dr. sc. Kristina Štrkalj Despot

Odjel za opće jezikoslovlje

Zvanje: znanstveni savjetnik u trajnome zvanju E-pošta: kdespot@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-819 Broj sobe: 310

Životopis

Dr. sc. Kristina Štrkalj Despot, znanstvena savjetnica u trajnome zvanju, diplomirala je 2002. i doktorirala 2007. godine na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Kao Fulbrightov poslijedoktorand boravila je na Sveučilištu Berkeley, SAD, od 2011. do 2012. godine. U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje radi od 2003. godine. Od 2012. godine radi kao pomoćnik ravnatelja Instituta.

Područja njezina interesa jesu: kognitivna lingvistika, figurativni jezik, konceptualizacija, odnos jezika i mišljenja, povijest hrvatskoga jezika i književnosti, e-leksikografija, sintaksa.


Download CV in English

Akademski razvoj

 • Asistentica Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2003. – 2007.)
 • Viša asistentica Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2007.)
 • Znanstvena suradnica Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2007. – 2011.)
 • Viša znanstvena suradnica Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2011. – 2017.)
 • Znanstvena savjetnica (2017. – 2022.)
 • Znanstvena savjetnica u trajnome zvanju (od 2022.)


Administrativne pozicije

 • Pomoćnica ravnatelja Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (od 2012.)


Stipendije i usavršavanja

 • 2022. Sveučilište u Bologni, Italija (mentor: prof. dr. Marianna Bolognesi, radni posjet)
 • 2019. University of California, Berkeley, SAD (mentor: prof. dr. Eve Sweetser, gostujuće istraživanje u trajanju od mjesec dana)
 • 2019. The Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, SAD (radni posjet u trajanju od dva tjedna)
 • 2017. University College Dublin. School of Computer Science, Dublin, Irska (mentor: prof. dr. Tony Veale, gostujuće istraživanje u trajanju od mjesec dana)
 • 2016. Metaphor Lab / UVA Amsterdam, Nizozemska (mentor: prof. dr. Gerard Steen, gostujuće istraživanje u trajanju od mjesec dana)
 • 2015. University of California, Berkeley / International Computer Science Institute, Berkeley, SAD (mentor: prof. dr. Eve Sweetser, gostujuće istraživanje u trajanju od mjesec dana)
 • 2015. Institut für Deutsche Sprache, Mannheim, Njemačka, Short Term Scientific Mission, COST Action: European Network of e-Lexicography (mentor: dr. Christine Möhrs, gostujuće istraživanje u trajanju od mjesec dana)
 • 2011. – 2012. University of California, Berkeley, SAD, Fulbright Postdoctoral Fellowship (mentor: prof. dr. George Lakoff)
 • 2009. University of Oxford, St John's College, Velika Britanija, Open Society Fellowship (mentor: prof. dr. Catherine Mary McRobert)
 • 2000. – 2001. Sveučilište u Ljubljani, Slovenija, Central European Exchange Program for University Studies Grant
 • 1997. – 2002. Stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za osobito darovite studente

Nagrade

 • 2014. Državna nagrada “Ivan Filipović”
 • 2010. Državna nagrada za znanost
 • 2010. Nagrada Društva hrvatskih književnika “Judita”


