Siniša Runjaić

Ime i prezime: Siniša Runjaić

Ustanova: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Zvanje: viši stručni suradnik

Adresa e-pošte: srunjaic@ihjj.hr

Područja interesa: računalna lingvistika, sintaksa, terminologija

Izobrazba:

  • 1999. diploma komparativne književnosti i opće lingvistike, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Osobna stranica

Bibliografija