Maja Matijević

Odjel za hrvatski standardni jezik

Zvanje: doktorand E-pošta: mmatijevic@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-851 Broj sobe: 502

Životopis

Maja Matijević rođena je 9. prosinca 1994. godine u Požegi. Kroatistiku i informacijske znanosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2013. godine i preddiplomski studij završila 2016. Jezikoslovnu kroatistiku i istraživačku informatiku diplomirala je 2019. godine. Od svibnja 2019. zaposlena je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje kao asistentica na Odjelu za hrvatski standardni jezik u okviru Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti Hrvatske zaklade za znanost za rad na projektu Hrvatski mrežni rječnik Mrežnik.

Izobrazba

 • 2019. –
  Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: poslijediplomski doktorski studij Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu na Odsjeku za kroatistiku
 • 2016. – 2019. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: diplomski studij kroatistike (jezikoslovni smjer) i informacijskih znanosti (istraživačka informatika)
 • 2013. – 2016. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: preddiplomski studij kroatistike i informacijskih znanosti
 • 2009. – 2013. Gimnazija Požega
 • 2001. – 2009. Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić” Velika


Sudjelovanja na skupovima


Usavršavanja


Organizacija


Nastava

 • ak. god. 2021./2022. Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kolegij Hrvatski jezik u digitalnome dobu (nositeljica kolegija dr. sc. Bernardina Petrović) – suradnica
 • ak. god. 2017./2018. i 2018./2019. Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kolegij Tekstna lingvistika (nositeljica kolegija dr. sc. Bernardina Petrović) – demonstratorica
 • ak. god. 2017./2018., 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. Croaticum – centar za hrvatski kao drugi i strani jezik pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – lektorica, honorarna suradnica


Stručna zaduženja

 • članica Državnoga povjerenstva Natjecanja iz hrvatskoga jezika u školskoj godini 2021./2022. i 2022./2023.
 • lektorica na projektu i-nastava Ministarstva znanosti i obrazovanja za predmete Informatika i Tjelesna i zdravstvena kultura


Nagrade

 • Rektorova nagrada (6. srpnja 2018.)
 • Nagrada za izvrsnost u studiju (27. veljače 2017.)

Bibliografija


Kvalifikacijski radovi

 • Matijević, Maja. 2019. Prijedlog modela obrade i formalizacije građe u rječniku antonima hrvatskoga jezika. Diplomski rad. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb. 79 str.
 • Matijević, Maja. 2016. Vrednovanje lematizatora za hrvatski jezik. Završni rad. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb. 34 str.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/