Voditeljstvo znanstvenih projekata

Profesionalne pozicije

 • od 2012. Legal Entity Appointed Representative , Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, European Comission, 7th Framework Programme and Horizon 20/20
 • od 2012. članica uredništva časopisa Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • od 2016. članica uredništva časopisa Croatica et Slavica Iadertina
 • od 2019. članica uredništva časopisa Discourse, Sankt-Peterburg, Rusija
 • od 2023. članica uredništva časopisa Frontiers in Communication: Language Communication
 • od 2013. do 2017. članica Upravnoga odbora COST akcije European Network of e-Lexicography
 • od 2019. članica Upravnoga odbora COST akcije European network for Web-centred linguistic data science
 • od 2022. članica Upravnoga odbora COST akcije Universality, diversity and idiosyncrasy in language technologies
 • od 2020. voditeljica lingvističkoga zadatka u 4. radnoj skupini COST akcije European network for Web-centred linguistic data science
 • od 2020. članica Panela za vrednovanje projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje Hrvatske zaklade za znanost (panel DHZ4)
 • od 2022. članica predsjedništva EURALEX-a
 • 2016. voditeljica Odjela za opće jezikoslovlje, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • od 2015. članica Znanstvenoga i programskoga odbora međunarodnih eLex konferencija (Electronic Lexicography in the 21st Century)
 • od 2016. članica Znanstvenoga i programskoga odbora međunarodnih EURALEX konferencija
 • od 2019. članica Znanstvenoga i programskoga odbora međunarodnih RaAM konferencija (the Association for Researching and Applying Metaphor)
 • članica Povjerenstva za dodjelu nagrade Adolfo Veber Tkalčević za 2018. i 2020. godinu
 • članica Povjerenstva za dodjelu nagrade za najbolju doktorsku prezentaciju na konferenciji Association for Researching and Applying Metaphor
 • 2019. članica Organizacijskoga i Programskoga odbora međunarodnoga znanstvenog skupa E-rječnici i e-leksikografija
 • 2019. članica Organizacijskoga odbora Okrugloga stola Terminološki izazovi i novi smjerovi znanstvenih istraživanja i zasjedanja Terminološke komisije Međunarodnoga slavističkog komiteta
 • od 2012. do 2017. voditeljica jezikoslovnoga i kroatističkoga seminara Jezikoslovne rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • 2017. Suorganizatorica (uz. prof. dr. Mateusza-Milana Stanojevića) radionice Hand Made by Machines: A Computational Perspective on Linguistic Creativity, Zagreb, Hrvatska
 • 2016. predsjednica Organizacijskoga odbora međunarodne konferencije i okrugloga stola Building Figurative Language Repositories: Methods, Risks, and Challenges , Zagreb, Hrvatska
 • 2016. Suorganizatorica (uz prof. dr. Anitu Peti-Stantić) okrugloga stola O mišljenju i značenju, Zagreb, Hrvatska
 • Članica organizacijskoga i programskoga odbora međunarodne konferencije LLOD approaches for language data research and management (LLODREAM2022) koja se održala 21. i 22. rujna 2022. na Sveučilištu Mykolas Romeris u Vilniusu (Litva), https://llodapproaches2022.mruni.eu/?page_id=44.
 • Članica organizacijskoga odbora međunarodne ljetne škole 5th Summer Datathon on Linguistic Linked Open Data , koja će se održati od 11. do 16. lipnja 2023. u Lužnici, Zaprešić.
 • Predsjednica organizacijskoga odbora 21. međunarodne leksikografske konferencije EURALEX, koja će se održati od 8. do 12. listopada 2024. u Cavtatu.
 • Organizatorica okrugloga stola Linguistics and Large Language Models, CLARC 2023: Jezik i jezični podaci. 28. – 30. rujna 2023. Rijeka.

Članstvo u profesionalnim društvima i organizacijama:

 • ICLA (International Cognitive Linguistics Association)
 • RaAM (International Association for Researching Applying Metaphor)
 • SLE (Societas Linguistica Europaea)
 • ASEEES (Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies)

Izobrazba

2011. – 2012. Sveučilište u Kaliforniji, Berkeley, Sjedinjene Američke Države, Fulbrightov poslijedoktorski istraživač (Fulbright postdoctoral grant)

2007. Doktorirala (Summa Cum Laude) na Poslijediplomskome znanstvenom studiju lingvistike Sveučilišta u Zagrebu temom Sintaksa složene rečenice u srednjovjekovnim hrvatskim verzijama legende o vitezu Tundalu.

2002. Diplomirala je (Summa Cum Laude) Hrvatski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Bibliografija

Knjige

Barbarić, Vuk-Tadija; Horvat, Marijana; Jozić, Željko; Lewis, Kristian; Perić Gavrančić, Sanja; Štrkalj Despot, Kristina. 2021. Judita Marka Marulića: transkripcija i prilagodba na suvremeni hrvatski jezik. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Barbarić, Vuk-Tadija; Štrkalj Despot, Kristina. 2020. Bernardinov lekcionar 1495. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Bolognesi, Marianna; Brdar, Mario; Despot, Kristina (ur.). 2019. Metaphor and Metonymy in the Digital Age. Theory and Methods for Building Repositories of Figurative LanguageTheory and Methods for Building Repositories of Figurative Language. John Benjamins Publishing Company. Amsterdam.

Štrkalj Despot, Kristina. 2016. Osorsko-hvarska pjesmarica. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Jozić, Željko; Blagus Bartolec, Goranka; Hudeček, Lana; Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica; Ramadanović, Ermina; Birtić, Matea; Budja, Jurica; Kovačević, Barbara; Matas Ivanković, Ivana; Milković, Alen; Miloš, Irena; Stojanov, Tomislav; Štrkalj Despot, Kristina. 2013. Hrvatski pravopis. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Kapetanović, Amir; Malić, Dragica; Štrkalj Despot, Kristina. 2010. Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo. Pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.


