Irena Zovko Dinković

Ime i prezime: Irena Zovko Dinković

Ustanova: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za anglistiku

Zvanje: redovita profesorica

Adresa e-pošte: izovko@ffzg.hr

Područja interesa: kontrastivna analiza sintakse engleskog i drugih jezika, semantički i pragmatički aspekti jezika, suodnos jezika, uma i kulture

Izobrazba:

  • 2007. doktorska disertacija Negacija u engleskom i hrvatskom jeziku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • 1996. diploma profesora engleskoga jezika i književnosti i francuskoga jezika i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Stipendije i nagrade:

  • tijekom studija: stipendistica Vlade Republike Francuske i dobitnica stipendije Grada Zagreba za izvrsnost u studiju.

Osobna stranica

Bibliografija