Maja Matijević

Odjel za hrvatski standardni jezik

Zvanje: doktorand E-pošta: mmatijevic@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-851 Broj sobe: 502

Životopis

Maja Matijević rođena je 9. prosinca 1994. godine u Požegi. Kroatistiku i informacijske znanosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2013. godine i preddiplomski studij završila 2016. Jezikoslovnu kroatistiku i istraživačku informatiku diplomirala je 2019. godine. Od svibnja 2019. zaposlena je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje kao asistentica na Odjelu za hrvatski standardni jezik u okviru Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti Hrvatske zaklade za znanost za rad na projektu Hrvatski mrežni rječnik Mrežnik.

Izobrazba

 • 2019. –
  Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: poslijediplomski doktorski studij Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu na Odsjeku za kroatistiku
 • 2016. – 2019. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: diplomski studij kroatistike (jezikoslovni smjer) i informacijskih znanosti (istraživačka informatika)
 • 2013. – 2016. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: preddiplomski studij kroatistike i informacijskih znanosti
 • 2009. – 2013. Gimnazija Požega
 • 2001. – 2009. Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić” Velika


Sudjelovanja na skupovima


Usavršavanja


Organizacija


Nastava

 • ak. god. 2021./2022. i 2023./2024. Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kolegij Hrvatski jezik u digitalnome dobu (nositeljica kolegija prof. dr. sc. Bernardina Petrović) – suradnica
 • ak. god. 2017./2018. i 2018./2019. Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kolegij Tekstna lingvistika (nositeljica kolegija prof. dr. sc. Bernardina Petrović) – demonstratorica
 • ak. god. 2017./2018., 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. Croaticum – centar za hrvatski kao drugi i strani jezik pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – lektorica, honorarna suradnica


Stručna zaduženja

 • u šk. god. 2021./2022. i 2022./2023. članica Državnoga povjerenstva Natjecanja iz hrvatskoga jezika
 • 2022. i 2023. suradnica Jutarnjega lista u rubrici Jezik i govor
 • 2021. i 2022. lektorica na projektu i-nastava Ministarstva znanosti i obrazovanja za predmete Informatika i Tjelesna i zdravstvena kultura
 • 2020. suradnica na projektu Škola za život (snimanje videolekcija)


Nagrade

 • Rektorova nagrada (6. srpnja 2018.)
 • Nagrada za izvrsnost u studiju (27. veljače 2017.)

Bibliografija

 • Skupina autora. 2024. Rječnik jezikoslovnoga nazivlja. Ur. Mihaljević, Milica; Hudeček, Lana. Institut za hrvatski jezik. Zagreb.
 • Brač, Ivana; Matijević, Maja. 2024. Glagoli – na primjeru psiholoških glagola i glagola odašiljanja zvuka. Anatomija rječnika: Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik. Ur. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik. Zagreb. 202–219.
 • Lewis, Kristian; Matijević, Maja. 2024. Modul za učenike nižih razreda osnovne škole. Anatomija rječnika: Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik. Ur. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik. Zagreb. 382–398.
 • Matijević, Maja. 2024. Životinje i ljudi. Anatomija rječnika: Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik. Ur. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik. Zagreb. 464–475.
 • Lewis, Kristian; Matijević, Maja. 2024. Baza jezičnih savjeta za učenike nižih razreda osnovne škole. Anatomija rječnika: Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik. Ur. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik. Zagreb. 569–579.
 • Petrović, Bernardina; Matijević, Maja; Filipić, Lobel. 2023. Leksikografski opis pozdravnih obrazaca u hrvatskome jeziku. O jeziku zboriti. Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Nedi Pintarić Kujundžić. Ur. Vidović Bolt, Ivana; Čagalj, Ivana; Hrdlička, Miroslav. FF Press. Zagreb. 355–362.
 • Ostroški Anić, Ana; Lazić, Daria; Matijević, Maja; Pavić, Martina. 2023. The Use of Lexicographic Resources in Croatian Primary and Secondary Education. Electronic lexicography in the 21st century: Proceedings of the eLex 2023 conference. Ur. Medveď, Marek i dr. Lexical Computing CZ s.r.o. Brno. 322–339.
 • Matijević, Maja. 2023. Semantičko nazivlje. Hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Ur. Mihaljević, Milica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 281–300.
 • Matijević, Maja; Gulešić Machata, Milvia; Udier, Sanda Lucija. 2023. Nazivlje ovladavanja hrvatskim kao inim jezikom. Hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Ur. Mihaljević, Milica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 403–419.
 • Matijević, Maja. 2022. Gramatika u rječniku na primjeru valentnosti. SlavVaria 2/1. 257–272.
 • Matijević, Maja. 2021. Životinje u rječniku: pravi majmun, glupa guska i mišić jedan u hrvatskome jeziku. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 47/2. 607–629.
 • Brač, Ivana; Matijević, Maja. 2021. Glagoli odašiljanja zvuka u hrvatskome jeziku. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 47/1. 83–103.
 • Matijević, Maja. 2020. Prvi susret s terminologijom. Svijet od riječi: terminološki i leksikografski ogledi. Ur. Brač, Ivana; Ostroški Anić, Ana. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.
 • Matijević, Maja; Mihaljević, Josip. 2020. Mrežne igre prilagođene arapskim govornicima kao potpora učenju hrvatskoga. HINIZ – hrvatski inojezični. Ur. Jelaska, Zrinka; Gligorić, Igor Marko. Hrvatsko filološko društvo, Filozofski fakultet u Zagrebu – Institut za slavistiku Sveučilišta u Klagenfurtu. Zagreb – Klagenfurt. 153–174.
 • Matijević, Maja; Mihaljević, Josip. 2019. Arabic Speakers as Croatian Language Learners: Electronic Educational Games as a Support for Learning. INFuture 2019 Proceedings: Knowledge in the Digital Age. Ur. Bago, Petra i dr. Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Information and Communication Sciences. Zagreb. 135–145.
 • Matijević, Maja. 2019. Riječ, stvar, obitelj... i što još? – Zna li korpus što je i-sklonidba? Hrvatski jezik 6/4. 22–26.
 • Matijević, Maja. 2018. O sretnome vikendu i novim pogledima – nastavnička iskustva s tečaja hrvatskoga jezika za azilante i tražitelje azila. Hrvatski jezik 5/4. 5–8.


Kvalifikacijski radovi

 • Matijević, Maja. 2019. Prijedlog modela obrade i formalizacije građe u rječniku antonima hrvatskoga jezika. Diplomski rad. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb. 79 str.
 • Matijević, Maja. 2016. Vrednovanje lematizatora za hrvatski jezik. Završni rad. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb. 34 str.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/