Josip Mihaljević

Odjel za hrvatski standardni jezik

Zvanje: doktorand E-pošta: jmihalj@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-893 Broj sobe: 403

Životopis

Rođen je 1992. godine u Zagrebu. Godine 2011. završio je Klasičnu gimnaziju u Zagrebu i upisao studij Informacijskih i komunikacijih znanosti na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Preddiplomski studij završio je godine 2014. te je upisao diplomski studij arhivistike i nastavnički smjer informatike. Oba smjera diplomirao je godine 2016. sa zajedničkim težinskim prosjekom 4,87. Tijekom studija sudjelovao je na izradi virtualne izložbe o Hermannu Bolléu za Muzej za umjetnost i obrt, o čemu je napisao rad s profesorom Goranom Zlodiem koji je bio predstavljen na međunarodnoj konferenciji Infuture 2015. u Westinu te na studentskoj konferenciji Infodaska. Obnovio je mrežne stranice Hrvatskoga arhivističkog društva (https://www.had-info.hr/) i dodao nove multimedijske sadržaje (arhivističke igre, interaktivne karte) te napisao rad o tome za Arhivski vjesnik. Također je napravio igre za učenje glagoljice za Staroslavenski institut te igre za učenje hrvatskoga jezika za portal Hrvatski u školi Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. O tome je napisao radove za časopis Bašćina i Hrvatski jezik te je predstavio igre na skupu HIDIS i VIII. međunarodni znanstveni skup DIJETE I JEZIK DANAS: Razvoj pismenosti u materinskom i inom jeziku . Radio je i na različitim jezičnim i informatičkim igrama za koje ima vlastite stranice: (https://jezicneigre.com/ i https://informatickeigre.com/). O sadržajima tih stranica napravio je istraživanje, koje je izloženo na međunarodnoj konferenciji Infuture 2017. te na 41. skupu MIPRO. Izradio je obrazovne mrežne igre za izložbu o Marinu Getaldiću za Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti, virtualnu izložbu Stancoviciana za Muzej grada Rovinja (http://stancoviciana.web.link2.hr/) te multimedijske sadržaje za Muzej seljačkih buna u Donjoj Stubici. Pohađao je radionice u Sveučilišnome računskom centru koje su vezane za obradu fotografije i zvuka, rad s vektorima, videomontažu, mrežni dizajn, rad s programom Office te rad s bazama podataka.

Godine 2016. upisao je doktorski studij Informacijskih i komunikacijskih znanosti. Godine 2017. kao doktorand dobio je stipendiju grada Zagreba za postignut uspjeh na studiju i objavljene radove. Godine 2016. zaposlio se u Školi za medicinske sestre Vrapče kao nastavnik informatike. Položio je stručni ispit, bio mentor učeniku Valentinu Mirtu, koji je osvoji nagradu za strip na natjecanju Arhiv / arhivsko gradivo / arhivist te sudjelovao na Erasmus+ projektu razmjene mladih Be healthy, stay active kao voditelj mladeži. Unutar toga projekta s učenicima je izradio virtualnu šetnju školom, oblake riječi za projekt, 3D logo projekta, dizajnirao te pripremio brošure i ostale promotivne materijale. Od ožujka 2018. do 31. kolovoza 2018. radio je. u Školi za primalje u Zagrebu te je od 1. rujna zaposlen u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje kao doktorand na projektu Hrvatski mrežni rječnik - MREŽNIK. Unutar projekta razvija različite igre za sadržaje rječnika. Godine 2019. za portal Hrvatski u školi razvio je nove igre i sadržaje za učenje glagoljice. Iste godine razvio je mrežnu inačicu rječnika Arhivistički rječnik: HRVATSKO-ENGLESKI/ENGLESKO-HRVATSKI te je dogovorio prebacivanje naziva iz rječnika na Hrvatski terminološki portal.

Nagrade:

Sudjelovanje na skupovima:

Sudjelovanje na projektima:

Sudjelovanje u COST akcijama:

Izobrazba

 • 2016. – danas
  student na doktorskom studiju Informacijske i komunikacijske znanosti
 • 2014. – 2016.
  magistar edukacije informatike i magistar informacijskih znanosti na
  Filozofskom fakultetu u Zagrebu
 • 2011. – 2014.
  sveučilišni prvostupnik (Baccalaureus) informacijskih znanosti na Filozofskome fakultetu u Zagrebu
 • 2006. – 2011.
  završio Klasičnu gimnaziju u Zagrebu

Bibliografija

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/