Projekti financirani iz drugih vanjskih izvora

Matija Divković u hrvatskoj kulturi

Voditelj: Marijana Horvat

O projektu

Voditeljica projekta: dr. sc. Marijana Horvat

Suradnici: dr. sc. Vuk-Tadija Barbarić, dr. sc. Martina Kramarić, dr. sc. Andrea Radošević, dr. sc. Sanja Perić Gavrančić

Financiranje: Zaklada Adris

Ovim se projektom nastavlja proučavanje Divkovićevih djela i franjevačke književnosti i njihove uloge u procesima standardizacije hrvatskoga jezika na štokavskoj osnovici, a pridonosi se i spoznajama o vezama između dubrovačke, dalmatinske i bosanskohercegovačke književnosti i kulture. Kao rezultat rada na projektu planirano je objavljivanje monografije Besjede fra Matije Divkovića. Projekt se ostvaruje suradnjom s Kulturno-povijesnim institutom Bosne Srebrene u Sarajevu.

Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene pokrenuo je projekt izrade transkripcije Divkovićevih djela i 2011. organizirao skup posvećen Matiji Divkoviću i franjevcima Bosne Srebrene. Godine 2013. priređana su djela fra Matije Divkovića iz 1611. godine (Nauk krstjanski za narod slovinski // Sto čudesa aliti zlamen'ja blažene i slavne Bogorodice, Divice Marije. Uvodna studija, rječnik i tumač imena Nauka krstjanskoga Darija Gabrić-Bagarić. Transkripcija Nauka krstjanskoga: Darija Gabrić-Bagarić, Dolores Grmača, Maja Banožić. Uvodna studija, transkripcija, rječnik i tumač imena Sto čudesa Marijana Horvat. Ur. Marko Karamatić. Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene. Sarajevo. 2013. Str. 630.).

U povodu obilježavanja 400. obljetnice objavljivanja maloga Nauka i Besjeda svrhu evanđel'ja nedjeljnijeh priko svega godišta (1616.). fra Matije Divkovića organizirat će se međunarodni znanstveni skup Matija Divković i kultura pisane riječi franjevaca Bosne Srebrene (Zagreb i Sarajevo, 1. - 3. prosinca 2016.). Suorganizatori skupa su Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, Franjevačka teologija u Sarajevu i Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

Projekt se financira donacijom Zaklade Adris.http://www.adris.hr/odnosi-s-javnoscu/zaklada-adris/natjecaji/natjecaj-2016/


Knjiga

2016. Barbarić, Vuk-Tadija; Horvat, Marijana; Kramarić, Martina; Radošević, Andrea. Besjede fra Matije Divkovića. Gl. urednik: Željko Jozić. Urednici: Vuk-Tadija Barbarić, Marijana Horvat, Marko Karamatić. Rječnik manje poznatih riječi i tumač imena: Sanja Perić Gavrančić. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Suradnici na projektu

Rođen 1981. u Beogradu. Osnovnu školu pohađa u Beogradu i Žrnovnici, a opću gimnaziju završava u Splitu. Diplomirao u travnju 2008. hrvatski jezik i književnost na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta ...

Pročitaj više

Marijana Horvat završila je program studija hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te diplomirala 1990. godine na Katedri za suvremeni hrvatski književni jezik. Na istom je fakultetu 1997. g...

Pročitaj više

Martina Kramarić rođena je 29. prosinca 1978. u Dubrovniku, gdje je završila osnovnu školu i Opću gimnaziju. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost te češki jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveu...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/