Projekti financirani iz drugih vanjskih izvora

IMOTEP

Voditelj: Bruno Nahod

O projektu

Interdisciplinarni model terminološkoga upravljanja –

sociokognitivni temelj obradbe strukovnih jezika

(IMOTEP)

  • Trajanje: srpanj 2015. – listopad 2016.
  • Budžet: 288,806,19 HRK
  • Izvor financiranja: Europski socijalni fond
  • Operativni program: OP Razvoj ljudskih potencijala
  • Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
  • Područje: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije

Projekt Interdisciplinarni model terminološkoga upravljanja – sociokognitivni temelj obradbe strukovnih jezika proizašao je iz rada na hrvatskome strukovnom nazivlju – Struni. Spoznaje predstavljene u doktorskome radu Brune Nahoda na određen su način označile početak suvremene hrvatske terminološke teorije. Daljnji razvoj i implementacija modela obradbe i prikaza strukovnih nazivlja od ključne su važnosti, u prvome redu za terminološku teoriju i praksu, ali istodobno i za međunarodnu i međujezičnu komunikaciju te za stabilnost hrvatskoga jezičnog standarda u kontekstu Europske unije.

Paradigma strukovnih kognitivnih modela predstavljena doktorskim radom Brune Nahoda rezultat je višegodišnjega istraživanja sociokognitivne prirode strukovnih jezika. Osnovu modela čine spoznaje suvremenih istraživanja iz područja neuroznanosti, kognitivne sociolingvistike, terminologije te informacijskih znanosti, odnosno komunikologije. Suvremeni pristupi terminološkoj teoriji u načelu su interdisciplinarne prirode te se u najvećemu dijelu oslanjaju na modele proizašle iz proučavanja općega jezika. Sukladno tomu, većina suvremenih teorijskih pristupa nije u potpunosti primjenjiva u praksi. Strukovni kognitivni modeli u tome smislu donose inovativnost na svjetskoj razini: razvoj modela temelji se u prvome radu na iscrpnoj analizi terminološke građe Strune te, još važnije,empirijskome istraživanju provedenom na stvarnim korisnicima strukovnih jezika – strukovnim stručnjacima. Odmakom od modela proizašlih iz istraživanja općega jezika te pomicanjem žarišta istraživanja na stvarni diskurs omogućeno je da se prepoznaju i opišu posebnosti kognitivnih procesa u strukovnoj komunikaciji, što je, smatramo, ključan preduvjet za kvalitetnu obradbu i prikaz strukovnih jezika. Strukovni kognitivni modeli prvi je terminološki teorijski model koji se zasniva na spoznajama suvremene kognitivne sociolingvistike i empirijskome istraživanju u Hrvatskoj, ali i među prvima u svijetu koji je razvijen za potrebe obradbe i opisa terminološke građe u velikim višedomenskim terminološkim bankama.

Suradnici na projektu

Rođen je 29. siječnja 1978. u Zagrebu, gdje je završio opću gimnaziju. Diplomirao je arheologiju i opću informatologiju godine 2004. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Od 2004. do 2007. radio je u obiteljskoj firm...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/