Prijava za slušače

Molimo sve zainteresirane slušače da se prijave na adresu hsd@ihjj.hr.

Slušači ne plaćaju kotizaciju, ali snose troškove dodatnih programa ako u njima žele sudjelovati.