2020.

Okrugli stol Rječnik i stereotipi, Zagreb, 11. prosinca 2020.

Okrugli stol Rječnik i stereotipi u organizaciji Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Hrvatske zaklade za znanost (projekta Hrvatski mrežni rječnik ‒ Mrežnik) održan je 11. prosinca 2020. na platformi Zoom. Na okruglome stolu održano je 12 izlaganja, od kojih su četiri održali suradnici na Mrežniku: Lana Hudeček: Mrežnik i stereotipi: Kakva je plavuša u Mrežniku?, Daria Lazić (s Anom Mihaljević): Social Stereotypes in Croatian Dictionaries from a Diachronic and a Synchronic Perspective, Kristian Lewis (s Anom Perinić Lewis): Sastali se na otoku bodul, škojor i vlaj, Milica Mihaljević: Male and Female in Croatian Language and Lexicography – Stereotypes and Language Discrimination. Program okrugloga stola te knjižica sažetaka i fotogalerija dostupni su ovdje.


Objavljene Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje posvećene skupu E-rječnici i e-leksikografija

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje tematski posvećene skupu E-rječnici i e-leksikografija otisnute su i objavljene na portalu Hrčak. Na 681 stranici nalazi se 35 radova na šest jezika (hrvatskome, engleskome, slovenskome, srpskome, ruskome i ukrajinskome) koji tematiziraju teoriju i praksu e-leksikografije. Među tim radovima nalazi se pet radova suradnika na Mrežniku: Goranka Blagus Bartolec: Kolokacijski potencijal glagolsko-prijedložnih sveza u hrvatskome jeziku, Lana Hudeček i Milica Mihaljević: Projekt Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik – cijevi i postignuća, Ivana Matas Ivanković: Tvorba brojevnih riječi u Hrvatskome mrežnom rječniku – Mrežniku, Josip Mihaljević: Igrifikacija Hrvatskoga mrežnog rječnika – Mrežnika, Domagoj Vidović: Morfološko-naglasna obrada glagola u Mrežniku.


Media Studies in European Dialogue: Educational and Scientific Discourses, Kijev, 13. studenoga 2020. (Milica Mihaljević, Lana Hudeček i Kristian Lewis)

Dana 13. listopada 2020. na međunarodnome skupu Media Studies in European Dialogue: Educational and Scientific Discourses Lana Hudeček, Kristian Lewis i Milica Mihaljević održali su plenarno izlaganje pod naslovom The Terminology of Coronavirus in Croatian Media Discourse i sudjelovali na okruglome stolu Media and the Coronavirus Pandemic (COVID-2019). Program konferencije i knjižicu sažetaka možete preuzeti ovdje.


Predstavljanje projekta Mrežnik studentima informacijskih znanosti, Zagreb, 11. studenoga 2020. (Lana Hudeček, Daria Lazić, Maja Matijević i Josip Mihaljević)

Studenti informacijskih znanosti s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji pohađaju kolegij Uvod u leksikografiju (voditeljica dr. sc. Petra Bago) odslušali su izlaganje Lane Hudeček, Maje Matijević, Darije Lazić i Josipa Mihaljevića vezano uz izradu sadržaja mrežnog rječnika. Proces izrade oprimjeren je na temelju Hrvatskoga mrežnog rječnika – Mrežnika. Na početku izlaganja studente je pozdravila voditeljica projekta dr. sc. Lana Hudeček te im predstavila projekt Mrežnik, a potom su im suradnice na projektu Daria Lazić i Maja Matijević prikazale i objasnile strukturu natuknica u Mrežniku, jezične izvore i računalne programe koji se rabe pri njegovoj izradi te izgled i mogućnosti mrežnoga rječnika. Također su napravile malu radionicu unutar programa TLex, u kojoj su prikazale kako se obrađuju rječničke natuknice za sva tri modula (osnovni, učenički i modul za osobe koje uče hrvatski kao ini jezik). Josip Mihaljević objasnio je proces objave mrežnog rječnika na internetu te kako će se sadržaj rječnika za korisnike igrificirati. Na kraju se studente podsjetilo na suradnju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i projekta Mrežnik, u okviru koje studenti informacijskih znanosti na tome projektu mogu odraditi studentsku praksu. Prezentaciju izlagača možete pregledati ovdje.


Okrugli stol Terminološki izazovi u 21. stoljeću, Zagreb, 29. listopada 2020. (Lana Hudeček, Daria Lazić, Maja Matijević, Josip Mihaljević)

Voditeljica projekta Mrežnik dr. sc. Lana Hudeček i suradnici Daria Lazić, Maja Matijević i Josip Mihaljević sudjelovali su na okruglome stolu Terminološki izazovi u 21. stoljeću, koji je održan u okviru projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – JENA. Lana Hudeček izložila je temu Suradnja s drugim projektima – primjer Mrežnika, Daria Lazić O nekim problemima morfološkoga nazivlja, Maja Matijević Nazivlje u području ovladavanja hrvatskim kao inim jezikom, a Josip Mihaljević Korpus Jene. Program i prezentacije skupa možete pogledati ovdje.


Međunarodni znanstveni skup ENCIKLOPEDIKA 2020 – dosezi i izazovi, Zagreb, 15. i 16. listopada 2020. (Domagoj Vidović i Josip Mihaljević)

Na međunarodnome znanstvenom skupu Enciklopedika 2020. – dosezi i izazovi u Leksikografskome zavodu Miroslav Krleža suradnici na projektu Mrežnik Domagoj Vidović i Josip Mihaljević održali su izlaganja povezana s njihovim radom na Mrežniku. Josip Mihaljević održao je izlaganje Igrifikacijski elementi na mrežnim stranicama enciklopedija, u kojemu se prikazuje koneceptualni okvir igrifikacije lekikografskih djela, a Domagoj Vidović održao je izlaganje Egzonimi, etnici i ktetici, u kojemu se prikazuje baza etnika i ktetika na koju se povezuju pojedine natuknice u Mrežniku. Program skupa može se preuzeti ovdje.


34. skup HDPL-a 34. skup HDPL-a Jezično i nejezično u međudjelovanju, Split, 24. – 26. rujna 2020. (Lana Hudeček, Milica Mihaljević i Daria Lazić)

Suradnice na projektu Mrežnik Lana Hudeček, Milica Mihaljević i Daria Lazić sudjelovale su na 34. skupu HDPL-a Jezično i nejezično u međudjelovanju, koji se održao na mreži od 24. do 26. rujna 2020. Lana Hudeček i Milica Mihaljević izložile su temu Izazovi jezikoslovnoga nazivlja – jezikoslovni metajezik, a Daria Lazić održala je izlaganje o temi Deskriptivnost i etičnost u leksikografiji na primjeru obrade društvenih stereotipa.


Radionice Good Practices in Academic Writing i Why should data be FAIR? How can data become FAIR? (skup PUBMET2020), Zadar, 16. rujna 2020. (Josip Mihaljević)

16. rujna doktorand Josip Mihaljević sudjelovao je na dvije mrežne radionice Good Practices in Academic Writing i Why should data be FAIR? How can data become FAIR?, koje su organizirane u sklopu konferencije PUBMET2020: The 7th Conference on Scholarly Communication and Publishing in the Context of Open Science. Na prvoj radionici polaznici su saznali kako napisati kvalitetan znanstveni rad koji će biti dobro recenziran te uspješno objavljen, a na drugoj su radionici učili kako podatke učiniti dostupnijima, mogućima za višestruku uporabu i lakšima za pretraživanje. Na drugoj su radionici saznali kako upotrebljavati osobne podatke s obzirom na GDPR. Program konferencije unutar koje su se održale radionice možete pronaći ovdje.


Student Luka Dominiković obavio je studentsku praksu radeći na Mrežniku (16. ožujka 2020. – 9. lipnja 2020.)

Student 3. godine preddiplomskoga studija informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Luka Dominiković obavio je 80 sati studentske prakse (od 16. ožujka 2020. do 9. lipnja 2020.) radeći na Hrvatskome mrežnom rječniku – Mrežniku. Pod vodstvom mentorice Lane Hudeček i uz pomoć suradnice na projektu Maje Matijević upoznao se sa svim fazama rada na Mrežniku, s programom TLex i s radom sa Sketch Engineom te sudjelovao u usustavljivanju poretka uvodnih rubrika u imeničkim kolokacijama i unosu vanjskih poveznica. Pod vodstvom suradnika na projektu Josipa Mihaljevića ovladao je postavljanjem virtualnoga stroja za rad u TLexu.


Student Stefan Lončar obavio je studentsku praksu radeći na Mrežniku (16. ožujka 2020. – 9. lipnja 2020.)

Student 3. godine preddiplomskoga studija informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Stefan Lončar obavio je 80 sati studentske prakse (od 16. ožujka 2020. do 9. lipnja 2020.) radeći na Hrvatskome mrežnom rječniku – Mrežniku. Pod vodstvom mentorice Lane Hudeček i uz pomoć suradnice na projektu Maje Matijević upoznao se sa svim fazama rada na Mrežniku, s programom TLex i s radom sa Sketch Engineom te sudjelovao u usustavljivanju poretka uvodnih rubrika u imeničkim kolokacijama i u unosu vanjskih poveznica. Pod vodstvom suradnika na projektu Josipa Mihaljevića ovladao je postavljanjem virtualnoga stroja za rad u TLexu.


Studentica Ksenija Matijašec obavila studentsku praksu radeći na Mrežniku (2. ožujka 2020. – 27. svibnja 2020.)

Studentica 3. godine preddiplomskoga studija informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Ksenija Matijašec obavila je 80 sati studentske prakse (od 2. ožujka 2020. do 27. svibnja 2020.) radeći na Hrvatskome mrežnom rječniku – Mrežniku. Pod vodstvom mentorice Lane Hudeček i uz pomoć suradnice na projektu Darije Lazić upoznala se sa svim fazama rada na Mrežniku, s programom TLex i s radom sa Sketch Engineom te sudjelovala u obradi natuknica. Pod vodstvom suradnika na projektu Josipa Mihaljevića ovladala je postavljanjem virtualnoga stroja za rad u TLexu.


enetCollect Crowdfest 2020, Coimbra, 3. – 4. veljača 2020. (Josip Mihaljević)

Doktorand Josip Mihaljević sudjelovao je 3. i 4. veljače u sklopu COST akcije enetCollect (European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques) na radionici Crowdfest. Na radionici su sudjelovala 33 sudionika iz različitih zemalja i različitih struka. Sudionici su bili podijeljeni u šest skupina (4 – 7 sudionika po skupini). Cilj je bio da da proizvedu igre za učenje jezika koje uspješno implementiraju masovnu podršku ili da provedu istraživanja koja donose nove konceptualne okvire i modele koji primjenjuju masovnu podršku za proizvodnju tehnoloških rješenja za učenje jezika. Doktorand je sudjelovao na rješavanju prvoga zadataka (A game for Implicit Crowdsourcing for Multiword Expressions Learning Material), u sklopu kojega se razvijala igra za aplikaciju Telegram. U toj igri korisnici stvaraju i ocjenjuju tuđe višerječne izraze, za što ih se boduje te im se daju značke. Korisnici Telegram pod kontakt @MWExpress pokreću igru te mogu odabrati žele li recenzirati tuđe primjere uporabe višerječnih izraza ili dodavati nove. Ako odaberu da dodaju nove primjere za uporabu višerječnih izraza, onda im aplikacija iz baze učita jedan višerječni izraz (npr. to give up) za koji moraju dati primjer uporabe (npr. to give up hope) te objašnjavaju kakvo je značenje višerječnih izraz unutar rečenice (npr. imaju li give i up zajedno značenje koje nije zbroj značenja sastavnica). Za svaki novouneseni primjer igrač dobiva bod. Baze višerječnih izraza korisnici igre mogu dopunjavati tako da šalju prijedloge koje administratori mogu ubaciti u igru. Ako odaberu da žele recenzirati tuđe primjere, prikazuju im se primjeri iz baze koje još nisu ocijenili. Za njih se daju ocjenu ovisno o tome smatra li korisnik da su to dobri primjeri uporabe višerječnoga izraza. Tim ocjenama boduju tuđe primjere. Primjerice ako korisnik preda svoju rečenicu te dobije dvije dobre ocjene, onda dobiva dva boda od drugih korisnika, a u suprotnome s lošim ocjenama gubi bodove. Osim bodovanja i znački upotrebljavaju se i tablice poretka da bi se dodatno motivirali igrači. Igra potiče kreativnost i kritičko razmišljanje o uporabi višerječnih izraza te autorima igre daje uvid u to koji se višerječni izrazi najčešće upotrebljavaju te kako korisnici označavaju njihovo značenje. Uz tu je igru drugim skupinama bila predstavljena demoinačica RPG igre The Game of Lost Words za učenje staroirskoga jezika te druga igra za Telegram LingoGame za učenje vokabulara više jezika. Osim toga bila su prikazana istraživanja i modeli povezani s proučavanje sustava i alata za učenje jezika. Program radionice možete pogledati ovdje.


Objavljen članak o etnicima i kteticima na portalu metković.hr (21. siječnja 2020.)

Na portalu metković.hr objavljen je članak u kojemu se prikazuje obrada etnika i ktetika tvorenih od imena Metković i Neretva na portalu Hrvatski u školi. Etnike i ktetike obradio je Domagoj Vidović u okviru projekta Mrežnik. Članak se može vidjeti ovdje.


Radionica sa studentima Croaticuma Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 22. siječnja 2020. (Lana Hudeček, Milica Mihaljević, Josip Mihaljević i Dinka Pasini)

U vijećnici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje održana je 22. siječnja 2020. četvrta radionica sa studentima Croaticuma na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radionicu su osmislile Lana Hudeček i Milica Mihaljević u suradnji s Josipom Mihaljevićem, doktorandom na projektu Mrežnik, te Dinkom Pasini, dugogodišnjom lektoricom za neizvorne govornike hrvatskoga jezika na Croaticumu i obrađivačicom modula za strance u Mrežniku. Na radionici su sudjelovali studenti koji trenutačno pohađaju Jezične vježbe IV. (usporedive s B2.1 stupnjem prema ZEROJ-u) iz mnogih zemalja (Mađarske, Čilea, Poljske, Njemačke, Švicarske, Venezuele i Ukrajine). Cilj je radionice bio upoznati polaznike Croaticuma s djelatnošću Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, mrežnim izvorima Instituta te posebno s projektom Mrežnik. Polaznicama su prikazane obrade pojedinih natuknica u modulu za strance Mrežnika te obrazovne igre koje Josip Mihaljević razvija u okviru projekta Mrežnik. Nakon kratke prezentacije uslijedila je burna rasprava u kojoj su polaznici dali niz prijedloga za izradu korisnih igara te postavili mnogo pitanja o radu Instituta, učenju hrvatskoga jezika, odnosu standardnoga jezika i dijalekta te razgovornog jezika, hrvatskome jeziku na maturi itd. Među ostalim, predložili su osnivanje mreže instituta diljem svijeta po uzoru na Goethe-Institut koja bi promicala hrvatski jezik i kulturu s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje kao središnjicom. Studenti su se zahvaljujući posjetu Institutu počeli koristiti institutskim aplikacijama koje su već instalirali na svoje pametne telefone.


Posjet studenata informacijskih znanosti Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 16. siječanj 2020. (Lana Hudeček, Milica Mihaljević, Daria Lazić i Josip Mihaljević)

Studenti informacijskih znanosti s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji pohađaju kolegij Uvod u leksikografiju (voditeljica dr. sc. Petra Bago) posjetili su 16. siječnja 2020. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje kako bi se na primjeru Hrvatskoga mrežnog rječnika – Mrežnika upoznali s procesom izrade mrežnoga rječnika. Na početku posjeta studente su pozdravile voditeljica projekta dr. sc. Lana Hudeček i urednica dr. sc. Milica Mihaljević te im predstavile projekt Mrežnik, a potom su im suradnici na projektu Daria Lazić i Josip Mihaljević prikazali postupak sastavljanja natuknica u Mrežniku, jezične izvore i računalne programe koji se rabe pri njegovoj izradi te izgled i mogućnosti mrežnoga rječnika. Na kraju se studente podsjetilo na suradnju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i projekta Mrežnik, u okviru koje studenti informacijskih znanosti na tome projektu mogu odraditi studentsku praksu. Prezentaciju izlagača možete pregledati ovdje.