2018.

ReLDI sastanak , Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 21. 12. 2018. (Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

Na ReLDI sastanku koji je održan u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje 21. prosinca 2018. Lana Hudeček i Milica Mihaljević održale su izlaganje Izrada reprezentativnoga korpusa općega hrvatskoga standardnog jezika i specijaliziranih korpusa . Program sastanka nalazi se ovdje.


Radni posjet kolega iz Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU projektu Mrežnik, Zagreb, 13. i 14. prosinca 2018.

Dr. sc. Nina Ledinek i dr. sc. Andrej Perdih iz Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU iz Ljubljane bili su 13. i 14. prosinca 2018. u radnome posjetu u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu. 13. prosinca 2018. održali su izlaganje na Jezikoslovnim raspravama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje na kojemu su predstavili Slovar slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ). 14. prosinca 2018. sudjelovali su na predstavljanju projekta Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik. Tijekom radnoga posjeta uspješno su izmijenjena znanja i iskustva u izradi mrežnih jednojezičnih rječnika.


Konferencija Suradnjom do kvalitete, Zagreb, 6. prosinca 2018. (Goranka Blagus Bartolec, Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

Na poziv Službe za hrvatski jezik Glavne uprave za pismeno prevođenje Europske komisije Goranka Blagus Bartolec, Lana Hudeček i Milica Mihaljević sudjelovale su na konferenciji Suradnjom do kvalitete: Kvaliteta hrvatske inačice zakonodavstva EU-a: sudionici i procesi , koja se održala u Predstavništvu Europske komisije u Zagrebu 6. prosinca 2018. Poziv na konferenciju možete preuzeti ovdje, a program konferencije ovdje.


Sketch Engine Boot Camp, 28. i 29. studenoga (doktorand Josip Mihaljević)

Doktorand Josip Mihaljević bio je na radionici Sketch Enginea (boot camp) u Brnu 28. i 29. studenoga. Na radionici su se polaznici upoznali s teorijom i praksom izrade korpusa. U teorijskom dijelu objašnjen je proces izrade korpusa koji se sastoji od tokenizacije, lematizacije i tagiranja. U praktičnome dijelu prikazane su sve mogućnosti rada u Sketch Engineu poput izrada skica riječi, tezaurusa, popisa riječi, pregleda konkordancija i stvaranja korpusa vlastitih tekstova (.PDF i .doc) ili tekstova s određenih mrežnih stranica te napredne opcije u programu poput rada s regularnim izrazima, CQL-a, korištenja paralelnih korpusa, obrade korpusa u XML-u te izrade rječnika u Lexonomyju.


Intervju s doktorandom Josipom Mihaljevićem, Hrvatsko slovo XIV, 23. listopada 2018.

Članak možete pročitati ovdje.


12. Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Riječki filološki dani, Rijeka 8. – 10. studenoga 2018., Filozofski fakultet u Rijeci (Lana Hudeček, Daria Lazić, Milica Mihaljević)

Na skupu Riječki filološki dani, koji je u organizaciji Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci održan 8., 9. i 10. studenoga 2018. u Rijeci, održana su u sekciji Leksik i gramatika tri referata o Hrvatskome mrežnom rječniku – Mrežniku. Lana Hudeček održala je izlaganje Obrada veznika u Hrvatskome mrežnom rječniku – Mrežniku, Daria Lazić održala je izlaganje Nordijski e-rječnici u usporedbi s Hrvatskim mrežnim rječnikom – Mrežnikom, a Milica Mihaljević održala je izlaganje Obrada usklika i onomatopejskih glagola u Hrvatskome mrežnom rječniku – Mrežniku.


Glagoljica u interaktivnim multimedijama , 30. listopad 2018. (Josip Mihaljević)

Doktorand Josip Mihaljević održao je u Matici hrvatskoj, Odjelu za hrvatsko glagoljaštvo u povodu Mjeseca hrvatske knjige izlaganje o uporabi glagoljice u interaktivnim multimedijima poput videoigara te virtualnih izložba. U izlaganju je objašnjen pojam igrifikacije i učenja utemeljnoga na igrama te je opisano kako se u mrežni rječnik Mrežnik planiraju ubaciti igre. Doktorand je kronološki prošao kroz sve svoje igre koje su izrađene za učenje glagoljice te je objasnio način kako se te igre igraju i proces njihove izrade. Dodatno je prikazao uporabu glagoljice u komercijalnim igrama The Witcher i Serous Sam 3. Prezentaciju možete preuzeti ovdje.


