Okrugli stol Dopune i dodatci

U sklopu projekta godine bit će održano međunarodno znanstveno savjetovanje s uvidom u najsuvremenija dostignuća i spoznaje o dopunama i dodatcima kao temi našega projekta. Događaj pod radnim imenom Okrugli stol Dopune i dodatci planiran je za proljeće 2023. godine i na ovoj stranici ćete moći pronaći najsvježije informacije o njemu.