Znanstveni, stručni i popularno-znanstveni radovi

2023. Despot, Kristina Štrkalj; Ostroški Anić, Ana; Veale, Tony. 2023.“Somewhere along your pedigree, a bitch got over the wall!” A proposal of implicitly offensive language typology. Lodz Papers in Pragmatics 19/2. 385–414. doi: 10.1515/lpp-2023-0019. Q2

2023. Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara; Žitnik, Slavko; Liebeskind, Chaya; Valunaite Oleskevicienė, Giedre; Bączkowska, Anna; Wilson, Paul A.; Trojszczak, Marcin; Brač, Ivana; Filipić, Lobel; Ostroški Anić, Ana; Dontcheva-Navratilova, Olga; Borowiak, Agnieszka; Despot, Kristina; Mitrović, Jelena. Annotation Scheme and Evaluation: the case of Offensive Language. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 49/1. https://doi.org/10.31724/rihjj.49.1.8. Q2

2022. Štrkalj Despot, Kristina; Tonković, Mirjana; Ostroški Anić, Ana. The (Ir)relevance of Metaphorical Framing in Reasoning About the Covid-19 Problem. Collegium antropologicum 46(3). 219–228. doi:10.5671/ca.46.3.5, Q3

2022. Hržica, Gordana; Liebeskind, Chaya; Despot, Kristina; Dontcheva-Navratilova, Olga; Kamandulyte-Merfeldien, Laura; Košutar, Sara; Kramarić, Matea; Valunaite Oleskeviciene, Giedre. Morphological Complexity of Children Narratives in Eight Languages. Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2022). 4729–4738.

2021. Despot, Kristina Štrkalj.How Language Influences Conceptualization: From Whorfianism to Neo-Whorfianism. Collegium antropologicum 45 /4. 373-380. Q3. https://doi.org/10.5671/ca.45.4.9

2021. Štrkalj Despot, Kristina; Ostroški Anić, Ana. A War on War Metaphor: Metaphorical Framings in Croatian Discourse on Covid-19. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 47/1. Zagreb. Q2. https://doi.org/10.31724/rihjj.47.1.6

2021. Despot, Kristina Štrkalj; Sekulić Sović, Martina; Vilibić, Maja; Mimica, Ninoslav. Metaphor Production by Patients with Schizophrenia – A Case Analysis. Metaphor and Symbol, 36/3. 119-140. Q1. https://doi.org/10.1080/10926488.2021.1893606

2021. Štrkalj Despot, Kristina. Zaokružena monumentalna teorijska gramatika hrvatskoga jezika (Belaj, Branimir; Tanacković Faletar, Goran. 2020. Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika. Knjiga treća. Sintaksa složene rečenice. Disput. Zagreb.). Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 47 /2 (prikaz).

2020. Štrkalj Despot, Kristina. Moral u umu, jeziku i vremenu: konceptualna i inferencijska struktura pojma moralnost u hrvatskome jeziku u dijakronijskoj perspektivi. Zbornik u čast Josipu Liscu: Dijalekti, jezična povijest i tradicija. Ur. Bratulić, Josip; Čupković, Gordana; Galić, Josip. Zadar. 671–701.

2020. Štrkalj Despot, Kristina; Ostroški Anić, Ana. 2020. Pregled razvoja hrvatske e-leksikografije. Ur. Brač, Ivana; Ostroški Anić, Ana. Svijet od riječi: terminološki i leksikografski ogledi. Zbornik u čast Maji Bratanić. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 5–24.

2020. Vasić, Daniel; Žitko, Branko; Gašpar, Angelina; Ljubešić, Nikola; Štrkalj Despot, Kristina; Merkler, Danijela. Semantic hypergraph corpus SemCRO 1.0, 2020. (korpus).

2020. Belaj, Branimir; Štrkalj Despot, Kristina. Kognitivnolingvističko nazivlje u projektu Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – pregled teorija i pristupa. Hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Ur. Mihaljević, Milica ; Hudeček ; Lana ; Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 240–261.

2020. Štrkalj Despot, K. Kako koronavirus mijenja jezik kojim govorimo (i mislimo)?Hrvatski jezik. Znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 7/2. 1–7.

2020. Tonković, M., Brdar, M., Despot, K. Š. Is a difficult task literally heavy? Weight biases difficulty judgements. Metaphor and the Social World 10, 1. 99–118. Q1. https://doi.org/10.1075/msw.18032.ton

2019. Despot, K., Tonković, M., Brdar, M., Essert, M., Perak, B., Ostroški Anić, A., Nahod, B., Pandžić, I. MetaNet.HR: Croatian Metaphor Repository. U: Bolognesi, M., Brdar, M., Despot, K. (ur.). Metaphor and Metonymy in the Digital Age. 123–146. John Benjamins Publishing Company. Amsterdam. DOI: 10.1075/milcc.8.06des

2019. Bolognesi, M., Despot, K. Fantastic metaphors and where to find them. U: Bolognesi, M., Brdar, M., Despot, K. (ur.). Metaphor and Metonymy in the Digital Age. 1–23. John Benjamins Publishing Company. Amsterdam.

2019. Štrkalj Despot, K., Hudeček, L., Stojanov, T., Ljubešić, N. State-of-the-art on monolingual lexicography for Croatia (Croatian). Slovenščina 2.0 7, 1. 65–77. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2019.1.65-77

2019. Štrkalj Despot, K. (Ne)dostižna lakoća čitanja (prikaz: Peti-Stantić, Anita. 2019. Čitanjem do (spo)razumijevanja. Od čitalačke pismenosti do čitateljske sposobnosti. Ljevak. Zagreb.). 233-237 (prikaz).

