Projekti do 2013. godine

Mađarsko-hrvatski rječnik

Voditelj: Marija Znika

O projektu

Projekt više nije aktivan.

Mađarsko-hrvatski rječnik međudržavni je projekt. U okviru međudržavnoga projekta izradbe Mađarsko-hrvatskoga / Hrvatsko-mađarskoga rječnika Institut je u ime Vlade Republike Hrvatske preuzeo obvezu izradbe Mađarsko-hrvatskoga rječnika. Rječnik je prvi moderno koncipiran mađarsko-hrvatski rječnik za kakvim se već odavna osjeća potreba jer su stari mađarsko-hrvatski rječnici opsegom premaleni da bi mogli poslužiti za narasle civilizacijske potrebe i odraziti suvremeno stanje obaju jezika. Rječnik može poslužiti kao podloga za temeljitu kontrastivnu analizu dvaju tipološki posve različitih jezika, a uz to olakšati i raznovrsna istraživanja hrvatsko-madžarskih jezičnih dodira u prošlosti i sadašnjosti.

Suradnici:

  • Irina Jurović, znanstvena novakinja (do 2008.)
  • Tatjana Vukadinović, znanstvena novakinja (tijekom 2009.)
  • mr. sc. Ljiljana Jojić, vanjski suradnik

Suradnici na projektu

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/