2021.

7. međunarodni znanstveni skup Hrvatski sintaktički dani, Osijek 11. i 12. studenoga 2021. (Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

Na 7. međunarodnome znanstvenom skupu Hrvatski sintaktički dani , koji je u organizaciji Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje održan na Filozofskome fakultetu u Osijeku 11. i 12. studenoga 2021. Lana Hudeček održala je izlaganje Podjela i nazivlje nezavisnosloženih rečenica, koje je pripremila s Milicom Mihaljević. Program skupa dostupan je ovdje.


Okrugli sto o anglokalizmima u jezicima balkanskih Slovena, Beograd, 8. studenoga 2021. (Milica Mihaljević)

Na Okruglome stolu o anglokalizmima, koji je održan na Teamsu 8. studenoga 2021., Milica Mihaljević održala je izlaganje Anglizmi i pseudoanglizmi u hrvatskome jeziku, u sklopu kojega je predstavila projekt Mrežnik i posebno obradu anglizama u Mrežniku i povezivanje sa sadržajem mrežnih stanica Bolje je hrvatski! i Jezični savjeti te s igrom za uvježbavanje anglizama. Program skupa može se preuzeti ovdje, a prezentacija ovdje.Predstavljanje projekta Mrežnik studentima informacijskih znanosti, Zagreb, 3. studenoga 2021. (Lana Hudeček, Daria Lazić, Maja Matijević i Josip Mihaljević)

Studenti informacijskih znanosti s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji pohađaju kolegij Uvod u leksikografiju (voditeljica dr. sc. Petra Bago) posjetili su Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje te su odslušali izlaganje o izradi mrežnoga rječnika na primjeru projekta Mrežnik. Među ostalim, upoznali su se s projektom Mrežnik, mogućnostima e-rječnika, obradom natuknica u trima Mrežnikovim modulima (osnovnome modulu, modulu za učenike nižih razreda osnovne škole te modulu za osobe koje uče hrvatski kao ini jezik), računalnim programima koji se rabe pri njegovoj izradi te obrazovnim igrama koje su izrađene za potrebe rječnika. Studentima je također objašnjen postupak objave rječnika na mreži te im je predstavljena demoinačica Mrežnika. Naposljetku, studente se podsjetilo na suradnju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i projekta Mrežnik, u okviru koje studenti informacijskih znanosti na tome projektu mogu odraditi studentsku praksu. Prezentaciju izlagača možete pregledati ovdje.


3. terminološki okrugli stol: Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: stanje i perspektive, Zagreb 28. listopada 2021. (Lana Hudeček i Josip Mihaljević)

Na 3. terminološkom okruglom stolu Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: stanje i perspektive, koji je u organizaciji Zavoda za antropološka istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje te projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena održan na mreži 28. listopada 2021., Lana Hudeček održala je izlaganje Nazivlje u Hrvatskome mrežnom rječniku – Mrežniku, a Josip Mihaljević Hrvatsko igrifikacijsko nazivlje. Program okrugloga stola i sažetci izlaganja dostupni su ovdje.Kroatistika unutar slavističkog, europskog i svjetskog konteksta, Pula, 30. rujna do 2. listopada 2021. (Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

Lana Hudeček i Milica Mihaljević sudjelovale su na II. Međunarodnoj konferenciji Kroatistika unutar slavističkog, europskog i svjetskog konteksta koja se održala na Zoomu. Održale su izlaganje Jezični savjeti u Mrežniku i Jeni. Program skupa može se preuzeti ovdje.From Dante to the present day: disease outbreaks, epidemics and pandemics in language, literature and culture, Split 23. i 24. rujna 2021. (Lana Hudeček, Kristian Lewis, Milica Mihaljević)

Lana Hudeček, Kristian Lewis i Milica Mihaljević sudjelovali su na konferenciji From Dante to the present day: disease outbreaks, epidemics and pandemics in language, literature and culture, koja je održana 23. i 24. rujna 2021. u Splitu. Održali su izlaganje The Covid 19 pandemic: new words, new meanings, new dictionaries, and new dictionary entries (the case study of Croatian). Program skupa dostupan je ovdje.Jezik u digitalnom okruženju, Osijek 9. – 11. rujna 2021. (Lana Hudeček, Josip Mihaljević, Milica Mihaljević)

