Maja Matijević

Odjel za hrvatski standardni jezik

Zvanje: doktorand E-pošta: mmatijevic@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-851 Broj sobe: 502

Životopis

Maja Matijević rođena je 9. prosinca 1994. godine u Požegi. Kroatistiku i informacijske znanosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2013. godine i preddiplomski studij završila 2016. Jezikoslovnu kroatistiku i istraživačku informatiku diplomirala je 2019. godine obranivši rad pod naslovom Prijedlog modela obrade i formalizacije građe u rječniku antonima hrvatskoga jezika.

Od 2017. kao honorarna suradnica predaje hrvatski kao ini jezik u Croaticumu – centru za hrvatski kao drugi i strani jezik. Tijekom ak. god. 2017./2018. i 2018./2019. bila je demonstratorica na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu na kolegiju Tekstna lingvistika (nositeljica prof. dr. sc. Bernardina Petrović). Dobitnica je Nagrade za izvrsnost u studiju i Rektorove nagrade.

Od svibnja 2019. godine zaposlena je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje kao asistentica na Odjelu za hrvatski standardni jezik u okviru Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti za rad na projektu Hrvatski mrežni rječnik Mrežnik. Tajnica je Uredništva časopisa Rasprave za 2020. godinu (46. godište). Članica je Državnoga povjerenstva za provedbu Natjecanja iz hrvatskoga jezika u školskoj godini 2021./2022.

Izobrazba

 • 2019. –
  Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: poslijediplomski doktorski studij Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu na Odsjeku za kroatistiku
 • 2016. – 2019.
  Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: diplomski studij kroatistike (jezikoslovni smjer) i informacijskih znanosti (istraživačka informatika)
 • 2013. – 2016.
  Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: preddiplomski studij kroatistike i informacijskih znanosti
 • 2009. – 2013.
  Gimnazija Požega


Sudjelovanja na skupovima


Usavršavanja


Organizacija


Nagrade

 • Rektorova nagrada (6. srpnja 2018.)
 • Nagrada za izvrsnost u studiju (27. veljače 2017.)

Bibliografija

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/