Projekti koje financira HRZZ

Repozitorij metafora hrvatskoga jezika

Voditelj: Kristina Štrkalj Despot

O projektu


MetaNet.HR

Repozitorij metafora hrvatskoga jezika

hrzz_logo2


Naziv projekta: Croatian Metaphor Repository


Voditeljica projekta: dr. sc. Kristina Štrkalj Despot

Poveznica na mrežnu stranicu projekta: http://ihjj.hr/metafore/

Temeljni podatci

Projekt financira:
Hrvatska zaklada za znanost

Program: Uspostavni istraživački projekti

Broj projekta: 3624

Ustanova ugovaratelj / matična ustanova: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Čelnik ustanove: dr. sc. Željko Jozić

Akronim projekta: Meta4Cro
Znanstveno područje: Humanističke znanosti
Znanstveno polje: Filologija
Program i natječajni rok: UIP 11-2013
Trajanje projekta (u mjesecima): 36

Članovi istraživačke grupe:

  • Dr. sc. Kristina Štrkalj Despot, voditeljica projekta
  • Prof. dr. Mario Brdar
  • Prof. dr. Mario Essert
  • Dr. sc. Mirjana Tonković
  • Dr. sc. Benedikt Perak
  • Dr. sc. Bruno Nahod
  • Dr. sc. Ana Ostroški Anić
  • Ivan Pandžić

Računalna potpora:

  • Juraj Benić
  • Jakov Topić


Sažetak projekta

Projekt Croatian Metaphor Repository uključuje: 1.) teorijsko kognitivnolingvističko istraživanje konceptualne metafore, metonimije, predodžbenih shema i semantičkih okvira u hrvatskome jeziku (i u dijakronijskoj perspektivi); 2.) računalnolingvističko istraživanje metafore u obradbi prirodnoga jezika i u umjetnoj inteligenciji; 3.) kognitivnopsihološke eksperimente koji će pratiti teorijska kognitivnolingvistička istraživanja te pojasniti narav veze između značenja koncepta i percepcije kako se odslikavaju u primarnim metaforama. Primijenjeni je cilj projekta izgradnja baze predodžbenih shema, kognitivnih primitiva, okvira, konceptualnih metafora i metonimija te njihovih jezičnih i drugih realizacija. Baza će biti javno dostupna i višerazinska: uključivat će podjelu prema tipovima metafora (primarne, složene i izvedene metafore); prema razini (metafore opće razine i specifikacije) te prema konceptualnim skupinama (metafore strukture zbivanja, metafore uma, metafore moralnosti, metafore vremena, metafore emocija, metafore ekonomije, metafore vladanja itd.). Teorijska je podloga za analizu konceptualnih metafora hrvatskoga jezika neuralna teorija jezika i mišljenja i neuralna teorija metafore. Alati za označivanje preuzimaju se iz utjelovljenje konstrukcije gramatike. Jezičnoteorijska, računalna i eksperimentalna istraživanja koja će se provesti u okviru projekta te baza podataka kao rezultat tih istraživanja unaprijedit će kognitivnolingvistička i računalnolingvistička istraživanja te istraživanja u području umjetne inteligencije. Navedeni će rezultati omogućiti generalizacije i komparativna istraživanja odnosa jezika i mišljenja te će znatno pridonijeti odgovorima na pitanja poput: Kako ljudi uče, razumiju i upotrebljavaju jezik? Kako pojmovni i jezični repozitoriji mogu pomoći u ostvarivanju ciljeva umjetne inteligencije i računalne kreativnosti? Na kojim su iskustvima metaforički sustavi hrvatskoga jezika utemeljeni? Koje metaforičke sustave dijelimo s drugim jezicima, a koje su osobitosti hrvatskoga figurativnoga jezika i mišljenja? Kako se složeni metaforički sustavi mogu razložiti na jednostavnije metafore, primarne metafore, semantičke okvire, predodžbene sheme i kognitivne primitive? Projekt ima znatan potencijal za daljnji međunarodni razvoj i utjecaj.

Suradnici na projektu

Rođen je 29. siječnja 1978. u Zagrebe, gdje je završio opću gimnaziju. Diplomirao je arheologiju i opću informatologiju godine 2004. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Od 2004. do 2007. radio je u obiteljskoj firm...

Pročitaj više

Rođena je u Našicama 1980. godine. Diplomirala 2005. engleski jezik i književnost i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2015. doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju...

Pročitaj više

Rođen 1985. u Zagrebu, gdje pohađa osnovnu i srednju školu (VII. gimnazija). Diplomirao u srpnju 2012. godine anglistiku i računalnu lingvistiku na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dvije godine poslije...

Pročitaj više

Download CV in EnglishAkademski razvoj Asistentica Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2003. – 2007.) Viša asistentica Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2007.) Znanstvena suradnica Institut za ...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr