Domaća suradnja

​UNIRI CLASS Jezične tehnologije i digitalna obrada teksta

Voditelj: dr. sc. Benedikt Perak

O projektu

UNIRI CLASS Jezične tehnologije i digitalna obrada teksta


Voditelj projekta: dr. sc. Benedikt Perak

Suradnica iz Instituta: dr. sc. Kristina Štrkalj Despot


Sažetak projekta

U suvremenom digitalnom društvu obrada prirodnih jezika i teksta čini iznimno bitnu sastavnicu svakodnevice. Suvremene jezične tehnologije omogućuju dohvaćanja golemih količina teksta, stvaranje domenskih korpusa, računalno potpomognute obrade i analize, metode strojnog učenja i primjene umjetne inteligencije.

Razvoj jezičnih tehnologija već dugi niz godina temelji se na interdisciplinarnoj naravi kolaboracije STEM i društveno-humanističkih područja. Međutim, na razini postojećih obrazovnih programa Sveučilišta u Rijeci suvremena su jezična istraživanja fragmentirana na različitim sastavnicama i odsjecima.

Razvoj mikro-kvalifikacije (tzv. minors) Jezične tehnologije i digitalna obrada teksta kroz strukturirani program koji uključuje ponudu niza kolegija različitih sastavnica Sveučilišta u Rijeci i njihovih studijskih programa, uz uključivanje vanjskih akademskih partnera i potporu strukovnih organizacija i subjekata iz realnog sektora omogućuje otvoreni personalizirani pristup oblikovanju znanja i razvijanju vještina usmjerenih na primjenu suvremenih metoda, alata i resursa za empirijsko proučavanje jezika i teksta.

Predmeti iz opisane mikrokvalifikacije omogućuju studentima stjecanja znanja i kompetencija koje su im nužne za ravnopravno sudjelovanje na tržištu rada te povezivanje primarnih kompetencija stečenih na studiju sa suvremenim iskoracima u području obrade prirodnog jezika. Na ovaj način Sveučilište u Rijeci obrazuje stručnjake s jedinstvenim profilom kompetencija za kojima postoji velika potreba u suvremenoj industriji.

Suradnici na projektu

Dr. sc. Kristina Štrkalj Despot, znanstvena savjetnica u trajnome zvanju, diplomirala je 2002. i doktorirala 2007. godine na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Kao Fulbrightov poslijedoktorand boravila je na Sveučiliš...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/