelberg Computational Humanities Spring School (HCH19), Heidelberg, 15. – 19. srpnja 2019. (Josip Mihaljević)

Doktorand Josip Mihaljević od 15. do 19. svibnja sudjelovao je na ljetnoj školi Heidelberg Computational Humanities Spring School (HCH19). Na ljetnoj školi sudjelovalo je 40 doktoranada iz 16 zemalja. Cilj škole bio je povezati stručnjake humanističkih, društvenih i informatičkih znanosti. Na predavanjima i radionicama bile su zastupljene ove teme: klasifikacija teksta, anotacija teksta, anotacija videozapisa, oblikovanje i anotacija 3D modela, kvalitativna analiza, vizualizacija rezultata, dohvaćanje i obrada objava s društvenih mreža, uporaba tehnologija i jezika u socijalnim medijima. Tijekom ljetne škole doktorand Josip Mihaljević predstavio je temu svojega doktorata. Poster možete preuzeti ovdje, a program škole možete preuzeti ovdje.


Usavršavanje: Kopenhagen, Danska, 17. lipnja – 5. srpnja 2019. (Daria Lazić)

Suradnica na projektu Daria Lazić uz pomoć stipendije Europske leksikografske infrastrukture Elexis posjetila je Dansko društvo za jezik i književnost (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab), ustanovu u kojoj se izvodi nekoliko danskih leksikografskih projekata, te Centar za jezične tehnologije na Sveučilištu u Kopenhagenu. Tijekom posjeta susrela se s danskim leksikografima i upoznala se s njihovim radom i projektima, a u prvome redu s radom na opsežnome e-rječniku suvremenoga danskog jezika Den Danske Ordbog, koji je javno dostupan na mreži i kontinuirano se proširuje i posuvremenjuje. Daria Lazić također je predstavila projekt Mrežnik urednicima danskoga rječnika, a osim razmjene znanja i iskustava imala je i priliku samostalno istražiti jezične izvore i alate koji se izrađuju i upotrebljavaju u ustanovama koje je posjetila. Tijekom boravka u Danskoj sudjelovala je i u nekoliko zanimljivih događaja u vezi s leksikografijom, kao što je posjet leksikografa iz Centra za digitalnu leksikografiju njemačkoga jezika (Zentrum für digitale Lexikographie der deutschen Sprache) i gostujuće predavanje o etičkim aspektima leksikografskoga rada. O studijskome posjetu Elexis je izvještavao na svojim mrežnim stranicama te se ondje nalazi intervju s dobitnicom stipendije, njezino javljanje iz Kopenhagena te izvještaj na kraju posjeta.


4. simpozij SCIMETH – Digitalni alati i resursi u jezikoslovlju, Rijeka, 15. svibnja 2019. (Daria Lazić i Josip Mihaljević)

Suradnici na projektu Mrežnik Daria Lazić i Josip Mihaljević održali su izlaganje na 4. simpoziju SCIMETH – Digitalni alati i resursi u jezikoslovlju na Filozofskome fakultetu u Rijeci. Daria Lazić u svojemu izlaganju Jezične tehnologije u leksikografiji na primjeru Hrvatskoga mrežnog rječnika – Mrežnika predstavila je projekt Mrežnik te je objasnila način izrade mrežnoga rječnika i prikazala neke izazove s kojima se obrađivači u Mrežniku susreću. Josip Mihaljević u svojemu izlaganju Uporaba računalne tehnologije za izradu jezičnih igara (na primjeru igrifikacije Hrvatskoga mrežnog rječnika – Mrežnika) prikazao je igre koje se razvijaju za Mrežnik te tehnologiju koja se upotrebljava za njihovu izradu. Program simpozija možete preuzeti ovdje.


