Prijevoz i smještaj

Organizatori ne snose troškove smještaja i prijevoza sudionika. Informacije o mogućnostima smještaja i gradskome prijevozu objavljene su u izborniku Turističke informacije.