Domaća suradnja

Sveučilišni poslijediplomski znanstveni doktorski studij “Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika”

Voditelj: Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci

O projektu

Studij se organizira u suradnji Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

http://www.ffri.uniri.hr/hr/fakultet-i-studiji/stu...

O studiju: Studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika kontinuira poslijediplomski magistarski i doktorski studij Lingvistika s osobitim obzirom na dijalektologiju hrvatskoga jezika (sinkronijski i dijakronijski aspekt), koji organizira Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 1998. godine. Dotada takav fokusirani, užekroatistički poslijediplomski studij nije postojao ni u Hrvatskoj ni gdje drugdje. Ciljevi doktorskoga programa Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika:

  • osposobljavanje istraživača i proučavatelja povijesti gramatičkoga ustroja i hrvatske pisane baštine te suvremenih organskih govora hrvatskoga jezika na temeljima suvremenih teorijskih i metodoloških pristupa hrvatskoj jezičnoj prošlosti i sadašnjosti
  • izrazita individualizacija programa omogućit će i pripremu istraživača u ostalim kroatističkim područjima, kao što je područje proučavanja hrvatske onomastičke baštine i sl.
  • cilj je ovoga programa da pripremi istraživače da temeljne i primijenjene zasade u jezikoslovlju može primijeniti u jezičnoj praksi, posebice u području povijesti jezika, dijalektologije i onomastike

Osnovne su značajke ovoga doktorskog studija visoka izbornost sadržaja, radionice i mentorski rad temeljeni na načelima kvalitete i izvrsnosti. Individualizacija nastave omogućuje studentima fleksibilnost u kreiranju studijskih obveza, odnosno usmjeravanje na područja njihovih znanstvenih zanimanja. Doktorski se program temelji na jezikoslovnim znanstvenim projektima. Dijalektologiji usmjereni nastavni sadržaji, terenski rad i znanstveni projekti pripremaju studente za samostalna terenska istraživanjima organskih govora, utvrđivanje alijetetskih, alteritetskih i arealnih značajki, kritičko čitanje relevantne literature i dijalekatskih karata te karata izoglosa, kao i njihovu izradu. Nastavni sadržaji, rad na tekstu i znanstveni projekti iz povijesti hrvatskoga jezika pripremaju studente za samostalna istraživanja jezičnih fenomena u dijakroniji, te ih posebice pripremaju za vođenje timova za pripremu kritičkih izdanja starije hrvatske pisane baštine. Intradisciplinarnost predloženoga programa omogućava studentima usmjeravanje i u onomastičko i općelingvističko područje.


Naziv koji se stječe završetkom studija: doktor/doktorica znanosti iz područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike


Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studija:Cilj se doktorskoga studija ne iscrpljuje u stjecanju novih općih i specifičnih znanja, pisanju i obrani doktorske radnje te stjecanju doktorata znanosti, nego dovodi do stjecanja niza općih i specifičnih kompetencija. Studenti sječu potrebna znanja i vještine za samostalno djelovanje unutar akademske zajednice, a stjecanjem ovih kompetencija po završetku studija omogućava im se zapošljavanje primarno u znanstvenim i znanstveno-nastavnim, ali i drugim sličnim institucijama.

Upis u novu akademsku godinu otvoren je u prosincu 2015., a prijave su moguće do 17. veljače 2016. Više informacija pročitajte na poveznici.

Suradnici na projektu

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/