E-rječnici i e-leksikografija – eRel, Zagreb, 10. i 11. svibnja 2019. (skup organiziran u okviru projekta Mrežnik; Lana Hudeček, Milica Mihaljević, Goranka Blagus Bartolec, Barbara Kovačević, Ivana Matas Ivanković, Daria Lazić, Josip Mihaljević, Maja Matijević, Domagoj Vidović)

Na Sveučilištu Vern' u Zagrebu 10. i 11. svibnja 2019. održan je međunarodni znanstveni skup E-rječnici i e-leksikografija organiziran u okviru projekta Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik. Na skupu su svojim izlaganjima sudjelovali ovi članovi projekta Mrežnik: Goranka Blagus Bartolec (Kolokacijski potencijal glagolsko-prijedložnih sveza u hrvatskome jeziku), Barbara Kovačević (Frazeologija u Hrvatskom mrežnom rječniku – Mrežniku), Ivana Matas Ivanković (Brojevi u Hrvatskome mrežnom rječniku – Mrežniku), Daria Lazić (Musical Terminology in Terminology Databases and General E-dictionaries, sa Sanjom Kiš Žuvela), Josip Mihaljević (Gamification of Croatian Web Dictionary – Mrežnik), Maja Matijević (Emotnik kao poticaj interaktivnoj nastavi,s Krešimirom Pavlinom i Bernardinom Petrović) i Domagoj Vidović (Morfološko-naglasna obrada glagola u Mrežniku). Lana Hudeček i Milica Mihaljević predstavile su projekt Mrežnik (Croatian Web Dictinary – Mrežnik – project presentation). Na skupu su izlaganja i prezentacije postera održala 82 sudionika iz 14 država. Plenarna su izlaganja održali Stefan Engelberg (Institut für Deutsche Sprache, Mannheim; What will we need dictionaries for (at all)? The Internet, lexicography and the primacy of the user), Simon Krek (Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, Ljubljana; Dictionary Matrix vs. Matrix Dictionary (in ELEXIS)) i Polona Gantar (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana; Dictionary of Modern Slovene: From the Lexical Database to the Digital Dictionary Database for Slovene). Ovdje možete vidjeti detaljnije obavijesti o skupu te fotogaleriju, program skupa te knjižicu sažetaka.


Student Karlo Mužek obavio je studentsku praksu radeći na Mrežniku (4. ožujka 2019.– 10. svibnja 2019.)

Student 5. godine Informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Karlo Mužek obavio je 40 sati studentske prakse (od 4. ožujka 2019. do 10. svibnja 2019.) radeći na Hrvatskome mrežnom rječniku – Mrežniku. Pod vodstvom mentorice Lane Hudeček i uz pomoć suradnika na projektu Josipa Mihaljevića i Darije Lazić upoznao se sa svim fazama rada na Mrežniku, s programom TLex i s radom sa Sketch Engineom te sudjelovao u obradi natuknica. Pod vodstvom Josipa Mihaljevića ovladao je postavljanjem virtualnoga stroja za rad u TLexu te pomagao izvršnim tajnicima skupa E-rječnici i e-leksikografija tijekom njegova održavanja.

Student Danijel Blazsetin obavio je studentsku praksu radeći na Mrežniku (8. travnja 2019.– 10. svibnja 2019.)

Student 3. godine Informacijskih i komunikacijskih znanosti i Kroatistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Danijel Blazsetin obavio je 40 sati studentske prakse (od 8. travnja 2019. do 10. svibnja 2019.) radeći na Hrvatskome mrežnom rječniku – Mrežniku. Pod vodstvom mentorice Lane Hudeček i uz pomoć suradnika na projektu Josipa Mihaljevića i Darije Lazić upoznao se sa svim fazama rada na Mrežniku, s programom TLex i s radom sa Sketch Engineom te sudjelovao u obradi natuknica. Pod vodstvom Josipa Mihaljevića ovladao je postavljanjem virtualnoga stroja za rad u TLexu te pomagao izvršnim tajnicima skupa E-rječnici i e-leksikografija tijekom njegova održavanja.