2018. Kosem, I., Lew, R., Müller-Spitzer, K. et al. The image of the monolingual dictionary across Europe. Results of the European survey of dictionary use and culture.International Journal of Lexicography 2018. 1–23. Oxford University Press. Oxford. Q1doi: 10.1093/ijl/ecy022

2018. Gantar, P., Despot, K. Š., Krek, S., Ljubešić, N. Towards Semantic Role Labeling in Slovene and Croatian. Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities, Ljubljana , (ur. Fišer D. i Pančur A.) 93–99.

2018. Štrkalj Despot, K. Relativna rečenica u hrvatskome jeziku 15./16. stoljeća. Croatica 12/62. 157–178.

2017. Ostanina-Olszewska, J., Despot, K. Š. When soul is lost in translation: Metaphorical conceptions of soul in Dostoyevsky’s original Братья Карамазовы (The Brothers Karamazov) and its translations into Polish, Croatian and English. Cognitive Studies | Études cognitives 2017(17). https://doi.org/10.11649/cs.1319

2016. Štrkalj Despot, K. Metafore u (hrvatskoj) politici. Hrvatski jezik. Znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 3/4. 1–5.

2015. Štrkalj Despot, K., Moehrs, Christine. Pogled u e-leksikografiju. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 41/2. Zagreb. 329–353.

2015. Štrkalj Despot, K. Metafora i terminologija: metaforički i metonimijski konceptualni sustavi u hrvatskom nazivlju za pravne pojmove Europske unije. Od Šuleka do Schengena: Terminološki, terminografski i prijevodni aspekti jezika struke (ur. Maja Bratanić, Ivana Brač, Boris Pritchard). Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 197–223.

2014. Štrkalj Despot, K. Croatian Metaphor Repository. Proceedings of the 2nd COST ENeL Working Group 3 („Innovative e-dictionaries“) Meeting: „Workflow of Corpus-based Lexicography“. http://www.elexicography.eu/wp-content/uploads/201...

2014. Štrkalj Despot, K. Konceptualna metafora i dijakronija: o evoluciji metaforičkoga uma u hrvatskom jeziku.Metafore koje istražujemo. Suvremeni uvidi u konceptualnu metaforu (ur. Mateusz-Milan Stanojević). Srednja Europa. Zagreb. 63–91.

2013. Štrkalj Despot, K., Ostanina-Olszewska, J., Skrynnikova, I.Cross-linguistic Analysis of Metaphorical Conceptions of ДУША/DUSZA/DUŠA (ʻsoulʼ) in Slavic Languages (Russian, Polish, and Croatian) . Proceedings of the 38th Annual Meeting of the Berkeley Linguistic Society. University of California. Berkeley. 465–482.

2013. Štrkalj Despot, K. Od neurona do metafore (i natrag): Neuralna teorija metafore u okviru neuralne teorije jezika i mišljenja. Suvremena lingvistika 39/76. Zagreb.

2013. Štrkalj Despot, K. Značenje i uporaba suprotnoga veznika da u starohrvatskim tekstovima, Filologija 59/2013. 173–194.

2012. Štrkalj Despot, K. Jezik emocija u srednjovjekovnim hrvatskim pjesmama eshatološke tematike. Poj željno! Iskazivanje i poimanje emocija u hrvatskoj pisanoj kulturi srednjega i ranoga novoga vijeka (ur. Amir Kapetanović). Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 87–116.

2011. Štrkalj Despot, K. Prezent u hrvatskom srednjovjekovnom pjesništvu. Suvremena lingvistika 72. Zagreb. 259–278.

2011. Štrkalj Despot, K. Šekvencije mrtvih – pjesme eshatološke tematike u Klimantovićevim zbornicima. Zadarski filološki dani III: Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zadru i Ninu 5. i 6. lipnja 2009. Sveučilište u Zadru. Zadar. 323–353.

2011. Štrkalj Despot, K. Osorsko-hvarska pjesmarica (popis sastavnica, postanje, jezik). Colloquia Maruliana 20. Split. 31–74.

2010. Štrkalj Despot, K. Srednjovjekovna ars memoria i Šimun Klimantović, Zadarska smotra, časopis za kulturu, znanost i umjetnost,.Matica hrvatska. Zadar. 79–99.

2010. Štrkalj Despot, K. Jedini srednjovjekovni hrvatski prozni planctus: Plač Devi Marije iz Petrisova zbornika. Čakavska rič: polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi 38/1–2. Književni krug. Split. 131–156.

2010. Kapetanović, A., Štrkalj Despot, K. Instrumental u hrvatskim stihovima srednjega vijeka. Sintaksa padeža: Zbornik radova znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Drugi hrvatski sintaktički dani (ur. Matea Birtić; Dunja Brozović Rončević). Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 101–127.

2010. Štrkalj Despot, K. Jezične i književnopovijesne značajke starohrvatskih pjesama u Picićevoj pjesmarici iz 1471. Colloquia Maruliana 19. Split. 31–53.

