Projekti do 2013. godine

STRUNA – projekt koordinacije

Voditelj: Milica Mihaljević

O projektu

Projekt više nije aktivan.

Cilj je projekta bio osigurati potrebne preduvjete za provedbu 2. faze projekta u kojoj je predviđena suradnja sa stručnjacima različitih struka koja bi trebala dovesti do sustavnije izgradnje hrvatskoga nazivlja odabranih struka. Da bi se taj cilj ostvario, projektom koordinacije bilo je predviđeno: 1. izradba terminološkoga priručnika; 2. izradba jedinstvene baze podataka; 3. organizacija radionica za izobrazbu stručnjaka pojedinih struka i terminologa. U jednogodišnjem razdoblju ostvareni su svi navedeni ciljevi. I. Izrađen je Hrvatski terminološki priručnik koji obuhvaća poglavlja: Predgovor, Uvod – što je nazivlje, Osnovni terminološki pojmovi, Odnos znanstvenog nazivlja, nazivlja koje pripada ostalim funkcionalnim stilovima standardnog jezika i znanstvenomu žargonu, Načini postanka novih naziva, Terminološka načela, Leksikografija i terminografija, Rječnički članak, Baza podataka, Neke tipične jezične pogrješke (pomoć pri oblikovanju definicija). Priručnik su napisale Milica Mihaljević i Lana Hudeček (a poglavlje Baza podataka Bruno Nahod). Priručnik su recenzirale Maja Bratanić (koja u 2. fazi projekta vodi projekt Usustavljivanje i normiranje temeljnoga hrvatskoga zrakoplovnog nazivlja) i Marija Znika. Priručnik je kritički pročitao i Miljenko Lapaine koji također u 2. fazi vodi projekt Kartografsko-geoinformatički rječnik te suradnik na projektu Luka Vukojević. II. Za potrebe projekta osmišljena je jedinstvena baza podataka pri čijoj je izradbi naglasak stavljen na postojanost, jednostavnost uporabe i kompatibilnost s postojećim standardima i preporukama. Visoka je razina postojanosti postignuta raščlanjivanjem strukture u entitetske tablice. Osnovna se tablica (naziv) sastoji od 18 polja. Konačni je oblik baze uspostavljen u konzultaciji sa stručnjacima pojedinih struka koji će izrađivati nazivlje svoje struke. Za potrebe projekta razrađena je i prilagođena TBX struktura zapisa kako bi se osigurala kompatibilnost s postojećim međunarodnim standardima i preporukama. Baza je izrađena u MySQL okruženju jer je takva baza pouzdana i jednostavna za uporabu i održavanje. Na izgradnji baze podataka radili su Bruno Nahod, Ivo Pavao Jazbec i Damir Ćavar u suradnji s leksikografima i terminolozima Milicom Mihaljević, Lukom Vukojevićem i Lanom Hudeček. Sučelje za bazu izradio je vanjski suradnik Vedran Cindrić. III. Osmišljene su i izrađene PowerPoint prezentacije: Stvaranje novih naziva i terminološka načela; Pogrješke pri uspostavi naziva i definicija; Utjecaj engleskog jezika na hrvatski pri uspostavi naziva i stvaranju definicija i Baza podataka. Predavači su na tim prezentacijama bili Milica Mihaljević i Lana Hudeček (prve tri prezentacije) te Bruno Nahod i Tomislav Stojanov (Baza podataka). Svi suradnici na projektu iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje nazočili su svim prezentacijama kako bi bili potpuno osposobljeni za rad u 2. fazi. Suradnici na projektu posjetili su Institut za slovenski jezik. Suradnici na projektu (Mihaljević, Hudeček, Stojanov, Lewis, Jazbec, Ćavar, Nahod) sudjelovali su u radu terminološke škole (Poletna terminološka šola), znanstvenoga skupa i okrugloga stola koji se u rujnu 2008. održao u Ljubljani. Održani su ovi referati: Damir Ćavar, Ivo Pavao Jazbec, Bruno Nahod: Struktura i razvoj baze podataka za potrebe projekt Hrvatsko strukovno nazivlje – projekt koordinacije, Lana Hudeček, Milica Mihaljević: Načela normiranja hrvatskih naziva; Milica Mihaljević, Bruno Nahod: Croatian Terminology in the Time of Globalization (izlaganje na okruglome stolu), Kristian Lewis, Tomislav Portada, Tomislav Stojanov: Rad na Struni na primjeru hrvatskoga kemijskog nazivlja. Svi su referati objavljeni u zborniku s tog skupa. Milica Mihaljević i Lana Hudeček sudjelovale su 6. prosinca 2008. na kolokviju Hrvatski nazivi za europske pojmove (Terminološki i prevoditeljski aspekti pristupanja Hrvatske EU) s referatom Jezična i terminološka analiza nekih naziva iz Euroterma koji je objavljen kao poglavlje u knjizi Hrvatski jezik na putu u EU.

Suradnici na projektu

Lana Hudeček znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Područje je njezina znanstvenoga bavljenja u prvome redu suvremena jezična norma i jezično planiranje, terminolog...

Pročitaj više

CV in English1. Osobni podatci Ime i prezime: Kristian Lewis Godina i mjesto rođenja: 1975., Zagreb Obitelj: supruga Ana, sin Nikola i kći Katarina2. Radno iskustvo 2001. – danas – Institut za hrvatski jezik i jezi...

Pročitaj više

Milica Mihaljević znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju (od 2008.) i voditeljica Odjela za hrvatski standardni jezik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Školovala se u Zagrebu (5. gimnazija), Seattleu i H...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/