Mia Batinić Angster

Ime i prezime: Mia Batinić Angster

Ustanova: Sveučilište u Zadru, Odjel za lingvistiku

Zvanje: docentica

Adresa e-pošte: mbatinic@unizd.hr

Područja interesa: sintaksa, morfologija, anafora, refleksivnost, zamjenice, modalne čestice, teorijska lingvistika, kontrastivni pristup hrvatskom i talijanskom jeziku

Izobrazba:

  • 2017. doktorska disertacija Supostavna analiza rečenične anafore u hrvatskom i talijanskom jeziku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • 2010. diploma hrvatskoga jezika i književnosti i talijanskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Stipendije i nagrade:

  • 2015. – 2016. Sveučilište u Padovi: program Erasmus; uz stipendiju Sveučilišta u Zagrebu
  • 2012. Sveučilište u Udinama: stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u sklopu Bilateralnoga programa razmjene
  • 2006. – 2009. stipendija Grada Splita za izvrsne studente.

Osobna stranica

Bibliografija