Projekti u okviru osnovne djelatnosti

Mali školski pravopis

Voditelj: Lana Hudeček i Milica Mihaljević

O projektu

Mali školski pravopis pripada u skupinu posebnih pravopisa, tj. pravopisa koji proširuju pravopisna pravila u skladu s potrebama struke ili područja (takav je Religijski pravopis koji se također izrađuje u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje) ili ih prilagođuju metajezikom i metodologijom njihova iznošenja dobnoj skupini (takav je Mali školski pravopis) ili se opširnije bave pojedinim pravopisnim problemom (takav je pravopisno-rječnički priručnik Rječnik velikoga i maloga početnoga slova, koji se također izrađuje u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje).

Objavljivanjem Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2013. godine te preporukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 31. srpnja 2013. godine, kojom se preporučuje njegova uporaba u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske, nastala je potreba prilagodbe sadržaja Hrvatskoga pravopisa IHJJ-a, koji je pisan za najširi krug govornika hrvatskoga jezika, najmlađim korisnicima, tj. učenicima od 1. do 4. razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj. Tu su potrebu na skupovima nastavnika i učitelja na kojima je predstavljen Hrvatski pravopis isticali sami nastavnici i učitelji. Svrha je Maloga školskog pravopisa naučiti učenike nižih razreda osnovne škole jezičnomu razmišljanju i pripremiti ih za služenje Hrvatskim pravopisom Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Mali školski pravopis sastoji se od pravopisnih pravila i pravopisnoga rječnika. U prilogu će se nalaziti vježbe kojima će se (na posebnim listićima papira koje bi roditelj po potrebi mogao i kopirati i tako upotrijebiti za višestruko ponavljanje) uvježbavati svako pravopisno pravilo. Pravopisna pravila obuhvaćaju pravila koja su predviđena Nastavnim planom i programom u 1., 2., 3. i 4. razredu te je taj Pravopis prilagođen učenicima početnih razreda osnovne škole (od 6 do 10 godina), a u pravopisnome rječniku nalaze se pravopisno sporne riječi koje se nalaze u školskim udžbenicima te planovima i programima nastavnih predmeta.

Predviđena je suradnja s ilustratorom koji bi na djeci prihvatljiv način učinio tekst vizualno i metodički prihvatljivijim s osobitim obzirom na dob učenika. Smatramo da postoje velike mogućnosti osmišljavanja ilustracija koje bi, osim što bi Pravopis učinile vizualno zanimljivijim i privlačnijim, pridonijele i bržemu i lakšemu usvajanju pravopisnih znanja.

Temeljni su zadatci Maloga školskog pravopisa:

1. Zadatak je Maloga školskog pravopisa da bude prvi susret učenika osnovne škole s pravopisom koji se temelji na svim pravopisnim rješenjima koja se nalaze u Hrvatskome pravopisu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje odobrenomu za uporabu u osnovnoj školi (učenik se možda prije susretao s pojedinim pravopisnim pravilima ili s popisom pravopisno spornih riječi u udžbeniku, ali se nije susreo s cjelovitim priručnikom) i kao priprema za njegovo daljnje služenjem većim i cjelovitijim pravopisima u kasnijoj učeničkoj dobi.

2. Zadatak je Pravopisa da učeniku objasni pravopisna pravila koja se uče u nižim razredima osnovne škole te da ga uputi u sve pravopisno sporne riječi koje se pojavljuju u školskim udžbenicima i programima.

3. Zadatak je Pravopisa također da s pomoću jednostavnih i zabavnih vježba pomogne učeniku uvježbati pravopisna pravila i njima se služi u svim jezičnim situacijama s kojima se susreće.

4. Zadatak je Pravopisa proširiti učenikov leksički fond, ali samo onim riječima s kojima se učenik susreće u lektirnim djelima ili u udžbenicima drugih predmeta; uz takve se riječi donosi i definicija ili objašnjenje.

5. Zadatak je Pravopisa i zabaviti učenika, pa su zbog toga i predviđene zanimljive ilustracije. Ciljano se išlo na to da učenici pravopisna pravila uvježbavaju i usvajaju kroz zabavu i igru.

Suradnici na projektu

Lana Hudeček znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Područje je njezina znanstvenoga bavljenja u prvome redu suvremena jezična norma i jezično planiranje, terminolog...

Pročitaj više

Rođen 1970. godine u Vinkovcima; odrastao i osnovno obrazovanje stekao u Županji. Klasičnu gimnaziju završio u Zagrebu i Đakovu, a studij jugoslavistike na osječkome Pedagoškom fakultetu (danas Filozofski fakultet...

Pročitaj više

1. Osobni podatci Ime i prezime: Kristian Lewis Godina i mjesto rođenja: 1975., Zagreb Obitelj: supruga Ana, sin Nikola i kći Katarina 2. Radno iskustvo 2001. – danas – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, z...

Pročitaj više

U Zagrebu završila osnovnu školu i V. gimnaziju. Jednu godinu svojega školovanja provela u Sjedinjenim Američkim Državama, u gradu Seattleu, a jednu godinu u Heidelbergu u Njemačkoj. Završila studij engleskoga jez...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr