Održano predavanje u sklopu projekta IMOTEP na KTF-u u Splitu

U sklopu redovnih aktivnosti na projektu Interdisciplinarni model terminološkoga upravljanja – sociokognitivni temelj obradbe strukovnih jezika (IMOTEP), ali i priprema članova Strune za novi krug projekata natječaja izgradnje strukovnih nazivlja, u četvrtak 29. rujna 2016. u Splitu dr. sc. Bruno Nahod održao je predavanje "Kemijsko nazivlje u suvremenome hrvatskom i europskom kontekstu (Jesu li natrij-klorid i natrijev klorid isti spoj?)" na Kemijsko-tehnološkome fakultetu u Splitu.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/