Ana Werkmann Horvat

Ime i prezime: Ana Werkmann Horvat

Ustanova: Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Zvanje: docentica

Adresa e-pošte: awerkmannhorvat@ffos.hr

Područja interesa: semantika, psiholingvistika

Izobrazba:

  • 2018. doktorski studij lingvistike, doktorska disertacija Layers of Modality, Sveučilište u Oxfordu
  • 2013. magistarski studij lingvistike, Sveučilište u Ottawi
  • 2004. diplomski studij hrvatskog i engleskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Osobna stranica

Bibliografija