50. međunarodno savjetovanje arhivista, Osijek 25. i 26. listopada 2018. (Josip Mihaljević)

Doktorand Josip Mihaljević održao je na 50. međunarodnom savjetovanju arhivista referat pod naslovom Elektronički obrazovni arhovski sadržaji, koji je izradio u suautorstvu s Marijem Markovićem. U uvodnome dijelu izlaganja objašnjen je pojam igrifikacije te ukratko predstavljena ideja igrifikacije Mrežnika. Zatim su analizirani obrazovni sadržaji 21 arhiva, koji se nalaze u EU-u, i drugi veći svjetski arhivi poput Australskoga arhiva i Američkoga arhiva. Posebna je pozornost posvećena interaktivnim obrazovnim sadržajima s posebnim obzirom na rjeđe obrazovne sadržaje poput obrazovnih platforma i videoigara. Na kraju su predstavljene obrazovne igre i kvizovi na stranicama Hrvatskoga arhivističkog društva. Program 50. međunarodnoga savjetovanja arhivista može se preuzeti ovdje.


Radionica sa studentima Croaticuma Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstavljanje modula Hrvatskoga mrežnog rječnika – Mrežnika za osobe koje uče hrvatski jezik kao drugi i strani jezik, Zagreb 24. listopada 2018. (Lana Hudeček, Milica Mihaljević, Josip Mihaljević i Dinka Pasini)

U sklopu znanstvenoga projekta Zaklade za znanost Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik 24. listopada 2018. održana je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje treća radionica s budućim korisnicima rječničkoga modula za osobe koje uče hrvatski kao drugi i strani jezik. Radionicu su osmislili Lana Hudeček i Milica Mihaljević u suradnji s Josipom Mihaljevićem, doktorandom na projektu Mrežnik, te Dinkom Pasini, dugogodišnjom lektoricom za neizvorne govornike hrvatskoga jezika na Croaticumu Odsjeka za kroatistiku na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na radionici su sudjelovali strani studenti koji trenutačno pohađaju Jezične vježbe IV. (usporedive s B2 stupnjem prema ZEROJ-u) iz Italije, Filipina, Argentine, SAD-a, Danske, Kine i Austrije. Cilj je radionice bio upoznati polaznike Croaticuma s djelatnošću Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje te ispitati stvarne potrebe korisnika u leksikografskoj obradbi glagola, koji su s aspekta leksikografske obrade jedna od najzahtjevnijih i najvećih skupina rječničkih natuknica. Josip Mihaljević predstavio je nekoliko obrazovnih igara namijenjenih lakšemu ovladavanju hrvatskim jezikom te je interaktivno učenje frazema, mocijskih parnjaka i jedne od najsloženijih tema u poučavanju inojezičnoga hrvatskog jezika – glagolskoga vida, proteklo u poticajnome ozračju.Radionica Transkribus: optičko prepoznavanje znakova rukopisnih tekstova, 18. listopad 2018. (Josip Mihaljević)

Josip Mihaljević sudjelovao je 18. listopada 2018. na radionici Transkribus: optičko prepoznavanje znakova rukopisnih tekstova. Odslušao je predavanje o projektu READ unutar kojega je stvoren program Transkribus za optičko prepoznavanje rukopisa. Doktorand je na radionici preuzeo besplatni program koji samo zahtijeva registraciju korisnika s pomoću e-adrese. U program su polaznici učitali slike rukopisa. Program je prepoznalo linije teksta te pokušao prepoznati svaki znak rukopisa. Program je u početku netočan, ali ručnim ispravljanjem prijepisa može se stvoriti skup podataka za trening koji može s velikom preciznošću automatski prepoznati znakove drugih rukopisnih tekstova iste osobe. Program ima integriran program Abby Fine Reader, koji može precizno prepoznati tipkane znakove za hrvatski jezik. Taj se program inače plaća, a mrežna inačica ima ograničenja u količini teksta koji se može obraditi. Trankribus može biti od velike pomoći i pri obradi digitalizirane građe. Potpuni izvještaj s radionice može se pročitati ovdje.Radni posjet Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, 15. do 17. listopada 2018. (Josip Mihaljević)

Od 15. do 17. listopada 2018. doktorand Josip Mihaljević posjetio je Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša kako bi se upoznao s tehničkim aspektima njihova rada u području e-leksikografije i mrežnom izdavačkom djelatnošću koja je prikazana na stranici Fran. Na toj stranici prikazani su različiti digitalni rječnici od kojih su neki izvorno nastali u digitalnome obliku. Digitalna obrada radi se u programu iLex unutar kojega se slaže struktura rječnika. Iz toga programa izvezu se XML datoteke, koje se poslije prebace na mrežne stranice. Djelatnici Instituta prikazali su i funkcionalnosti svojih mrežnih rječnika, u kojima se u određenim natuknicama nalazi audiozapis za izgovor riječi. Osim toga rječnik je prilagođen i osobama s invalidnošću jer neke natuknice imaju sintetiziran računalni govor za čitanje definicija koji je namijenjen slijepim osobama te postoje videozapisi za prikaz znakovnoga jezika određenih riječi. Doktorand se upoznao s demoinačicom stranice Franček, na kojoj se nalaze objašnjenja riječi za djecu poput podrijetla riječi, uporabe riječi te izgovor riječi. Doktorand je zaposlenicima Instituta prikazao tehničke aspekte rada na Mrežniku. Prvo je prikazao demonstraciju obrade natuknica u programu TLexu. Također je prikazao trenutačnu razvojnu inačicu Mrežnika, koja se nalazi na mreži. Demonstrirao je obrazovne igre s portala Hrvatski u školi te prikazao mrežne programe poput H5P za besplatnu izradu obrazovnih igara te drugih interaktivnih sadržaja koje mogu implementirati na svoje stranice. Detaljno je bio prikazan i program EclipseCrossword za stvaranje križaljka koje se mogu objaviti na mreži i ispisati na papiru. Tijekom posjeta oktorand je stekao nove ideje vezane za rad na Mrežniku poput pretraživanja rječnika po određenim kategorijama, mogućnosti implementiranja audiozapisa sintetiziranoga govora koji će pročitati definicije za slijepe osobe te mogućnost prikaza osređenih riječu na znakovnom jeziku. Potpuni izvještaj s radnoga posjeta Inštitutu za slovenski jezik može se pročitati ovdje.


Arhivi u elektronskom okruženju – Međunarodno arhivsko savjetovanje Tara 2018., Tara 11. i 12. listopada 2018. (Josip Mihaljević)

Na skupu Arhivi u elektronskom okruženju, koji je održan 11. i 12. listopada u Tari, sudjelovao je doktorand na projektu Josip Mihaljević. Tema je savjetovanja elektroničko poslovanje jer arhivi postupno prenose klasično papirnato gradivo u digitalne dokumente. Govorilo se o problemima povezanim s digitalizacijom poput nedostatka uporabe suvremene tehnologije, nedovoljne izobrazbe arhivskoga osoblja za korištenje tom tehnologijom i nedostatka programske podrške koja bi unaprijedila poslovanje. Sudionici skupa složili su se da je elektroničko arhiviranje budućnost arhivistike te da se arhivisti trebaju pripremiti za nove medije. Predstavljeni su različiti programi koji se upotrebljavaju u arhivskome poslovanju, posebno sustav za arhivsku pohranu otvorenoga koda AtoM. Program skupa može se preuzeti ovdje. Doktorand Josip Mihaljević održao je izlaganje pod naslovom Zaštita i izmjena metapodataka u PDF dokumentima. U izlaganju se spominje povijest i razvoj PDF dokumenata, vrste tih dokumenata, metapodatci koje oni sadržavaju te načini na koje možemo zaštiti te dokumente šiframa i certifikatima. Prikazuju se i besplatna programska rješenja za izmjenu i zaštitu PDF dokumenata te algoritmi za programski jezik Python za izradu upravitelja PDF dokumenata. U radu je predstavljen i rad s PDF dokumentima unutar projekta Mrežnik, u kojemu je važno pratiti izmjene PDF dokumenta, načine njihove obrade te objava sadržaja u PDF-u na mrežnim stranicama Mrežnika.
Od norme do uporabe 2, Osijek 28. – 29. rujna 2018., Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, (Lana Hudeček, Kristan Lewis, Milica Mihaljević i Domagoj Vidović)