2010. Štrkalj Despot, K. Vrbnički marijinski plač s konca 15. stoljeća. Građa za povijest književnosti hrvatske 37. Zagreb. 33–77.

2009. Štrkalj Despot, K. Jezikoslovne polemike (Ivo Pranjković, Sučeljavanja, Disput, Zagreb, 2008). Književna republika 6/8–10. Zagreb. 293–296.

2009. Štrkalj Despot, K. Gospin plač iz "Osorsko-hvarske pjesmarice". Čakavska rič: polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi 37. Split. 123–147.

2009. Štrkalj Despot, K. Problem interpunkcije u izdanjima Marulićevih hrvatskih djela. Colloquia Maruliana 18. Split. 219–237.

2009. Štrkalj Despot, K. Potraga za značenjem (Milena Žic Fuchs, Kognitivna lingvistika i jezične strukture: engleski present perfect, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2009.). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35. Zagreb. 497–504.

2008. Štrkalj Despot, K. 'Nova' pasionska pjesma "Ja, Marija, glasom zovu" s kraja 15. stoljeća. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34. Zagreb. 413–430.

2008. Štrkalj Despot, K. Tekstna kohezija u hrvatskoj srednjovjekovnoj drami. Croatica et Slavica Iadertina 4. Zadar. 65–87.

2007. Štrkalj Despot, K. Sintaktička funkcija participa u hrvatskom jeziku 15./16. stoljeća. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33. Zagreb. 413–429.

2007. Štrkalj Despot, K. Talijanizmi u "Cvitju", staročakavskom latiničkom rukopisu s kraja 15. stoljeća. Zadarski filološki dani 1. Zadar. 25–49.

2007. Štrkalj Despot, K. 'Nepristran' pogled u povijest(i) lingvistike (E. F. K. Koerner: Jezikoslovna historiografija). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33. Zagreb. 497–500.

2007. Štrkalj Despot, K. Filološka "Magistra vitae" (Ivo Pranjković: Filološki vjekopisi). Književna republika 5/1–2. Zagreb. 204–210.

2005. Štrkalj Despot, K. Onimi u "Cvitju", staročakavskom latiničkom rukopisu s kraja 15. stoljeća. Folia Onomastica Croatica 14. Zagreb. 129–146.

2005. Štrkalj Despot, K. Dosad neobjavljena hrvatska verzija Legende o svetom Eustahiju. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31. Zagreb. 355–383.

2005. Štrkalj Despot, K. Nova obzorja filologije hrvatskoga glagolizma (Zbornik Glagoljica i hrvatski glagolizam, ur. Marija-Ana Dürrigl i dr.). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31. Zagreb. 555–559.

2005. Štrkalj Despot, K. Znanstveno kreativan pristup (ne)brojivosti (Mirko Peti: Oblici nebrojivosti u hrvatskom jeziku). Jezik 52/2. Zagreb. 76–78.

2005. Štrkalj Despot, K. Znanstvenoistraživački opsezi i dosezi Dragice Malić. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31. Zagreb. 441–443.

2004. Štrkalj Despot, K. Asindetske strukture u "Tundalovu viđenju". Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 30. Zagreb. 181–203.

2003. Štrkalj Despot, K. Kad lingvistikom ravna politika. Nekoliko zapažanja o pravilima lektoriranja na Hrvatskoj televiziji. Književna republika 1/5–6. Zagreb. 174–185.

2003. Štrkalj Despot, K. Uspjeh hrvatske poredbene slavistike (Milan Mihaljević: Slavenska poredbena gramatika, 1. dio: Uvod i fonologija). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29. Zagreb. 459–462.

2003. Štrkalj Despot, K. Duh koji se daruje (Zbornik Važno je imati stila, ur. Krešimir Bagić), Književna republika 1/7–8. Zagreb. 242–245.

2003. Štrkalj Despot, K. Slovo iskona – staro na suvremen način (Stjepan Damjanović: Slovo iskona, staroslavenska /starohrvatska čitanka). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29. Zagreb. 456–459.

Sudjelovanje na kongresima, konferencijama i znanstvenim skupovima

2023. Štrkalj Despot, Kristina; Werkmann Horvat, Ana. Early acquisition of figurative meanings in polysemous nouns and verbs: A corpus study. Researching and Applying Metaphor, Madrid, Alcala de Henares.

2023. Štrkalj Despot, Kristina; Veale, Tony: “Somewhere along your pedigree, a bitch got over the wall!” – A data-driven approach to a typology of implicitly offensive language. Researching and Applying Metaphor. Madrid, Alcala de Henares, Španjolska.

2023. Štrkalj Despot, Kristina; Brač, Ivana; Filipić, Lobel. The role of metaphors in shaping public discourse around social media. CILID – 2nd Conference on Digital Linguistics. Alicante, Španjolska.

