Lokacija

Skup će se održati u Vijećnici Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Ulici Ivana Lučića 3, Zagreb.