Na skupu Od norme do uporabe 2 koji se u organizaciji Katedre za suvremeni hrvatski jezik Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurje Strossmayera u Osijeku 28. i 29. rujna 2018. održao u Osijeku, sudjelovalo je četvero članova projekta Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik s ovim izlaganjima: Administrativizmi u rječniku (na primjeru Hrvatskoga mrežnog rječnika – Mrežnika) – Lana Hudeček, plenarno izlaganje, Osobni podstil administrativnoga funkcionalnog stila – nazivlje i razvoj – Milica Mihaljević, plenarno izlaganje, Usporedba obrade naglasaka u Školskome rječniku hrvatskoga jezika i Mrežniku – Domagoj Vidović te Mrežnikov modul za učenike: normativni aspekti unutarmodulnoga i izvanmodulnoga povezivanja – Kristian Lewis. Skup Od norme do uporabe bavi se svim aspektima suvremene hrvatske jezične norme.

Language Technologies & Digital Humanities 2018, Ljubljana 20. – 21. rujna 2018, Fakultet za elektrotehniku Sveučilišta u Ljubljani, Ljubljana

Na skupu Language Tachnologies & Digital Humanities 2018, koji se u organizaciji Slovenskoga društva za jezične tehnologije (SDJT), Centra za jezične izvore i tehnologije Sveučilišta u Ljubljani (CJVT), Fakulteta za elektrotehniku Sveučilišta u Ljubljani (FE) i istraživačkih infrastruktura CLARIN.SI i DARIAH-SI održao na Fakultetu za elektrotehniku Sveučilišta u Ljubljani 20. i 21. rujna u Ljubljani, sudjellovale su Lana Hudeček i Milica Mihaljević izlaganjem One year later – What is different?. Rad je objavljen u zborniku radova sa skupa. Skup ima dvadesetogodišnju tradiciju, a 2016. godine tematski se proširio i na područje digitalne humanistike.


Radni posjet Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, 21. rujna 2018. (Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

Lana Hudeček i Milica Mihaljević bile su 21. rujna 2018. godine u radnome posjetu Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Susrele su se s članovima Leksikološke sekcije, razmijenile iskustva pri leksikografskome radu te dogovorile daljnju suradnju, posebno posjet doktoranda Josipa Mihaljevića Inštitutu za slovenski jezik i radni posjet kolega iz Inštituta za slovenski jezik Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje kako bi se dalje razgovaralo o mogućoj suradnji na e-leksikografskim projektima i potaknula daljnja razmjena iskustava u leksikografskome radu. Također je dogovoreno da će kolege iz Leksikološke sekcije na Jezikoslovnim raspravama predstaviti svoj rad na slovenskome mrežnom rječniku.XVI. Međunarodni kongres slavista, Beograd 20. – 27. kolovoza 2018. (Lana Hudeček, Kristian Lewis i Milica Mihaljević)

Međunarodni kongres slavista mjesto je susreta i razmjene mišljenja slavista iz cijeloga svijeta. Na Kongresu su osim plenarnih i sekcijskih izlaganja održani i tematski blokovi, okrugli stolovi te zasjedanja komisija, a u popratnome kongresnom programu održane su i izložbe, predstavljanja knjiga, koncerti itd. Program Kongresa i sažetci izlaganja objavljeni su u tri knjižice dostupne na: http://mks2018.fil.bg.ac.rs/program-kongresa/.

Lana Hudeček bila je diskutant na tematskome bloku Kategorija višeznačnosti u teoriji i praksi slavenske terminografije (voditeljica tematskoga bloka: Viktorija Ivaščenko). Milica Mihaljević sudjelovala je na okruglome stolu Kraj Prvoga svjetskog rata i slavenski svijet (moderatori: Gordana Ilić Marković i Vaclav Čermak) s izlaganjem Položaj hrvatskoga jezika prije i poslije Prvoga svjetskog rata.

Lana Hudeček, Kristian Lewis i Milica Mihaljević sudjelovali su u radu Terminološke komisije Međunarodnoga slavističkog komiteta. Na radnome zasjedanju Kristian Lewis održao je izlaganje Usustavljivanje uporabe velikoga i maloga početnog slova u hrvatskome religijskom nazivlju. Članovima Komisije predstavljen je rad na Mrežniku te su pozvani da sudjeluju na konferenciji E-rječnici i e-leksikografija. Lana Hudeček i Milica Mihaljević održale su izlaganje Normiranje hrvatskoga jezikoslovnog nazivlja u sklopu kojega je prikazana obrada jezikoslovnoga nazivlja u Mrežniku.


XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in global contexts, Ljubljana 17. – 21. srpnja 2018. (Goranka Blagus Bartolec)

Kongres je utemeljen na interdisciplinarnom pristupu leksikografiji i omogućuje leksikografima, znanstvenicima istraživačima, nakladnicima, programerima, sistemskim inženjerima, IT stručnjacima i svima koje zanima leksikografija da predstave svoje projekte i rezultate istraživanja te da se međusobno povežu i izmijene profesionalna, znanstvena i istraživačka iskustva. Organizatori su konferencije Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani i Trojina – zavod za uporabno slovenistiko. Na konferenciji je Goranka Blagus Bartolec održala poster-izlaganje The adjectival status of past participles in multiword units in Croatian. Sažetak izlaganja objavljen je u knjižici sažetaka dostupnoj na: http://euralex2018.cjvt.si/wp-content/uploads/sites/6/2018/07/Euralex2018_book_of_abstracts_FINAL.pdf. U program kongresa uključena su plenarna predavanja, paralelna predavanja različnih tematika, predstavljanje programskih i računalnih leksikografskih alata, seminari i specijalizirane radionice. Na kongresu su izložene sljedeće teme: izrada rječnika, upotreba rječničkih izvora, leksikografija i jezične tehnologije, leksikografija i korpusno jezikoslovlje, dvojezična i višejezična leksikografija, strukovna leksikografija, terminologija i terminografija, leksikografija manjinskih jezika, frazeologija i kolokabilnost, povijesna leksikografija i etimologija, predstavljanje leksikografskih i leksikoloških projekata.


Studentica Maja Matijević obavila studentsku praksu radeći na Mrežniku, 2. – 15. srpnja 2018.

Studentica 5. godine kroatistike i informatike Maja Matijević obavila je obveznih 40 sati studentske prakse (od 2. do 15. srpnja 2018.) radeći na Hrvatskome mrežnom rječniku – Mrežniku. Studentica je tijekom studija sudjelovala na znanstvenome skupu Infuture, na kojemu se upoznala s radom na Mrežniku te u dogovoru sa svojom mentoricom izrazila želju za rad na Mrežniku. Za institutskoga mentora imenovana joj je Milica Mihaljević, koja je izradila plan prakse te se studentica pod njezinim vodstvom upoznala sa svim fazama rada na Mrežniku, s programom TLex i s radom sa Sketch Engineom te je radila na unosu nekih natuknica i po uputama mentorice sudjelovala u obradi nekih natuknica. Na Odjelu za hrvatski standardni jezik svoju je praksu obavio i student Borna Kuri, kojemu je također mentorica bila Milica Mihaljević.


Katedra za jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Puli, Pula 12. srpnja 2018. (Željko Jozić i Milica Mihaljević)

Na poziv Katedre za jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Puli i Regionalnoga aktiva Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Pula Željko Jozić i Milica Mihaljević održali su 12. srpnja 2018. predavanje pod nazivom Hrvatski jezik u tisku i na mreži. Predstavili su tiskana i mrežna izdanja Instituta te posebno rad na Hrvatskome mrežnom rječniku – Mrežniku, projektu Hrvatske zaklade za znanost, te najavili održavanje konferencije E-rječnici i e-leksikografija, koja će se održati 10. i 11. svibnja 2019. u Zagrebu.


Stručno i znanstveno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, Zagreb 6. i 7. srpnja 2018. (Milica Mihaljević i Dinka Pasini)

Na jedanaestome Stručnom i znanstvenome savjetovanju za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, koje se održalo 6. i 7. srpnja 2018. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, Milica Mihaljević i Dinka Pasini održale se izlaganje Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik (modul za strance koji uče hrvatski jezik), koje su pripremile s Lanom Hudeček. U izlaganju su predstavile rad na Mrežniku, a posebnu su pozornost posvetile načelima odabira abecedarija i ustroju rječničkoga članka u modulu za strance te su pokazale konkretne primjere obrade pojedinih vrsta riječi. Sažetak izlaganja sa ovoga skupa nalazi se na mrežnoj adresi https://sites.google.com/view/sih-croaticum/program.