2023. Ostroški Anić, Ana; Štrkalj Despot, Kristina; Terčon, Luka. Detecting patterns of implicit offensive language in multilingual data (poster). First UniDive Workshop and 1st General Meeting. Paris-Saclay, Pariz (Francuska).

2023. Sekulić Sović, Martina; Savić, Alerksandra; Filipović Đurđević, Dušica; Liker, Marko; Ljubešić, Nikola; Šnajder, Jan; Štrkalj Despot, Kristina; Masnikosa, Irina. Psychosis speech and language database in the Croatian language. ICPLA 2023: The Conference of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association; Salzburg, Austrija.

2023. Despot, Kristina; Ostroški Anić, Ana; Veale, Tony. Vanity Degrees, Parasitic Non-Jobs, and Geniuses by Donkey Standards – A Typology of Implicitly Offensive Language. CLARC 2023: Jezik i jezični podaci.

2023. Štrkalj Despot, Kristina. Ne dicas omnia quae scis: Dosad nepoznati prijepis Kašićeva Lekcionara “ponapravljen u kotorskomu jeziku”. Hrvatska rukopisna kultura: Djela, pisari, zbirke. Zagreb, Hrvatska. 7. prosinca 2023.

2022. Despot, Kristina; Ostroški Anić, Ana. Overview of approaches to implicitness. Radionica Taxonomy and annotation of offensive language: Implicitness u sklopu Nexus workshops days in Jerusalem. Jerusalem College of Technology, Jeruzalem (Izrael).

2022. Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara; Žitnik, Slavko; Liebeskind, Chaya, Valunaite Oleskevicienė, Giedre; Bączkowska, Anna; Wilson, Paul A.; Trojszczak, Marcin; Brač, Ivana; Filipić, Lobel; Ostroški Anić, Ana; Dontcheva-Navratilova, Olga; Borowiak, Agnieszka; Despot, Kristina; Mitrović, Jelena. Annotation scheme and evaluation: the case of OFFENSIVE language. LLOD approaches for language data research and management (LLODREAM2022). Sveučilište Mykolas Romeris. Vilnius (Litva)

2022. Hržica, Gordana; Liebeskind, Chaya; Despot, Kristina; Dontcheva-Navratilova, Olga; Kamandulyte-Merfeldien, Laura; Košutar, Sara; Kramarić, Matea; Valunaite Oleskeviciene, Giedre. Morphological Complexity of Children Narratives in Eight Languages. The 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2022). 47

2022. Brdar, Mario; Despot, Kristina; Brdar-Szabo Rita. Tybe-based and token-based analysis of the concept of anger in Croatian. Radionica: Metaphors for anger in multiple languages. Budimpešta, Mađarska.

2022. Despot, Kristina; Mockienė, Liudmila; Osenova, Petya; Ostroški Anić, Ana. Covid-19 and health related metaphors in Bulgarian, Croatian and Lithuanian ParlaMint corpora. Terminology and Specialized Knowledge Representation: New Perspectives on User Needs. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka.

2022. Werkmann Horvat, Ana; Despot, Kristina; Hržica, Gordana. Acquisition of figurative meanings in polysemous nouns and verbs: A corpus study. Konferencija Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL 2022), Osijek (Hrvatska).

2021. Panel: European Language Equality, 18th EFNIL Conference: The Role of National Language Institutions in the Digital Age, Cavtat, Hrvatska (poveznica na video)

2021. Štrkalj Despot, Kristina; Ostroški Anić, Ana. Radionica: A method for language specific metaphorical conceptualization analysis. 14th Conference of the Association for Researching and Applying Metaphor (RaAM). Vilnius, Litva (poveznica na video).

2020. Belaj, Branimir; Štrkalj Despot, Kristina. Kognitivnolingvističko nazivlje. Terminološki izazovi u 21. stoljeću. (Virtualna konferencija, Zagreb).

2020. Štrkalj Despot, Kristina; Jozić, Željko. How Coronavirus Infected our Language (and Thought). The European Federation of National Institutions for Language: Language in the Corona Crisis. Virtualna konferencija, Nizozemska (poveznica na video).

2020. Štrkalj Despot, Kristina. Cognitive Linguistic Terminology within the Project Croatian Linguistic Terminology. II International Conference: Terminology – Heritage and Modernity. (Virtualna konferencija, Gruzija).

2019. Štrkalj Despot, Kristina. Embodied Simulation and Figurative Thought in the Construction of Meaning. HDPL. Značenje u jeziku – od individualnoga do kolektivnoga. Meaning in language – from individual to collective. Rijeka, Hrvatska. Plenarno izlaganje.

2019. Štrkalj Despot, Kristina; Ostroški Anić, Ana. Towards a multilingual figurative thought and language repository. E rječnici i e-leksikografija. Zagreb, Hrvatska.

2019. Štrkalj Despot, Kristina; Ostroški Anić, Ana. Poster: A method for language specific metaphorical conceptualization analysis.The Creative Power of Metaphor. Oxford, Engleska (poveznica na video).

