Daria Lazić

Odjel za hrvatski standardni jezik

Zvanje: doktorand E-pošta: dlazic@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-843 Broj sobe: 403

Životopis

Daria Lazić rođena je 19. rujna 1988. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i V. gimnaziju. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je studij kroatistike i švedskoga jezika i kulture obranivši 2017. diplomski rad pod naslovom Glagolska morfologija u udžbenicima hrvatskoga jezika. Tijekom studija godinu dana provela je na studentskoj razmjeni na Sveučilištu u Uppsali u Švedskoj, gdje je izradila i obranila diplomski rad iz područja švedske dijalektologije. Godine 2013. dobila je stipendiju islandske vlade za studij islandskoga jezika i kulture te je 2016. završila preddiplomski studij islandskoga kao stranoga jezika na Islandskome sveučilištu u Reykjavíku. Od svibnja 2018. zaposlena je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje kao asistentica na Odjelu za hrvatski standardni jezik.

Izobrazba

2017. diploma Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (diplomski studij kroatistike i švedskog jezika i kulture)

2016. diploma Islandskog sveučilišta u Reykjavíku (preddiplomski studij islandskoga kao stranog jezika)

Suradnja na projektima

Bibliografija

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/