Projekti u okviru osnovne djelatnosti

Mali školski pravopis

Voditelj: Lana Hudeček i Milica Mihaljević

O projektu

Objavljivanjem Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2013. godine te preporukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 31. srpnja 2013. godine, kojom se preporučuje njegova uporaba u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske, nastala je potreba prilagodbe sadržaja Hrvatskoga pravopisa IHJJ-a, koji je pisan za najširi krug govornika hrvatskoga jezika, najmlađim korisnicima, tj. učenicima od 1. do 4. razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj. Tu su potrebu na skupovima nastavnika i učitelja na kojima je predstavljen Hrvatski pravopis isticali sami nastavnici i učitelji.

U sklopu projekta 2016. izrađen je Prvi školski pravopis hrvatskoga jezika te dio igara i kvizova na portalu Hrvatski u školi. Prvi školski pravopis pripada u skupinu posebnih pravopisa jer metajezikom i metodologijom prilagođuje pravopisnu građu dobnoj skupini kojoj je namijenjen, tj. učenicima od 1. do 4. razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj. Svrha je Prvoga školskog pravopisa naučiti učenike nižih razreda osnovne škole jezičnomu razmišljanju i pripremiti ih za služenje Hrvatskim pravopisom Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Prvi školski pravopis objavljen je 2016. godine kao knjiga, a s nešto proširenim zadatcima i kao prilog Jutarnjemu listu. Prvi školski pravopis sastoji se od pravopisnih pravila i pravopisnoga rječnika. U prilogu se nalaze vježbe kojima će se (na posebnim listićima koje roditelj po potrebi može kopirati i tako upotrijebiti za višestruko ponavljanje) uvježbavati svako pravopisno pravilo. Pravopisna pravila obuhvaćaju pravila koja su predviđena Nastavnim planom i programom u 1., 2., 3. i 4. razredu te je taj Pravopis prilagođen učenicima početnih razreda osnovne škole (od 6 do 10 godina), a u pravopisnome rječniku nalaze se pravopisno sporne riječi koje se nalaze u školskim udžbenicima te planovima i programima nastavnih predmeta. Pravopis je izrađen u suradnji s ilustratoricom Ivanom Guljašević koja je na djeci prihvatljiv način učinila tekst vizualno i metodički prihvatljivijim s osobitim obzirom na dob učenika. Tijekom 2017. godine izrađeno je u suradnji s Josipom Mihaljevićem nekoliko igara i kvizova koji se temelje na građi iz Prvoga školskog pravopisa te se nalaze na portalu Hrvatski u školi te su Lana Hudeček i Milica Mihaljević sudjelovale s referatom Uloga e-učenja i e-rječnika u usvajanju hrvatskoga jezika na znanstvenome skupu Jezik i dijete danas, koji se održao 1. i 2. prosinca u Osijeku.

Odbor za dodjelu Nagrade Ivan Filipović na sjednici održanoj 7. prosinca 2017. godine odlučio je da se godišnja državna Nagrada Ivan Filipović u području znanstvenoga i stručnoga rada za 2016. godinu dodijeli skupini znanstvenika i stručnjaka Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje za Prvi školski pravopis hrvatskoga jezika kao rezultat rada na institutskome projektu Mali školski pravopis.


Radovi izrađeni u okviru projekta

Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 2019. Uloga e-učenja i e-rječnika u usvajanju hrvatskoga jezika. U: Dijete i jezik danas – Razvoj pismenosti u materinskom i inom jeziku. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem (ur. Valentina Majdenić, Ivana Trtanj, Vedrana Živković Zebec). Osijek. 85–111.

Hudeček, Lana; Jozić, Željko; Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica. 2016. Prvi školski pravopis hrvatskoga jezika. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 2016. Mali školski pravopis kao pomoć pri učenju hrvatskoga jezika u nižim razredima osnovne škole. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 42(1). 211–226. (prethodno priopćenje)

Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 2015. Dječji jezik i jezični priručnici za djecu. E-zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Istraživanje paradigma djetinjstva i obrazovanja, održane u Opatiji 13. – 15. travnja 2015. 54–67. (izvorni znanstveni rad)

Mihaljević, Milica. 2018. Hrvatski mrežni izvori za djecu i strance. Вісник Львівського університету . Серія філологічна 69. Ur. T. Salyha. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів.

Suradnici na projektu

Lana Hudeček znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Područje je njezina znanstvenoga bavljenja u prvome redu suvremena jezična norma i jezično planiranje, terminolog...

Pročitaj više

Rođen je 1970. godine u Vinkovcima; odrastao i osnovno obrazovanje stekao je u Županji. Klasičnu gimnaziju završio je u Zagrebu i Đakovu, a studij jugoslavistike na osječkome Pedagoškom fakultetu (danas Filozofski...

Pročitaj više

CV in English1. Osobni podatci Ime i prezime: Kristian Lewis Godina i mjesto rođenja: 1975., Zagreb Obitelj: supruga Ana, sin Nikola i kći Katarina2. Radno iskustvo 2001. – danas – Institut za hrvatski jezik i jezi...

Pročitaj više

Milica Mihaljević znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju (od 2008.) i voditeljica Odjela za hrvatski standardni jezik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Školovala se u Zagrebu (5. gimnazija), Seattleu i H...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/