2020.

enetCollect Crowdfest 2020, Coimbra, 3. – 4. veljača 2020. (Josip Mihaljević)

Doktorand Josip Mihaljević sudjelovao je 3. i 4. veljače u sklopu COST akcije enetCollect (European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques) na radionici Crowdfest. Na radionici su sudjelovala 33 sudionika iz različitih zemalja i različitih struka. Sudionici su bili podijeljeni u šest skupina (4 – 7 sudionika po skupini). Cilj je bio da da proizvedu igre za učenje jezika koje uspješno implementiraju masovnu podršku ili da provedu istraživanja koja donose nove konceptualne okvire i modele koji primjenjuju masovnu podršku za proizvodnju tehnoloških rješenja za učenje jezika. Doktorand je sudjelovao na rješavanju prvoga zadataka (A game for Implicit Crowdsourcing for Multiword Expressions Learning Material), u sklopu kojega se razvijala igra za aplikaciju Telegram. U toj igri korisnici stvaraju i ocjenjuju tuđe višerječne izraze, za što ih se boduje te im se daju značke. Korisnici Telegram pod kontakt @MWExpress pokreću igru te mogu odabrati žele li recenzirati tuđe primjere uporabe višerječnih izraza ili dodavati nove. Ako odaberu da dodaju nove primjere za uporabu višerječnih izraza, onda im aplikacija iz baze učita jedan višerječni izraz (npr. to give up) za koji moraju dati primjer uporabe (npr. to give up hope) te objašnjavaju kakvo je značenje višerječnih izraz unutar rečenice (npr. imaju li give i up zajedno značenje koje nije zbroj značenja sastavnica). Za svaki novouneseni primjer igrač dobiva bod. Baze višerječnih izraza korisnici igre mogu dopunjavati tako da šalju prijedloge koje administratori mogu ubaciti u igru. Ako odaberu da žele recenzirati tuđe primjere, prikazuju im se primjeri iz baze koje još nisu ocijenili. Za njih se daju ocjenu ovisno o tome smatra li korisnik da su to dobri primjeri uporabe višerječnoga izraza. Tim ocjenama boduju tuđe primjere. Primjerice ako korisnik preda svoju rečenicu te dobije dvije dobre ocjene, onda dobiva dva boda od drugih korisnika, a u suprotnome s lošim ocjenama gubi bodove. Osim bodovanja i znački upotrebljavaju se i tablice poretka da bi se dodatno motivirali igrači. Igra potiče kreativnost i kritičko razmišljanje o uporabi višerječnih izraza te autorima igre daje uvid u to koji se višerječni izrazi najčešće upotrebljavaju te kako korisnici označavaju njihovo značenje. Uz tu je igru drugim skupinama bila predstavljena demoinačica RPG igre The Game of Lost Words za učenje staroirskoga jezika te druga igra za Telegram LingoGame za učenje vokabulara više jezika. Osim toga bila su prikazana istraživanja i modeli povezani s proučavanje sustava i alata za učenje jezika. Program radionice možete pogledati ovdje.


Objavljen članak o etnicima i kteticima na portalu metković.hr (21. siječnja 2020.)

Na portalu metković.hr objavljen je članak u kojemu se prikazuje obrada etnika i ktetika tvorenih od imena Metković i Neretva na portalu Hrvatski u školi. Etnike i ktetike obradio je Domagoj Vidović u okviru projekta Mrežnik. Članak se može vidjeti ovdje.


Radionica sa studentima Croaticuma Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 22. siječnja 2020. (Lana Hudeček, Milica Mihaljević, Josip Mihaljević i Dinka Pasini)

U vijećnici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje održana je 22. siječnja 2020. četvrta radionica sa studentima Croaticuma na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radionicu su osmislile Lana Hudeček i Milica Mihaljević u suradnji s Josipom Mihaljevićem, doktorandom na projektu Mrežnik, te Dinkom Pasini, dugogodišnjom lektoricom za neizvorne govornike hrvatskoga jezika na Croaticumu i obrađivačicom modula za strance u Mrežniku. Na radionici su sudjelovali studenti koji trenutačno pohađaju Jezične vježbe IV. (usporedive s B2.1 stupnjem prema ZEROJ-u) iz mnogih zemalja (Mađarske, Čilea, Poljske, Njemačke, Švicarske, Venezuele i Ukrajine). Cilj je radionice bio upoznati polaznike Croaticuma s djelatnošću Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, mrežnim izvorima Instituta te posebno s projektom Mrežnik. Polaznicama su prikazane obrade pojedinih natuknica u modulu za strance Mrežnika te obrazovne igre koje Josip Mihaljević razvija u okviru projekta Mrežnik. Nakon kratke prezentacije uslijedila je burna rasprava u kojoj su polaznici dali niz prijedloga za izradu korisnih igara te postavili mnogo pitanja o radu Instituta, učenju hrvatskoga jezika, odnosu standardnoga jezika i dijalekta te razgovornog jezika, hrvatskome jeziku na maturi itd. Među ostalim, predložili su osnivanje mreže instituta diljem svijeta po uzoru na Goethe-Institut koja bi promicala hrvatski jezik i kulturu s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje kao središnjicom. Studenti su se zahvaljujući posjetu Institutu počeli koristiti institutskim aplikacijama koje su već instalirali na svoje pametne telefone.


Posjet studenata informacijskih znanosti Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 16. siječanj 2020. (Lana Hudeček, Milica Mihaljević, Daria Lazić i Josip Mihaljević)

Studenti informacijskih znanosti s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji pohađaju kolegij Uvod u leksikografiju (voditeljica dr. sc. Petra Bago) posjetili su 16. siječnja 2020. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje kako bi se na primjeru Hrvatskoga mrežnog rječnika – Mrežnika upoznali s procesom izrade mrežnoga rječnika. Na početku posjeta studente su pozdravile voditeljica projekta dr. sc. Lana Hudeček i urednica dr. sc. Milica Mihaljević te im predstavile projekt Mrežnik, a potom su im suradnici na projektu Daria Lazić i Josip Mihaljević prikazali postupak sastavljanja natuknica u Mrežniku, jezične izvore i računalne programe koji se rabe pri njegovoj izradi te izgled i mogućnosti mrežnoga rječnika. Na kraju se studente podsjetilo na suradnju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i projekta Mrežnik, u okviru koje studenti informacijskih znanosti na tome projektu mogu odraditi studentsku praksu. Prezentaciju izlagača možete pregledati ovdje.