Projekti do 2013. godine

Valencijski rječnik hrvatskih glagola

Voditelj: Mirko Peti, Matea Birtić

O projektu

Projekt više nije aktivan.

Cilj je rada na projektu Valencijski rječnik hrvatskih glagola izraditi bazu opsega 5 000 hrvatskih glagola i valencijski rječnik u digitalnome i tiskanome obliku. Sintaktičke okoline glagola i značenja glagola određuju se na temelju korpusne pretrage tako da istraživanje korpusa zauzima veliki dio rada. Nakon pregleda korpusa slijedi obradba glagola koja se sastoji od sintaktičkoga i semantičkoga opisa unutar svakoga značenja posebno te uspostave i opisa veze između semantičkih sudionika i sintaktičkih dopuna. Na kraju se popisuju kolokacijske i frazeološke veze u koje određeni glagol ulazi. Glagoli su podijeljeni u semantičke skupine pa se opis i obradba glagola odvija po semantičkim skupinama. Predlošci za stvaranje digitalnoga i tiskanoga rječnika u jednoj su mjeri valencijski rječnici engleskoga i njemačkoga jezika: A Valency Dictionary of English (T. Herbst; D. Heath; I. F. Roe; D. Götz, Berlin–New York: Mouton de Gruyter, 2004.) i VALBU–Valenzwörterbuch dutscher Verben (H. Schumacher; J. Kubczak; R. Schmidt; V. de Ruiter;Tübingen: Narr, 2004.).Podjela glagola u semantičke skupine kao svoje ishodište ima klasifikaciju Beth Levin, izloženu u knjizi English Verb Classes and Alternations (The University of Chicago Press, 1993.).

Projekt je u djelomice drukčijemu obliku zamislio dr. sc. Mirko Peti koji je bio voditeljem do kraja 2008. godine, a od 1. ožujka 2008. voditeljicom je postala dr. sc. Matea Birtić.

Suradnici na projektu

Matea Birtić rođena je 1967. godine u Zagrebu. Diplomirala je 1995. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (povijest umjetnosti i opću lingvistiku). Također je studirala i švedski jezik. Magistrira...

Pročitaj više

Rodila se 1979. u Splitu. Osnovnu je školu završila u Lovreću, gimnaziju u Imotskom. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost i francuski jezik i književnost te završila slobodni trogodišnji studij rumunjskoga...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/