2019. Štrkalj Despot, Kristina. The Creative Power of Metaphor. Oxford, Engleska. Panel: Metaphor and Linguistic Diversity (poveznica na video).

2018. Štrkalj Despot, Kristina. 51st Annual ASEEES Convention. (Panel: Figurative Language: Croatian). Boston (SAD). Izlaganje: Embodied Conceptual Structures and (Figurative) Language Production.

2018. Conference on Language Technologies & Digital Humanities. Ljubljana, Slovenia. Izlaganje: Towards Semantic Role Labeling in Slovene and Croatian (s Polonom Gantar, Simonom Krekom i Nikolom Ljubešićem).

2018. 12th Conference of the Association for Researching and Applying Metaphor (RaAM). Hong Kong. Izlaganje: Metaphor Production by Patients with Schizophrenia (s Martinom Sekulić Sović)

2018. CLARC - Perspectivs on Linguistic Diversity, Rijeka, Hrvatska. Panel: Linguistic diversity, construal and conceptualization .

2018. Regional Linguistic Data Initiative Network Meeting. Zagreb (Hrvatska), prosinac 2018. Izlaganje: Multilingual Semantic Repository.

2018. Regional Linguistic Data Initiative Network Meeting. Zagreb (Hrvatska), prosinac 2018. Izlaganje: Krek, Simon; Štrkalj Despot, Kristina. Semantic Role Labeling for South Slavic Languages.

2017. Electronic lexicography in the 21st century, Leiden, Nizozemska. Izlaganje: MetaNet.HR - Croatian Lexico-semantic Database.

2017. RaAM 6th Specialized Seminar: Ecological Cognition and Metaphor, Odense, Danska. Izlaganje: Kristina S. Despot, Martina S. Sovic: Metaphor Production by Patients with Schizophrenia ‒ a Metaphor-Led Discourse Analysis.

2017. The Third International Conference on Figurative Language and Thought, Osijek, Hrvatska. Plenarno izlaganje: Croatian Metaphor Repository.

2017. Radionica High Concepts Low Downs, Dublin, Irska. Izlaganje: Metaphor is My Business.

2016. O mišljenju i značenju. Zagreb, Hrvatska. Izlaganje: Jackendoff u kontekstu kognitivnih teorija jezika.

2016. 11th Conference of the Association for Researching and Applying Metaphor (RaAM). Berlin, Njemačka. Izlaganje: Perak, B. i Štrkalj Despot, K.: The Role of Metaphor in Understanding Terrorism (Based on the Analysis of the Croatian Web Corpus).

2016. Metaphor Festival. Amsterdam, Nizozemska. Izlaganje: Tonković, M., Štrkalj Despot, K.: Time-moving and Ego-moving Metaphors in Croatian: An experimental study.

2016. Building Figurative Language Repositories: Methods, Risks, and Challenges. Zagreb, Hrvatska. Izlaganje: Štrkalj Despot, K.: Croatian Metaphor Repository: Combining a Theory-Driven Top-Down Approach with a Bottom-Up Corpus Based Approach.

2015. 1. konferencija Centra za jezična istraživanja, Filozofski fakultet u Rijeci (CLARC). Plenarno izlaganje: Thought and Language: From Neuron to Metaphor

2015. The 13th International Cognitive Linguistics Conference, Velika Britanija, Newcastle, srpanj 2015. Izlaganje: Brdar, M., Štrkalj Despot, K., Tonković, M., Brdar-Szabo, R., Tomić, I. (2015). How heavy are things in Croatian and elsewhere? A contrastive-experimental study.

2014. 10th Conference of the Association for Researching and Applying Metaphor , Italija, Cagliari, lipanj 2014. Izlaganje: Metaphor in a Diachronic Perspective: on the Evolution of Mind in the Croatian Language

2014. European Network of e-Lexicography (COST) , Italija, Bolzano. Izlaganje: Croatian Metaphor Repository.

2014. 4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics , 9. – 10. svibnja 2014, Bosna i Hercegovina, Sarajevo. Izlaganje (radionica): Building Figurative Language Database: Croatian Metaphor Repository.

2014. European Network of e-Lexicography (COST) , 15.- 16. siječnja 2014, Nizozemska, Leiden.

2013. SLE 2013, 46th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea , 18. – 21. rujna 2013, Hrvatska, Split; referat(s Juliom Ostaninom Olszewskom): The system of metaphorical conceptions of mind and soul in Dostoyevsky’s original БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ (The brothers Karamazov) and its Polish, Croatian and English translations.

2013. New Directions in Metaphor Research, 10. – 11. listopada 2013., Danska, Slagelse (Seminar, radionica i okrugli stol).

2013. CroArtScia2013 – Asymmetry: Art & Science & Education, 8. 11. svibnja 2013., Zagreb; referat u suradnji s Mariom Essertom: Docmark & Teimark - New Visual Web Annotation Tools For Images & Documents.