Lana Hudeček, Josip Mihaljević i Milica Mihaljević sudjelovali su na skupu Jezik u digitalnom okruženju, koji je održan od 9. do 11. rujna 2021. u Osijeku. Lana Hudeček održala je referat Komparativna analiza triju modula Hrvatskoga mrežnog rječnika – Mrežnika: korisnici, struktura, metajezik, u sklopu kojega je prvi put predstavljena demoinačica Mrežnika postavljena na mrežu. Josip Mihaljević održao je izlaganje Nazivlje igrifikacije i videoigara, a Milica Mihaljević održala je izlaganje Rod i spol u hrvatskome jeziku i gender i sex u engleskome jeziku (s Anom Mihaljević), u sklopu kojega je prikazana obrada naziva rod i spol u Mrežniku. Program skupa dostupan je ovdje, a knjižica sažetaka ovdje.EURALEX XIX, Alexandroupolis / na mreži, 7. – 9. rujna 2021. (Daria Lazić)

Daria Lazić sudjelovala je na skupu EURALEX XIX – Lexicography for inclusion, koji je održan od 7. do 9. rujna 2021. na mreži zbog situacije izazvane pandemijom koronavirusne bolesti. Na skupu je izložila rad pod naslovom Stereotypes and taboo words in dictionaries from a diachronic and a synchronic perspective – the case study of Croatian and Croatian Church Slavonic u suautorstvu s Anom Mihaljević. Program skupa dostupan je ovdje, a zbornik radova ovdje.


15th Conference ESSE, Lyon / na mreži, 30. kolovoza – 2. rujna 2021. (Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

Lana Hudeček i Milica Mihaljević održale su izlaganje Normative and Pragmatic Notes in the Croatian Web Dictionary – Mrežnik u sekciji S12: Dictionaries: Ideologies and Norm. Program skupa i knjižica sažetaka može se preuzeti ovdje.


Globalex Workshop on Lexicography and Neology / na mreži, 31. kolovoza 2021. (Milica Mihaljević, Lana Hudeček i Kristian Lewis)

Milica Mihaljević, Lana Hudeček i Kristian Lewis održali su izlaganje Corona-related neologisms: A challenge for Croatian standardology and lexicography, u kojemu su pokazali kako je nazivlje koronavirusa obrađeno u Mrežniku. Program radionice može se vidjeti ovdje https://lexicala.com/review/2021/globalex-workshop-on-lexicography-and-neology-2021/.


Euralex XIX, Alexandroupolis / na mreži, 7. – 9. rujna 2021. (Daria Lazić)

U 2. svesku zbornika radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Euralex XIX objavljen je rad Darije Lazić i Ane Mihaljević Stereotypes and Taboo Words in Dictionaries from a Diachronic and a Synchronic Perspective – The Case Study of Croatian and Croatian Church Slavonic. Zbornik radova dostupan je ovdje. Autorice će rad izložiti na skupu koji će se održati od 7. do 9. rujna na mreži, a tema je skupa Lexicography for inclusion.


Dani Mate Ujevića, Imotski, 16. – 17. srpnja 2021. (Maja Matijević)

Doktorandica na projektu Mrežnik Maja Matijević u suautorstvu s kolegama Martinom Pavić i Lobelom Filipićem sudjelovala je na skupu Dani Mate Ujevića, koji je održan u Imotskome 16. i 17. srpnja. U izlaganju je predstavljena obrada pojedinih riječi iz enciklopedija koje je uređivao Mate Ujević u usporedbi s obradom u bazi hrvatskoga strukovnog nazivlja Struna i u Hrvatskome mrežnom rječniku – Mrežniku. Program skupa nalazi se na mrežnoj adresi www.knjiznica-imotski.hr/novost-dani-mate-ujevica-od-16-17-srpnja-2021-, a prezentacija je dostupna ovdje.


XV. međunarodni kroatistički znanstveni skup, Pečuh (Mađarska), 15. – 16. srpnja 2021. (Kristian Lewis i Maja Matijević)
Suradnici na projektu Mrežnik dr. sc. Kristian Lewis i doktorandica Maja Matijević sudjelovali su na XV. međunarodnome kroatističkom skupu u Pečuhu, koji je održan u hibridnome obliku u zgradi regionalnoga centra Mađarske akademije znanosti u Pečuhu i na Zoomu. U izlaganju su predstavili Mrežnik s osobitim osvrtom na korisničku perspektivu, odnosno na njegova tri modula. Program skupa nalazi se na mrežnoj adresi http://mhti.hu/vijesti/xv-me-unarodni-kroatisti-ki-znanstveni-skup-program, a prezentacija je dostupna ovdje.

