Maja Matijević

Odjel za hrvatski standardni jezik

Zvanje: doktorand E-pošta: mmatijevic@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-843 Broj sobe: 502

Životopis

Maja Matijević rođena je 9. prosinca 1994. godine u Požegi. Kroatistiku i informacijske znanosti na Filozofskome je fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala 2013. godine i preddiplomski studij završila 2016. Jezikoslovnu je kroatistiku i istraživačku informatiku diplomirala 2019. godine obranivši rad pod naslovom Prijedlog modela obrade i formalizacije građe u rječniku antonima hrvatskoga jezika.

Od 2017. godine predaje hrvatski jezik azilantima i tražiteljima azila na Croaticumu – centru za hrvatski kao drugi i strani jezik. Tijekom akad. god. 2017./2018. i 2018./2019. bila je demonstratorica na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu na kolegiju Tekstna lingvistika (nositeljica prof. dr. sc. Bernardina Petrović). Dobitnica je Nagrade za izvrsnost u studiju i Rektorove nagrade.

Od svibnja 2019. godine zaposlena je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje kao asistentica na Odjelu za hrvatski standardni jezik u okviru Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti za rad na projektu Hrvatski mrežni rječnik Mrežnik.

Izobrazba

 • 2016. – 2019.
  Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: diplomski studij kroatistike (jezikoslovni smjer) i informacijskih znanosti (istraživačka informatika)
  – Diplomski rad: Prijedlog modela obrade u formalizacije građe u rječniku antonima hrvatskoga jezika (mentorice: prof. dr. sc. Bernardina Petrović i doc. dr. sc. Petra Bago, članica povjerenstva dr. sc. Tomislava Lauc, izv. prof.)
 • 2013. – 2016.
  Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: preddiplomski studij kroatistike i informacijskih znanosti
  – Završni rad: Vrednovanje lematizatora za hrvatski jezik (mentorica: dr. sc. Tomislava Lauc, izv. prof., članovi povjerenstva: dr. sc. Nives Mikelić Preradović, red. prof. i dr. sc. Nikola Ljubešić)
  Udruga Dodir: tečaj hrvatskoga znakovnog jezika za gluhe i gluhoslijepe osobe
 • 2009. – 2013.
  Gimnazija Požega
 • 2001. – 2009.
  Osnovna škola Ivan Goran Kovačić u Velikoj

Sudjelovanja na skupovima:

Nagrade:

 • Nagrada za izvrsnost u studiju (27. veljače 2017.)
 • Rektorova nagrada (6. srpnja 2018.)

Bibliografija

 1. Matijević, Maja. 2018. O sretnome vikendu i novim pogledima – nastavnička iskustva s tečaja hrvatskoga jezika za azilante i tražitelje azila. Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika. 5/4: 5-8.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/