Maja Matijević

Odjel za hrvatski standardni jezik

Zvanje: doktorand E-pošta: mmatijevic@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-851 Broj sobe: 502

Životopis

Maja Matijević rođena je 9. prosinca 1994. godine u Požegi. Kroatistiku i informacijske znanosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2013. godine i preddiplomski studij završila 2016. Jezikoslovnu kroatistiku i istraživačku informatiku diplomirala je 2019. godine obranivši rad pod naslovom Prijedlog modela obrade i formalizacije građe u rječniku antonima hrvatskoga jezika.

Od 2017. kao honorarna suradnica predaje hrvatski kao ini jezik u Croaticumu – centru za hrvatski kao drugi i strani jezik. Tijekom akad. god. 2017./2018. i 2018./2019. bila je demonstratorica na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu na kolegiju Tekstna lingvistika (nositeljica prof. dr. sc. Bernardina Petrović). Dobitnica je Nagrade za izvrsnost u studiju i Rektorove nagrade.

Od svibnja 2019. godine zaposlena je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje kao asistentica na Odjelu za hrvatski standardni jezik u okviru Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti za rad na projektu Hrvatski mrežni rječnik Mrežnik.

Izobrazba

 • 2019. –
  Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: poslijediplomski studij Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu na Odsjeku za kroatistiku
 • 2016. – 2019.
  Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: diplomski studij kroatistike (jezikoslovni smjer) i informacijskih znanosti (istraživačka informatika)
 • 2013. – 2016.
  Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: preddiplomski studij kroatistike i informacijskih znanosti
 • 2009. – 2013.
  Gimnazija Požega

Sudjelovanja na skupovima

Usavršavanja

Organizacija

Nagrade

 • Rektorova nagrada (6. srpnja 2018.)
 • Nagrada za izvrsnost u studiju (27. veljače 2017.)

Bibliografija

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/