Okrugli stol

Projekt Sintaktička i semantička analiza dopuna i dodataka u hrvatskom jeziku (SARGADA) i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje organizirali su okrugli stol Arguments and adjuncts: Solutions and some illusions u utorak 28. ožujka 2023. godine u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Cilj je okrugloga stola bio prikazati dosadašnje rezultate rada na projektu i suvremene spoznaje o razlici dopuna i dodataka te na kraju odrediti mjesto dostignutih rezultata u okviru tih spoznaja. Radni su jezici okrugloga stola bili engleski i hrvatski jezik i na njemu su sudjelovali pozvani predavači Stefan Müller i Rositsa Dekova te svi članovi projekta s ukupno šest prezentacija. Na dnu stranice dostupan je program cjelokupnoga događaja, a predavanja uživo u Velikoj vijećnici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje pratlo je nekoliko zainteresiranih kolega, a okruglom stolu pristupali su i pozvani susutrčnjaci iz cijele Hrvatske preko poveznice na Zoomu (Slika 1., Slika 2., Slika 3., Slika 4., Slika 5., Slika 6., Slika 7.).

Dan poslije, u srijedu 29. ožujka 2023., održana je i posljednja projektna radionica Dopune i dodatci u gramatici ovisnosti s posebnim osvrtom na dativne dopune glagolima.


Pozvani predavači:

Stefan Müller (Humboldt-Universität zu Berlin)

Rositsa Dekova (The Paisii Hilendarski University of Plovdiv)


Program skupa:

Program na hrvatskom jeziku

Program na engleskom jeziku