Projektni sastanci

2022.

3. projektni sastanak

Oznaka aktivnosti: A3.9. (Razdoblje 31 – 48)

Opis: održavanje projektnog sastanka nakon drugoga izvještajnog razdoblja, analiza rada i plan aktivnosti do kraja projekta

Datum održavanja: 22. listopada 2022.

Prisutni:

 • Matea Birtić (videovezom)
 • Mia Batinić Angster (videovezom)
 • Branimir Belaj (videovezom)
 • Ivana Brač (videovezom)
 • Iva Nazalević Čučević (videovezom)
 • Ismail Palić (videovezom)
 • Siniša Runjaić (videovezom)
 • Irena Zovko Dinković (videovezom)
 • Ana Werkmann Horvat (videovezom)

Sastanak je održan videovezom preko platforme Zoom iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a u prvom je dijelu voditeljica predstavila sve stavke izvješća o radu tijekom drugoga izvještajnog razdoblja (od 1. veljače 2021. do 31. srpnja 2022.). U drugom je dijelu sastanka detaljno prikazano stanje dovršenosti sučelja za unos u repozitorij SARGADA i plan unosa analiziranih primjera. U završnom su dijelu sastanka predstavljene mogućnosti i obveze pri diseminacijskim aktivnostima na projektu za završno razdoblje do 31. siječnja 2024. godine, s naglaskom na angažman svih članova u pripremi i izvedbi završnoga međunarodnog okruglog stola o dopunama i dodatcima koji će biti održan u prvoj polovini 2023. godine.

Izbor snimljenih fotografija: Slika 1., Slika 2., Slika 3., Slika 4.


2021.

2. projektni sastanak

Oznaka aktivnosti: A3.5. (Razdoblje 13 – 30)

Opis: održavanje projektnog sastanka nakon prvoga izvještajnog razdoblja, analiza rada i podjela novih zaduženja

Datum održavanja: 23. ožujka 2021.

Prisutni:

 • Matea Birtić (videovezom)
 • Mia Batinić Angster (videovezom)
 • Branimir Belaj (videovezom)
 • Ivana Brač (videovezom)
 • Iva Nazalević Čučević (videovezom)
 • Ismail Palić (videovezom)
 • Siniša Runjaić (videovezom)
 • Irena Zovko Dinković (videovezom)
 • Ana Werkmann Horvat (videovezom)

Sastanak je održan videovezom preko platforme Zoom uspostavljenom iz Vijećnici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a predstavljeno je izvješće o radu tijekom prvoga izvještajnog razdoblja te su se detaljizirale i dogovorile mogućnosti i obveze za rad na projektu za razdoblje do 31. srpnja 2022. godine.


2020.

1. projektni sastanak

Oznaka aktivnosti: A3.1. (Razdoblje 1 – 12)

Opis: održavanje uvodnoga projektnog sastanka, podjela zaduženja i specifikacija rokova

Datum održavanja: 20. veljače 2020.

Prisutni:

 • Matea Birtić
 • Mia Batinić Angster (videovezom)
 • Branimir Belaj
 • Ivana Brač
 • Iva Nazalević Čučević
 • Ismail Palić
 • Siniša Runjaić
 • Irena Zovko Dinković

Sastanak je održan u Vijećnici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a detaljno su obrađene teme administrativnih obavijesti i cjelokupnoga znanstvenoistraživačkog plana. Također je otvorena tema primijenjenoga dijela projekta, odnosno izrade repozitorija SARGADA, a svi su suradnici aktivno sudjelovali u razmjeni ideja i iskustava. Popratna je prezentacija dostupna ovdje.