Ismail Palić

Ime i prezime: Ismail Palić

Ustanova: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Zvanje: redovni profesor

Adresa e-pošte: ismail.palic@ff.unsa.ba

Područja interesa: suvremeni bosanski, crnogorski, hrvatski i srpski jezik; gramatika, semantika, pragmatika, leksikografija i normativistika

Izobrazba:

  • 2006. doktorska disertacija Dativ u savremenom bosanskom jeziku (sintaksičko-semantički opis), Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • 2002. magistarski rad, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Stipendije i nagrade:

  • 1997. stipendist WUS-a, Institut za slavistiku Sveučilišta u Innsbrucku, Austrija
  • 1996. stipendist DAAD-a, Institut za slavistiku Sveučilišta u Wuerzburgu, Njemačka.

Osobna stranica

Bibliografija