2012. CogLing Days 5, kognitivnolingvistički znanstveni skup, Nizozemska, Groningen, 13. i 14. prosinca 2012. Izlaganje: The "Metaphorical Mind" in the Croatian Language from a Diachronic Perspective.

2012. The 38th Annual Meeting of the Berkeley Linguistic Society , znanstveni skup održan na University of California, Berkeley, 11. – 12. veljače 2012.; referat u suautorstvu s Innom Skrynikovom i Juliom Ostaninom Olszewskom: Cross-linguistic Analysis of Metaphorical Conceptions of ДУША/DUSZA/DUŠA (ʻsoulʼ) in Slavic Languages (Russian, Polish, and Croatian)

2010. Treći hrvatski sintaktički dani: Sintaksa glagola, znanstveni skup održan u Osijeku, 11. – 13. studenoga 2010.; referat: Sintaksa prezenta u hrvatskom srednjovjekovnom pjesništvu.

2010. Colloquium Marulianum XX: Hrvatske i latinske pjesmarice 15. i 16. stoljeća (II); znanstveni skup održan u Splitu, 22. – 25. travnja 2010.; referat: Osorsko-hvarska pjesmarica (popis sastavnica, postanje, jezik).

2009. Peti međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup: Povijesna leksikologija i leksikografija i Računalna leksikologija i leksikografija; Zagreb, 3. – 4. prosinca 2009.; referat: Značenje i uporaba suprotnoga veznika da u starohrvatskim tekstovima.

2009. Zadarski filološki dani III: Slaveni i Mediteran; Zadar, 4. – 6. lipnja 2009.; referat: Jezik i stil eshatoloških pjesama u Klimantovićevim zbornicima.

2009. Colloquium Marulianum XIX: Hrvatske i latinske pjesmarice 15. i 16. stoljeća; znanstveni skup održan u Splitu, 19. – 22. travnja 2009.; referat: Jezične i književnopovijesne značajke starohrvatskih pjesama u "Picićevoj pjesmarici" iz 1471.

2008. Drugi hrvatski sintaktički dani: Sintaksa padeža, znanstveni skup održan u Osijeku, 13. – 15. studenoga 2008.; referat u suautorstvu s Amirom Kapetanovićem: Instrumental u hrvatskim stihovima srednjega vijeka.

2008. 100 Years of Latvian Orthography / Latviešu ortogrāfijas simtgade; međunarodna konferencija održana u Rigi (Latvija), 30. lipnja – 1. srpnja 2008. godine; referat: Coexistence of the Three Scripts in the History of Croatian Culture / Trīs rakstību līdzāspastāvēšana Horvātijas kultūras vēsturē.

2008. 3. Colloquium Marulianum XVIII: Epistolografija hrvatskoga humanizma i renesanse, znanstveni skup održan u travnju 2008. godine u Splitu; referat: Problem interpunkcije u izdanjima Marulićevih hrvatskih djela.

2005. Susreti sa znanstvenim djelom Dragice Malić, znanstveni sastanak održan u siječnju 2005. godine u Zagrebu; referat: Znanstvenoistraživački opsezi i dosezi DragiceMalić.

2005. Zadarski filološki dani 1, znanstveni skup održan u svibnju 2005. godine u Zadru; referat: Talijanizmi u "Cvitju", staročakavskom latiničkom rukopisu s kraja 15. stoljeća.

Izbor iz ostalih izlaganja:

2022. Štrkalj Despot, Kristina; Ostroški Anić, Ana. Implicit offensive language, predavanje u okviru COST akcije Nexus Linguarum, online (Zoom).

2021. Virtual Speakers Program, US Embassy Zagreb. Izlaganje: No second chances for a first impression: The Inaugural Speech (poveznica na video).

2021. Štrkalj Despot, Kristina; Ostroški Anić, Ana. Cognitive approaches to figurative language and their possible applications in WG 4, predavanje u okviru COST akcije Nexus Linguarum, online (Zoom).

2016. Izlaganje u Metaphor Labu (Sveučilište u Amsetrdamu): Using MIPVU in the Croatian Metaphor Repository project

2015. CogNetwork, University of California, Berkeley, Sjedinjene Američke Države: Conceptual structure of Mind in Croatian: a diachronic and a synchronic approach .

2015. University of Mannheim, Mannheim, Njemačka. Vorstellung der Cost-Aktion „Enel“ (European Network of e-Lexicography) (s Christine Möhrs) i Croatian Metaphor Repository

2012. Medieval Studies Program i Linguistics Department na Sveučilištu Cornell, Sjedinjene Američke Države: Early Croatian verse and medieval Croatian hymn-books as an important part of the medieval Croatian multilingual and multiscriptal culture.

2012. Department of Slavic Languages and Literatures,University of California, Berkeley, Sjedinjene Američke Države. Izlaganje: Language policy – differential dictionaries and the significance that lexical choices appear to have taken on in present-day Croatia.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/