Projekti do 2013. godine

Tvorbeni modeli u hrvatskoštokavskim dopreporodnim rječnicima

Voditelj: Darija Gabrić-Bagarić, Sanja Perić Gavrančić (od 1. siječnja 2013.)

O projektu

Projekt više nije aktivan.

Glavni je cilj projekta utvrditi sve mogućnosti tvorbe riječi u hrvatskome jeziku u predstandardnome razdoblju na materijalu rječnika kao pokazatelja leksičkoga bogatstva. S obzirom na to da se rječnici dijelom temelje na jeziku književnosti i pismenosti, dijelom na govornoj građi, ujedno će se dobiti opća slika rječotvorja.

Suradnici na projektu

Marijana Horvat završila je program studija hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te diplomirala 1990. godine na Katedri za suvremeni hrvatski književni jezik. Na istom je fakultetu 1997. g...

Pročitaj više

Ivana Lovrić Jović rođena je 8. travnja 1969. u Rijeci. S četiri godine dolazi u Dubrovnik gdje završava osnovnu i srednju školu – Centar za umjetničko obrazovanje Luka Sorkočević (glavni predmet: klavir). God...

Pročitaj više

Sanja Perić Gavrančić maturirala je u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, a diplomirala klasičnu filologiju na Filozofskome fakultetu. Ljetni semestar školske godine 1989./90. provela je na studijskom boravku u SAD (Loc...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/