Projekti do 2013. godine

Tekstologija hrvatske pisane baštine

Voditelj: Marijana Horvat

O projektu

Projekt više nije aktivan.

Temeljni je cilj projekta prema mjerilima suvremene kritičke tekstologije obraditi i objaviti tekstove hrvatske književnosti, ali i tekstove sveukupne hrvatske pisane baštine (jezikoslovne, povijesne, pravne, političke).

Suradnici na projektu

Marijana Horvat završila je program studija hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te diplomirala 1990. godine na Katedri za suvremeni hrvatski književni jezik. Na istom je fakultetu 1997. ...

Pročitaj više

Amir Kapetanović rođen je 1975. u Pakracu (Hrvatska). Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je hrvatski jezik i književnost 1997. godine. Po završetku diplomskoga studija zaposlio se kao lektor ...

Pročitaj više

Ivana Klinčić rođena je 22. travnja 1975. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je jednopredmetni studij kroatistike, a status dokto...

Pročitaj više

Vladimira Rezo rođena je 7. lipnja 1973. godine u Slavonskom Brodu, gdje je završila osnovnu školu i CUO Zlatko Šnajder. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1993. godine. U akademskoj godini 1995/9...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr