Daria Lazić

Odjel za hrvatski standardni jezik

Zvanje: doktorand E-pošta: dlazic@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-843 Broj sobe: 403

Životopis

Daria Lazić rođena je 19. rujna 1988. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i V. gimnaziju. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je studij kroatistike i švedskoga jezika i kulture obranivši 2017. diplomski rad pod naslovom Glagolska morfologija u udžbenicima hrvatskoga jezika. Tijekom studija godinu dana provela je na studentskoj razmjeni na Sveučilištu u Uppsali u Švedskoj, gdje je izradila i obranila diplomski rad iz područja švedske dijalektologije. Godine 2013. dobila je stipendiju islandske vlade za studij islandskoga jezika i kulture te je 2016. završila preddiplomski studij islandskoga kao stranoga jezika na Islandskome sveučilištu u Reykjavíku. Od 2017. godine kao vanjska suradnica izvodi nastavu na studiju švedskoga jezika i kulture, a od svibnja 2018. zaposlena je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje kao asistentica na Odjelu za hrvatski standardni jezik te iste godine upisuje i poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Uz znanstveni rad bavi se i književnim prevođenjem s nordijskih jezika.

Izobrazba

 • 2017. diploma Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (diplomski studij kroatistike i švedskog jezika i kulture)
 • 2016. diploma Islandskog sveučilišta u Reykjavíku (preddiplomski studij islandskoga kao stranog jezika)


Usavršavanja:


Sudjelovanja na skupovima:


Nastava:

 • Suvremeni islandski jezik (samostalni kolegij; Katedra za skandinavistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od ak. god. 2018./2019.)
 • Skandinavija i Skandinavci (sudjelovanje u nastavi kao jedan od izvođača; Katedra za skandinavistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od ak. god. 2017./2018.)


Organizacijski zadatci:

 • izvršna tajnica međunarodnoga znanstvenog skupa E-rječnici i e-lekskografija (Zagreb, svibanj 2019.)
 • tajnica Rasprava: Časopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (46. godište, 2020.)


Ostalo:

 • održano izlaganje Mrežni izvori Sveučilišta u Göteborgu i Instituta za njemački jezik na Jezikoslovnim raspravama (s Josipom Mihaljevićem; 27. veljače 2019.)
 • održano pozvano predavanje Kako nastaje mrežni rječnik? Nekoliko primjera iz hrvatske i skandinavske leksikografske prakse na Filozofskome fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (4. travnja 2019.)

Bibliografija

 1. Lazić, Daria. 2018. O nekim problemima glagolske morfologije u udžbenicima hrvatskoga jezika. Hrvatski jezik 5/4. 9–18.
 2. Lazić, Daria. 2019. Obilježavanje Dana hrvatske glagoljice i glagoljaštva u školama. Hrvatski jezik 6/2. 14–17.
 3. Lazić, Daria. 2019. Mrežni izvori Sveučilišta u Göteborgu. Hrvatski jezik 6/3. 21–26.
 4. Lazić, Daria; Mihaljević, Josip. 2020. Morfološke igre na primjeru igara za učenje glagolskih oblika. Jezik, književnost i obrazovanje – suvremeni koncepti. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa 4. Međimurski filološki i pedagoški dani. Ur. Kolar-Billege, Martina i dr. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Čakovec. 122–135.
 5. Lazić, Daria. 2020. Islandski u digitalno doba – mrežni izvori Instituta Árnija Magnússona za islandske studije. Hrvatski jezik 7/4. 18–23.
 6. Lazić, Daria. 2020. Trač kao tekstna vrsta i leksikografski problem. Saznanje 2. Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici. Zenica. 92–104.
 7. Lazić, Daria. 2021. Glazbeno nazivlje. Hrvatski mrežni rječnik – MREŽNIK. Monografija (radna inačica).
 8. Lazić, Daria; Mihaljević, Ana. 2021. Stereotypes and Taboo Words in Dictionaries from a Diachronic and a Synchronic Perspective – The Case Study of Croatian and Croatian Church Slavonic. Proceedings of XIX EURALEX Congress: Lexicography for Inclusion, Vol. II. Ur. Gavriilidou, Zoe; Mitits, Lydia; Kiosses, Spyros. SynMorPhoSe Lab, Democritus University of Thrace. 101 – 111.
 9. Lazić, Daria; Mihaljević, Ana. 2021. Društveni stereotipi u hrvatskim rječnicima u dijakronijskoj i sinkronijskoj perspektivi. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 47/2.
 10. Lazić, Daria. 2021. Nordijski mrežni rječnici u usporedbi s Hrvatskim mrežnim rječnikom – Mrežnikom. Riječki filološki dani. Zbornik radova s Dvanaestoga znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanoga u Rijeci od 8. do 10. studenoga 2018. 115–136.
 11. Lazić, Daria. 2022. (J)eg snakker/talar norsk. – Kako govore i pišu Norvežani?. Hrvatski jezik 9/1. 5–10.
 12. Lazić, Daria. 2022. Suvremeni rječnik po mjeri korisnika: danski mrežni rječnik Den Danske OrdbogDen Danske Ordbog. Hrvatski jezik 9/3. 16–21.
 13. Lazić, Daria. 2022. A Suntanned Swede and a Ball-Skilled Croat: A Study of Mutual Stereotypization in Croatian and Swedish Language Resources. Collegium Antropologicum 46/3. 207–208.
 14. Lazić, Daria. 2022. Deskriptivnost i etičnost u leksikografiji na primjeru obrade društvenih stereotipa. Jezično i izvanjezično u međudjelovanju. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 24. do 16. rujna 2020. u Splitu (online). Ur. Matešić, Mihaela; Nigoević, Magdalena. Srednja Europa. Zagreb. 339–357.
 15. Lazić, Daria. 2023. Fonološko nazivlje. Hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Ur. Mihaljević, Milica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 161–169.
 16. Lazić, Daria; Mihaljević, Milica. 2023. Morfološko nazivlje. Hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Ur. Mihaljević, Milica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 171–200.
 17. Lazić, Daria. 2023. Švedske istovrijednice. Hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Ur. Mihaljević, Milica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 617–627.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/