Projekti do 2013. godine

Onomastička i etimologijska istraživanja hrvatskoga jezika

Voditelj: Dunja Brozović Rončević

O projektu

Projekt više nije aktivan.

Suradnici:

dr. sc. Dunja Brozović Rončević (onomastika i etimologija), voditeljica projekta
dr. sc. Ankica Čilaš Šimpraga (onomastika), dr. sc. Tijmen C. Pronk (etimologija)

Znanstveni novaci:

dr. sc. Domagoj Vidović (onomastika)

Branimir Brgles, prof. (povijesna onomastika), Joža Horvat, prof. (onomastika), Dubravka Ivšić, prof. (etimologija), Ines Virč, prof. (onomastika) i Mislav Benić, prof.

Vanjski suradnici:
prof. dr. sc. Anđela Frančić (onomastika), prof. dr. sc. Ranko Matasović (etimologija), akademik Petar Šimunović i akademik Radoslav Katičić

Projekt Onomastička i etimologijska istraživanja hrvatskoga jezika temeljni je projekt Odjela za onomastiku i etimologiju. Projekt je sastavnicom petogodišnjega znanstvenog programa Hrvatska jezična riznica. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta financira projekt od siječnja 2007. godine. Rad na projektu organiziran je u nekoliko projektnih skupina pod vodstvom voditeljice projekta dr. Dunje Brozović Rončević.

Toponomastička istraživanja

Terenska toponomastička istraživanja u prvome su redu usmjerena na jadransko primorje i osobito na otoke (u suradnji s Centrom za jadranska onomastička istraživanja Sveučilišta u Zadru), gdje su onomastički podatci rano potvrđeni, a zbog depopulacije i drugih društvenih uvjeta vrlo su ugroženi. Terenska su istraživanja provedena na otocima Ugljanu, Pašmanu, Pagu, Braču, Susku, Iloviku, Rabu te na vrlo ugroženim zonama u Dalmatinskoj zagori, području oko Novigradskoga mora, Ravnim kotarima, Neretvanskoj krajini, u području Promine, Međimurju i zap. Slavoniji.

Toponimi se osim terenskim istraživanjima ekscerpiraju i sa sekcijskih zemljovida Hrvatske i Bosne i Hercegovine radi stvaranja korpusa zemljopisnih imena i budućega njihova normiranja, i s obzirom na oblik (strukturu) imena i s obzirom na njihova dijalektna obilježja. Uz imena zabilježen je topografski opis objekata kojima su imena pridružena te navedene koordinate njihova položaja na zemljovidu s oznakama dotične sekcijske karte. Popisani su svi toponimi Hrvatske i Bosne i Hercegovine (oko 130.000 imena). Oni su uspoređeni s onima na drugim kartama radi pravilnoga izbora oblika, te sa službenim mjesnim imenima na popisima naselja u obje republike. Ustrojena je računalna baza svih toponima koja će omogućiti toponomastička istraživanja s obzirom na toponomastičke osnove i formante, po topografskim oznakama i po specijalkama koje obuhvaćaju pojedina područja i pojedine regije.

Sustavna toponomastička obradba radi se u računalnome programu TshwaneLex za nekoliko različitih toponimijskih baza. Baza suvremene toponimije do sada obuhvaća više od 13.000 toponima. Baza povijesnih toponima ekscerpiranih iz povijesnih vrela te s povijesnih zemljovida do sada obuhvaća oko 39.000 toponima.

Antroponomastička istraživanja

Za potrebe izradbe antroponimijskih rječnika prikupljala se antroponimijska građa, u prvome redu nadimci i obiteljski nadimci na raznim terenima diljem Hrvatske. Izrađuje se rječnik hrvatskih prezimena koji obuhvaća oko 25.000 prezimena. Antroponomastička građa također će se obrađivati u leksikografskome programu TshwaneLex i obuhvaćat će hrvatska osobna imena, nadimke, obiteljske nadimke, rodove i prezimena.

Etimološka istraživanja

U sklopu projekta radi se na etimološkome rječniku hrvatskoga jezika u suradnji s vanjskim suradnikom na projektu prof. dr. Rankom Matasovićem. Do sada su inicijalno obrađena u leksikografskome programu TshwaneLex obrađena slova A–M. Osmišljen je dugoročni projekt izradbe novoga velikoga višesvezačnoga etimološkog rječnika hrvatskoga jezika.

Leksikografski rad u programu TshwaneLex omogućit će objavljivanje elektroničkih inačica onomastičkih i etimoloških rječnika.

Suradnici na projektu

Mislav Benić rođen je 6. kolovoza 1981. u Osijeku, gdje završava osnovnu školu i jezičnu gimnaziju. 2000. se godine upisuje na studij latinskoga jezika i rimske književnosti te njemačkoga jezika i književnosti na...

Pročitaj više

Srednjoškolsko obrazovanje završio je u Zagrebu. Diplomirao je 2009. godine, na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, gdje je upisao i Poslijediplomski doktorski studij ranoga novog vijeka. Od ožujka 2...

Pročitaj više

Rođena je 14. siječnja 1985. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu, gimnaziju i srednju glazbenu školu. Diplomirala je 2007. g. opću lingvistiku i latinski jezik i rimsku književnost na Filozofskom fakultetu S...

Pročitaj više

Rođen je 29. siječnja 1978. u Zagrebu, gdje je završio opću gimnaziju. Diplomirao je arheologiju i opću informatologiju godine 2004. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Od 2004. do 2007. radio je u obiteljskoj firm...

Pročitaj više

Domagoj Vidović rođen je 20. studenoga 1979. u Metkoviću. Osnovnu je školu pohađao u Metkoviću i Pučišćima na otoku Braču, a gimnaziju u Metkoviću. Diplomu profesora lingvistike i hrvatskoga jezika i književn...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/