Okrugli stol Terminološki izazovi i novi smjerovi znanstvenih istraživanja, Zagreb, 9. svibnja 2019. (Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

Lana Hudeček i Milica Mihaljević održale su izlaganje Model obrade hrvatskoga terminološkog nazivlja na okruglome stolu Terminološki izazovi i novi smjerovi znanstvenih istraživanja , koji je održan pod visokim pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. U izlaganju su predstavile model obrade u Mrežniku i pojmovnik Mrežnika, prikazale obradu terminološkoga nazivlja u Mrežniku te pokazale koji bi se elementi obrade mogli primijeniti i na rječnik terminološkoga nazivlja. Program okrugloga stola možete preuzeti ovdje.4. Međimurski filološki i pedagoški dani, Čakovec, 26. travnja 2019. (Daria Lazić i Josip Mihaljević)

Suradnici na projektu Mrežnik Daria Lazić i Josip Mihaljević održali su izlaganje Morfološke igre na primjeru igara za učenje glagolskih oblika na međunarodnome znanstvenom skupu 4. Međimurski filološki i pedagoški dani. U izlaganju su predstavili demoinačice igara za učenje glagolskih oblika: Napiši glagolski oblik, Pamtilica za pomoćne glagole, Razvrstavanje glagolskih oblika i Kviz česte jezične pogreške. Program možete preuzeti ovdje.


Digitalno učenje glagoljice, Bjelovar, 17. travnja 2019. (Josip Mihaljević)

Doktorand Josip Mihaljević održao je u Gimnaziji Bjelovar radionicu o izradi igara za učenje glagoljice koje se nalaze na stranicama Jezične igre i Hrvatski u školi te je spomenuo igre koje se razvijaju za Mrežnik. Svaki je učenik na kraju radionice odigrao kviz Znam glagoljicu.


Predavanje Kako nastaje mrežni rječnik? Nekoliko primjera iz hrvatske i skandinavske leksikografske prakse, Pula, 4. travnja 2019. (Daria Lazić)

Suradnica na projektu Mrežnik Daria Lazić održala je 4. travnja 2019. na Filozofskome fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli predavanje pod nazivom Kako nastaje mrežni rječnik? Nekoliko primjera iz hrvatske i skandinavske leksikografske prakse. Na primjeru Hrvatskoga mrežnog rječnika – Mrežnika predstavila je proces izrade mrežnoga rječnika, a na primjeru nekoliko skandinavskih mrežnih rječnika prikazala je mogućnosti takvih rječnika u odnosu na tiskane. Predavanje su organizirali pulski ogranak Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku i Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.


Workshop – Theory and Algorithms in Graph and Stochastic Games, 14. i 15. ožujka 2019. (Josip Mihaljević)

Doktorand Josip Mihaljević u sklopu COST akcije European Network for Game Theory (GAMENET) sudjelovao je na radionici Theory and Algorithms in Graph and Stochastic Games u Monsu (Belgija). Na radionici je sudjelovalo oko 70 sudionika iz različitih zemalja te znanstvenih područja poput matematike, ekonomije i informacijskih znanosti. Predavanja na radionici bila su povezana uz umjetnu inteligenciju u igrama te analizu odnosa stanja i akcija među igračima u igri. Doktorand je na radionici naučio što je teorija igra te po čemu se razlikuje od igrifikacije.


Jezikoslovne rasprave: Mrežni izvori Sveučilišta u Göteborgu i Instituta za njemački jezik, 27. veljače 2019. (Daria Lazić i Josip Mihaljević)

Suradnici na projektu Mrežnik Daria Lazić i Josip Mihaljević u sklopu kroatističkoga i jezikoslovnoga seminara Jezikoslovne rasprave održali su izlaganje u vijećnici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. U svojem izlaganju prikazali su različite jezične izvore i tehnologije s kojima su se upoznali na svojim studijskim posjetima Sveučilištu u Göteborgu i Institutu za njemački jezik. Prezentaciju izlaganja možete preuzeti ovdje.Tečajevi Uporaba Creative Commons licenci na obrazovnim sadržajima i Osnove e-učenja, 4. veljače i od 24. do 26. veljače 2019. (Josip Mihaljević)

Doktorand na projektu Mrežnik Josip Mihaljević u svrhu pisanja svojeg doktorata Model igrifikacije mrežnoga rječnika (na primjeru Hrvatskoga mrežnog rječnika – Mrežnika) pohađao je dva mrežna tečaja Srca. Prvi tečaj Uporaba Creative Commons licenci položio je 4. veljače. Taj se tečaj bavi problemom autorskih prava obrazovnih sadržaja na mreži. U tečaju polaznik usvaja kako na temelju postavljenih ikona Creative Commons licence prepoznati kojim se obrazovnim sadržajima može koristi te što s njima smije učiniti (npr. prodavati ih, kopirati ih, izmjenjivati ih) te kako vlastite sadržaje zaštiti tom licencom. Drugi tečaj Osnove e-učenja pohađao je od 24. do 26. veljače. U tome tečaju usvojio je definicije e-učenja, naučio koje vrste e-učenja i sustava za e-učenje postoje itd. Posebno mu je za doktorat korisno razlikovanje e-učenja, obrazovnih igara i igrifikacije. Na kraju pregleda interaktivnih sadržaja obaju tečajeva uspješno je riješio provjere znanja te dobio službene potvrde Srca.


Digitalno učenje glagoljice, 22. veljače 2019. (Josip Mihaljević)

U povodu Dana hrvatske glagoljice i glagoljaštva, 22. veljače 2019., doktorand Josip Mihaljević održao je u Matici hrvatskoj radionicu na kojoj su sudjelovali učenici osnovnih i srednjih škola. Doktorand je na radionici predstavio vlastite igre na stranicama Staroslavenskoga instituta, igre na stranici Jezične igre te novoobjavljene sadržaje u rubrici Volim glagoljicu na portalu Hrvatski u školi, koji će biti povezani s Mrežnikom. Na kraju radionice učenici su se više puta natjecali u pamtilici te kvizu za učenje glagoljičnih slova, a najuspješniji su dobili i nagrade.


4th International Conference from Theory to Practice in Language for Specific Purposes, međunarodna konferencija u organizaciji Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama, Međunarodno sveučilište Libertas, 21. – 23. veljače 2019., Zagreb (Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

Na konferenciji 4rd International Conference from Theory to Practice in Language for Specific Purposes Lana Hudeček održala je plenarno predavanje Pleonasms in Croatian and English: A comarative analysis . Milica Mihaljević održala je plenarno predavanje Gender-fair language vs. sexist language – The case of English and Croatian . U oba je izlaganja predstavljena obrada pojedinih natuknica u Mrežniku. Program skupa može se preuzeti ovdje.Usavršavanje – Göteborgs universitet, 11. do 15. veljače 2019. (Daria Lazić)

Suradnica na projektu Daria Lazić od 11. do 15. veljače posjetila je Sveučilište u Göteborgu u Švedskoj kako bi se upoznala s njihovim leksikografskim radom te izradom jezičnih alata i računalnih izvora za švedski jezik. Pri Sveučilištu u Göteborgu djeluje centar za jezične tehnologije Språkbanken i Centar za leksikologiju i leksikografiju. Tijekom posjeta Daria Lazić susrela se sa znanstvenicima centra za jezične tehnologije i upoznala s projektima na kojima trenutačno rade te mrežnim izvorima za švedski jezik, primjerice sustavom za pretraživanje korpusa Korp, leksičkom infrastrukturom Karp i mrežnom platformom za učenje švedskoga Lärka. Također je održala izlaganje na kojem je predstavila projekt Mrežnik te sa zaposlenicima centra razgovarala o mogućnostima primjene jezičnih tehnologija u leksikografskome radu. U Centru za leksikogiju i leksikografiju upoznala se s dvama leksikografskim projektima – radom na novome izdanju rječnika Švedske akademije Svensk ordbok i njegovoj digitalizaciji te višejezičnome mrežnom rječniku Íslex namijenjenome govornicima nordijskih jezika koji uče islandski. Potpun izvještaj sa studijskoga posjeta Sveučilištu u Göteborgu može se pročitati ovdje.


Usavršavanje – Institut für Deutsche Sprache, 5. do 8. veljače 2019. (Josip Mihaljević)

Od 5. do 8. veljače 2019. doktorand Josip Mihaljević posjetio je Institut für Deutsche Sprache kako bi se upoznao s tehničkim aspektima njihova rada u području e-leksikografije i s njihovom mrežnom izdavačkom djelatnošću. U Institutu su predstavili svoj portal za rječnike OWID te neke mrežne rječnike na kojima trenutačno rade poput rječnika paronima Paronymwörterbuch, rječnika posuđenica koje drugi jezici uzimaju iz njemačkoga Das Lehnwortportal Deutsch i gramatičku bazu grammis. Doktorand se također upoznao s radom njihova mrežnoga knjižničnog kataloga OPAC der Bibliothek des IDS Mannheim i s novom mrežnom aplikacijom za izradu korpusa KorAP. Za svaki mrežni proizvod doktorandu je bila objašnjena tehnologija koja stoji u pozadini. Također je prikazan program virtualne stvarnosti koji trenutačno razvijaju i u kojemu se može u 3D virtualnome prostoru navigirati kroz mrežu riječi u svemiru te označavati riječi, dobiti njihove definicije i saznati odnose s drugim riječima. Također je doktorandu pokazana igra u kojoj igrač treba dovući riječi u odgovarajuću skupinu kojoj riječ pripada. Potpun izvještaj s radnoga posjeta u Institut für Deutsche može se pročitati ovdje.


Radionica Računalni korpusi u frazeološkim istraživanjima i frazeografiji, 6. veljače 2019.

Suradnice na projektu Goranka Blagus Bartolec, Barbara Kovačević, Daria Lazić i Ivana Matas Ivanković sudjelovale su na radionici Računalni korpusi u frazeološkim istraživanjima i frazeografiji, koju su 6. veljače 2019. u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održale Ivana Filipović Petrović i Jelena Parizoska. U uvodnome dijelu predstavljen je korpusni pristup u leksikografiji te korpusna istraživanja hrvatske frazeologije na primjeru projekta Digitalni frazeološki rječnik hrvatskoga jezika (Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, voditeljica projekta: Ivana Filipović Petrović). U praktičnome dijelu radionice sudionici su se upoznali s naprednim mogućnostima pretraživanja korpusa s pomoću alata SketchEngine i mogućnostima njegove primjene u frazeološkim istraživanjima i za izradu rječnika.


Studentica Lorena Kasunić obavila studentsku praksu radeći na Mrežniku (7. studenoga 2018.– 8. veljače 2019.)

Studentica 3. godine preddiplomskoga studija informacijskih znanosti i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Lorena Kasunić obavila je 40 sati studentske prakse (od 7. studenoga 2018. do 8. veljače 2019.) radeći na Hrvatskome mrežnom rječniku – Mrežniku. Pod vodstvom mentorice Lane Hudeček i uz pomoć suradnice na projektu Darije Lazić upoznala se sa svim fazama rada na Mrežniku, s programom TLex i s radom sa Sketch Engineom te sudjelovala u obradi natuknica – književnih naziva. Pod vodstvom suradnika na projektu Josipa Mihaljevića ovladala je postavljanjem virtualnoga stroja za rad u TLexu.Radionica Metodologija i etika emipirijskih istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima, 1. veljače 2019. (Josip Mihaljević)

Doktorand Josip Mihaljević sudjelovao je 1. veljače 2019. na radionici Metodologija i etika emipirijskih istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima, koja se održala u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost HRZZ-IP-2016-06-1210 Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture u Vijećnici Filozofskoga fakulteta. Na radionici je doktorand ukratko predstavio metodologiju svojega istraživanja za doktorski rad Model igrifikacije mrežnoga rječnika (na primjeru Hrvatskoga mrežnog rječnika – Mrežnika).