Lisbon Summer School in Linguistics 2021, Lisabon, 5. – 9. srpnja 2021. (Daria Lazić i Maja Matijević)

Suradnice na projektu Mrežnik Daria Lazić i Maja Matijević usavršavale su na ljetnoj školi Lisbon Summer School in Linguistics 2021, koja je održana u Lisabonu od 5. do 9. srpnja 2021. u suorganizaciji Fakulteta društvenih i humanističkih znanosti Sveučilišta NOVA u Lisabonu i Europske leksikografske infrastrukture Elexis. Ondje su pohađale tečajeve iz područja leksikografije The Past, Present and Future, of African Language Dictionaries – from Eurocentric to Afrocentric Compilations (predavač Danie J. Prinsloo) i Linguistic Digital Data in Terminology and Lexicography (predavačice Raquel Amaro i Rute Costa).


Stručno i znanstveno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, Zagreb 1. i 2. srpnja 2021. (Lana Hudeček i Dinka Pasini)

Na trinaestome Stručnom i znanstvenom savjetovanju za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, koje se održalo 1. i 2. srpnja 2021. na platformi Zoom, Lana Hudeček i Dinka Pasini održale se izlaganje Male riječi u modulu za osobe koje uče hrvatski kao ini jezik Hrvatskoga mrežnog rječnika – Mrežnika. U izlaganju su predstavile rad na Mrežniku, a posebnu su pozornost posvetile obradi malih riječi. Pokazale su primjere obrade veznika, prijedloga, osobnih i posvojnih zamjenica u modulu za osobe koje uče hrvatski kao ini jezik te je usporedile s obradom u osnovnom modulu. Program skupa nalazi se na mrežnoj adresi https://sites.google.com/view/sih-croaticum/program/raspored, a sažetak izlaganja na mrežnoj adresi https://sites.google.com/view/sih-croaticum/program/izlaganja.5. simpozij SCIMETH – Suvremene računalne metode obrade jezika, Rijeka, 23. lipnja 2021. (Daria Lazić)

Suradnica na projektu Mrežnik Daria Lazić sudjelovala je na 5. simpoziju SCIMETH. Tema je simpozija bila Suvremene računalne metode obrade jezika, a program je dostupan na ovoj poveznici.


Izzivi slavistike v 21. stoletju, 4. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki, Maribor, 13. – 15. svibnja 2021. (Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

Na skupu Izzivi slavistike v 21. stoletju, 4. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki, Maribor, koji je održan 13. – 15. svibnja 2021. na platformi Teams Lana Hudeček i Milica Mihaljević održale su izlaganje pod naslovom Projekti Odjela za hrvatski standardni jezik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i jezično normiranje. Program skupa možete preuzeti ovdje.


Identitet Hrvata Boke kotorske, Zagreb – Tivat, 7. – 9. svibnja 2021. (Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

Lana Hudeček i Milica Mihaljević sudjelovale su na znanstvenome skupu Identitet Hrvata Boke kotorske u Zagrebu i Tivtu s referatom Hrvatski standardni jezik u digitalno doba: što nam mrežni izvore govore o Boki, u kojemu je predstavljen Mrežnik i prikazana obrada ktetika koji se odnose na Boku u Mrežniku. Prezentacija je objavljena na mrežnim stranicama Radija Dux (radio hrvatske nacionalne manjine) na poveznici http://www.radiodux.me/vijesti/drustvo/prezentacija-lane-hudecek-i-milice-mihaljevic-o-boki. Program skupa možete vidjeti ovdje.


Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik predstavljen na Radiju Croatica

Voditeljica projekta dr. sc. Lana Hudeček i doktorandica na projektu Maja Matijević predstavile su Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik u intervjuu u emisiji Kultura, znanost, sport i lice u zrcalu – Mozaik na Radiju Croatici, internetskome radiju hrvatske zajednice u Mađarskoj. Sadržaj emisije dostupan je na http://radio.croatica.hu/79-vijesti/1497-kultura-znanost-sport-i-lice-u-zrcalu-mozaik-23-travnja-2021, a cijela emisija može se preuzeti na http://radio.croatica.hu/88-2021-archiv-adasok/1503-04-21 (preuzimanjem datoteke od 23. travnja).


Vijest o gostujućim predavanjima o Mrežniku u medijima

Vijest o dvama održanim predavanjima o Hrvatskome mrežnom rječniku – Mrežniku na Katedri za hrvatski jezik i književnost Instituta za slavistiku Sveučilišta u Pečuhu, koja je 17. i 24. ožujka održala doktorandica na Mrežniku Maja Matijević, podijelilo je više medija. Poveznice na objave dostupne su ovdje: Glas Hrvatske, Hrvatski glasnik, Moja Hrvatska, ELEXIS.


Studentica 3. godine preddiplomskoga studija informacijskih znanosti i kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Klara Živičnjak obavila je 40 sati studentske prakse (od18. veljače 2021. do 17. ožujka 2021.) radeći na Hrvatskome mrežnom rječniku – Mrežniku. Pod vodstvom mentorice Lane Hudeček i uz pomoć suradnice na projektu Darije Lazić upoznala se sa svim fazama rada na Mrežniku, s programom TLex i s radom sa Sketch Engineom te sudjelovala u obradi natuknica. Pod vodstvom suradnika na projektu Josipa Mihaljevića ovladala je pregledom računalnoga koda te provjerila dio zadataka iz hrvatskoga jezika za igre za Mrežnik.


Gostujuća predavanja o mrežnim rječnicima i Hrvatskome mrežnom rječniku – Mrežniku, Pečuh (Mađarska), 17. i 24. ožujka 2021.

Doktorandica na Mrežniku Maja Matijević održala je dva gostujuća predavanja na Katedri za hrvatski jezik i književnost Instituta za slavistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Pečuhu. Na prvome predavanju, 17. ožujka, studenti i profesori pečuške kroatistike upoznali su se s načelima izrade mrežnoga rječnika općenito te s načelima izrade Hrvatskoga mrežnog rječnika – Mrežnika. Na predavanju 24. ožujka, nakon uvodnoga dijela o rječničkome članku i korpusnome pretraživanju, studenti i profesori sudjelovali su u obradi odabranih natuknica. Prezentacije s obaju predavanja dostupne su ovdje, a objava o predavanjima u tjedniku Hrvata u Mađarskoj ovdje.Mrežnik predstavljen na Satu hrvatskoga jezika, Zagreb, 3. ožujka do 26. ožujka 2021.

U okviru Mjeseca hrvatskoga jezika suradnici Mrežnika Goranka Blagus-Bartolec, Ivana Brač, Lana Hudeček, Martina Kramarić, Daria Lazić, Kristian Lewis, Ivana Matas Ivanković, Maja Matijević, Josip Mihaljević, Milica Mihaljević i Domagoj Vidović održali su niz predavanja na Zoomu pod zajedničkim nazivom Sat hrvatskoga jezika u Institutu. Predavanja su bila namijenjena učenicima osnovne i srednje škole, studentima te profesorima i nastavnicima. Projekt Mrežnik i jezične igre izrađene u okviru projekta predstavljeni su na predavanjima Kako nastaje rječnik? i Mrežni izvori i jezične igre. Pojedini aspekti rada na Mrežniku prikazani su i u sklopu predavanja Muško i žensko u hrvatskome jeziku (obrada muško-ženskih parnjaka i profesijskih imenica), Funkcionalna gramatika (funkcionalni pristup usvajanju leksika), Jezikoslovno nazivlje u nastavi hrvatskoga jezika (jezikoslovno nazivlje u Mrežniku i suradnja projekata Mrežnik i Jena) i Anglizmi u hrvatskome jeziku (obrada anglizama u rječniku).


Doktorand na projektu Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik Josip Mihaljević obranio doktorski rad Konceptualni okvir igrifikacije hrvatskoga mrežnoga rječnika, Zagreb, 9. ožujka 2021.

Doktorand na projektu Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik Josip Mihaljević (zaposlen u okviru programa Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti Hrvatske zaklade za znanost) obranio je 11. ožujka 2021. na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu doktorski rad Konceptualni okvir igrifikacije hrvatskoga mrežnoga rječnika (mentorice dr. sc. Lana Hudeček, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, i dr. sc. Petra Bago, doc., Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović (Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), dr. sc. Kristina Kocijan, izv. prof. (Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) te dr. sc. Lidija Cvikić, izv. prof. (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Kako je zadatak Josipa Mihaljevića na projektu Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik, teorijski okvir igrifikacije hrvatskoga mrežnoga rječnika bitan je doprinos izradi igrifikacijskih rješenja za Mrežnik.


Outside the frames: New challenges in terminology work (Lana Hudeček, Milica Mihaljević, Kristian Lewis)

Suradnici na projektu Mrežnik Lana Hudeček, Milica Mihaljević i Kristian Lewis 5. ožujka 2021. sudjelovali su izlaganjem Corona-related Neologisms – from Glossary of Coronavirus to Croatian Web Dictionary – Mrežnik na seminaru Outside the frames: New challenges in terminology work, koji su organizirali projekt Dinamičnost kategorija specijaliziranoga znanja (DIKA), Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Hrvatska zaklada za znanost.