Institutski znanstvenici dobitnici Nagrade Ivan Filipović

Institutski znanstvenici Lana Hudeček, Željko Jozić, Kristian Lewis i Milica Mihaljević dobitnici su Nagrade Ivan Filipović za 2016. godinu u području znanstvenoga i stručnoga rada. Odbor za dodjelu Nagrade Ivan Filipović na sjednici održanoj 7. prosinca 2017. godine odlučio je da se godišnja državna Nagrada Ivan Filipović u području znanstvenoga i stručnoga rada za 2016. godinu dodijeli skupini znanstvenika i stručnjaka Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje za Prvi školski pravopis hrvatskoga jezika kao rezultat rada na institutskome projektu Mali školski pravopis.

Odbor za dodjelu Nagrade Ivan Filipović ovako je obrazložio odluku:

Prvi školski pravopis hrvatskoga jezika (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2016.) rezultat je rada skupine znanstvenika na projektu Mali hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, vrlo je vrijedan prinos razvoju i osvješćivanju jezične kulture školaraca početnika i u cjelini slijedi zahtjeve poučavanja pravopisne razine hrvatskoga standardnog jezika u prvim četirima razredima osnovne škole. Izvrsnom metodičkom koncepcijom, preglednošću, zanimljivim ilustracijama, jednostavnim tablicama, zabavnim vježbama (i igrama na portalu Hrvatski u školi) te neopterećenošću viškom podataka, ovaj priručnik učenicima nižih razreda i njihovim učiteljima olakšava snalaženje u primjeni i usvajanju preporučenih pravopisnih rješenja koja su, prema koncepciji Hrvatskoga pravopisa na kojemu se Prvi školski pravopis hrvatskoga jezika temelji, obvezatna u obrazovnome sustavu. Sadrži suvremene primjere prilagođene današnjim učenicima s kojima se oni svakog dana susreću u školskoj praksi, a pritom se temelji na standardnojezičnoj normi hrvatskoga jezika.

Treba istaknuti da ovaj Pravopis baštini temelje hrvatske pravopisne tradicije. Učenicima koji tek počinju stjecati sustavno jezično znanje omogućuje razvijanje svijesti o učenju pravopisnih pravila koja bi trebala biti trajno usvojena i primjenjiva u njihovoj cjeloživotnoj pisanoj praksi. S obzirom na to da je sustavno izgrađivanje pravopisne kulture i poticanje djece da samostalno posegnu za pronalaženjem i primjenom pravopisnih rješenja neizmjerno važno započeti u najranijoj školskoj dobi, ovaj pravopis u ostvarivanju toga cilja prvi je i nezaobilazan korak.

Autori Prvoga školskog pravopisa hrvatskoga jezika znanstvenici su iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje koji su velik dio svojega znanstvenoga i javnoga rada posvetili razvijanju jezične kulture i hrvatskome jeziku u školi, održavajući niz savjetovanja, radionica i predavanja učiteljima i profesorima hrvatskoga jezika. Također, autori aktivno sudjeluju u promicanju jezične kulture svojim jezičnim priručnicima, udžbenicima, znanstveno-popularnim člancima, predavanjima i istupima u medijima.”

Nagrada Ivan Filipović hrvatska je državna nagrada koja se dodjeljuje u području predškolskoga odgoja, osnovnome, srednjemu školstvu, visokome školstvu te znanstvenome i stručnome radu.

Nagradu Ivan Filipović dodjeljuje Republika Hrvatska za najvažnija ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti te je najviše priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju.

Nagrada se dodjeljuje od 1964. godine, najprije u okrilju Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora, a zatim od 1967. postaje nagrada Hrvatskoga sabora.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/