Domaća suradnja

Emotion Concepts Networks - EmoCNet

Voditelj: dr. sc. Benedikt Perak

O projektu

Cilj je projekta Jezično izražavanje emocija: Razvoj računalnih metoda identifikacije i ontološkog modeliranja komunikacije psiholoških stanja u hrvatskom jeziku (EmoCNet) opisati izražavanje emocija i afektivnih stanja u hrvatskome jeziku s ciljem mogućnosti stvaranja modela za strojno učenje i identifikaciju afektivnih stanja iz tekstova. Važnost ovoga projekta jest u interdisciplinarnom premrežavanju spoznaja iz kognitivnih znanosti o izražavanju emocija, prikupljanju građe o komunikaciji emocija s pomoću metoda korpusne i računalne lingvistike te izradi softverskih alata za identificiranje leksičkih, metonimijskih i metaforičkih jezičnih obrazaca izražavanja emocija u hrvatskome jeziku.

Uporabom niza metoda digitalne humanistike za automatizirano dohvaćanje podataka iz digitalnih korpusa, njihovo modeliranje, pohranu, integriranje, analizu i vizualizaciju semantičko-sintaktičkih struktura stvorit će se računalno pretraživi korpusi, baza znanja i alati za klasifikaciju afektivnih kategorija i otkrivanje strukture jezičnog izražavanja emocija.

Rezultati projekta bit će predstavljeni na mrežnim stranicama http://emocnet.uniri.hr/ , seminarima i znanstvenim radovima, a omogućiti će razvoj metodologije, resursa i alata za analizu i prepoznavanje emocionalnog značenja u tekstovima hrvatskog jezika te empirijske uvide o kulturnoj i krozkulturnoj kategorizaciji emocija i intra-kulturnim obrascima izražavanja afektivnih fenomena.

Suradnici na projektu:

dr.sc. Benedikt Perak, Odsjek za kulturalne studije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci - Voditelj projekta

dr.sc. Tajana Ban Kirgin, Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

dr.sc. Diana Grgurić, Odsjek za kulturalne studije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Filip Rodik,Data Scientist, Gong, Hrvatska

dr.sc. Kristina Štrkalj Despot,Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

mag.cult Katarina Damčević, University of Tartu, Estonia

dr.sc. Ana Meštrović, Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

dr.sc. Lucija Načinović, Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

dr.sc. Mirko Sardelić, Centre for the Study of Emotions in Cross-Cultural Exchange

mr.sc. Slobodan Beliga, Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

dr.sc. Nenad Fanuko, Odsjek za kulturalne studije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

dr.sc. Vjeran Pavlaković,Odsjek za kulturalne studije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

dr.sc. Asmir Gračanin,Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Suradnici na projektu

Dr. sc. Kristina Štrkalj Despot, znanstvena savjetnica u trajnome zvanju, diplomirala je 2002. i doktorirala 2007. godine na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Kao Fulbrightov poslijedoktorand boravila je na Sveučiliš...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/