Međunarodni projekti i suradnje

Terminologija i stručno prevođenje za međukulturni dijalog i specijaliziranu komunikaciju (COGITO)

Voditelj: Maja Bratanić i Mojca Pecman

O projektu

Projekt se odvijao u suradnji Odjela za opće, poredbeno i računalno jezikoslovlje Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Odsjeka za francuski jezik i književnost Odjela za francuske i iberoromanske studije Sveučilišta u Zadru i Odjela UFR d'Études Interculturelles de Langues Appliquées Sveučilišta Paris Diderot u Parizu (Université Paris Diderot).

Prvi je cilj projekta bila međuinstitucijska razmjena znanja i iskustva kojom će se osigurati kvalitetno osposobljavanje prevoditelja na studiju prevoditeljstva na Odsjeku za francuski jezik i književnost Sveučilišta u Zadru.

Drugi je cilj projekta COGITO bilo umrežavanje postojećih terminoloških baza ARTES i STRUNA kao i izradba dvojezične terminološke baze podataka za obrazovanje budućih prevoditelja na Odsjeku za francuski jezik i književnost.

Projekt je trajao od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2014.

Hrvatska je voditeljica projekta bila prof. dr. sc. Maja Bratanić, a francuska doc. dr. sc. Mojca Pecman.

Suradnici:

Prof. dr. sc. Maja Bratanić

Marina Bergovec

Ivana Brač

dr. sc. Maja Lončar

dr. sc. Bruno Nahod

dr. sc. Ana Ostroški Anić

Suradnici sa Sveučilišta u Zadru:

Doc.dr. sc Tomislav Frleta

Doc.dr. sc. Barbara Vodanović

dr. sc. Larisa Grčić Simeunović

Suradnici sa Sveučilišta Paris Diderot u Parizu:

Doc. dr. sc. Mojca Pecman

Prof. dr. sc. Christopfer Gledhill

Prof. dr. sc. John Humbley

Prof. dr. sc. Natali Kubler

Doc. dr. sc. Nicolas Froeliger

Doc. dr. sc. Alexandra Volanschi

Suradnici na projektu

Rođena je 1984. godine u Vukovaru. Studij kroatistike i filozofije završila je 2009. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike Filozofskoga fakulteta u Zagrebu doktoriral...

Pročitaj više

Rođen je 29. siječnja 1978. u Zagrebu, gdje je završio opću gimnaziju. Diplomirao je arheologiju i opću informatologiju godine 2004. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Od 2004. do 2007. radio je u obiteljskoj firm...

Pročitaj više

English CV in EuropassRođena je u Našicama 1980. godine. Diplomirala 2005. engleski jezik i književnost i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2015. doktorirala je na poslijediploms...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/