Projekti u okviru osnovne djelatnosti

Leksikon hrvatskih prijedloga

Voditelj: Ivana Matas Ivanković

O projektu

Leksikon hrvatskih prijedloga projekt je posvećen prijedlozima, tzv. malim riječima čija je funkcija povezivanje riječi u veće cjeline. Područje prijedloga u hrvatskom jeziku još je uvijek nedovoljno obrađeno. S jedne strane, nedostaje obrada svih značenja (iscrpnije su obrađena tek neka), a s druge strane, većina radova posvećena je primarnim prijedlozima, dok su proizvedeni prijedlozi područje na kojem se zbiva najviše promjena i koje se još uvijek širi te nisu dovoljno istraženi. Prijedlozi će u leksikonu biti obrađeni kao funkcionalna skupina s primarnom sintaktičkom funkcijom povezivanja čime se, u odnosu na uobičajene rječničke i gramatičke opise, znatno proširuje broj jedinica koje ulaze u opis. Takav pristup osim prijedloga koji se pišu kao jedna riječ (od, pokraj, između…) obuhvaća i višerječnice (na kraju, s obzirom na, u roku od, za razliku od…).

Prijedlozi će u leksikonu biti svrstani abecednim redom, a svaki prijedlog bit će opisan sa semantičkog i sintaktičkog aspekta ujednačenom metodologijom. Semantička analiza obuhvaćat će opis svih značenja koja određeni prijedlog ima i koja su dobivena na temelju korpusno potvrđene upotrebe. U literaturi je proširena ideja o metaforizaciji prostornih odnosa, po kojoj se prostorni odnosi kao vrlo konkretni i stoga lako pojmljivi preslikavaju i na druge odnose – vremenske pa zatim apstraktne. Značenja će se izlučivati analizom na konkretnim primjerima, a korisno ih je opisati prema čestotnosti, čime bi se pokazale zanimljive promjene u jeziku, primjerice prijedlog od, kojemu je primarno prostorno značenje početne točke, smjera iz kojega što dolazi, gotovo u najvećem broju primjera ima uzročno značenje, što u pregledu samo jednog prijedloga pokazuje pomake prema apstraktnoj upotrebi i potiskivanje konkretnog značenja. S obzirom na to da je primarna funkcija prijedloga povezivanje drugih riječi u rečenici, u opisu prijedloga važno je izdvojiti i njihova sintaktička obilježja.

Cilj je projekta izrada leksikona prijedloga, u kojemu će na temelju realne upotrebe i ujednačenom metodologijom biti prikazani prijedlozi u hrvatskom jeziku. Tako bi se na jednome mjestu i na isti način opisali svi prijedlozi sa svim njihovim semantičkim i sintaktičkim obilježjima, za razliku od dosadašnjih monografija, koje se međusobno razlikuju u načinu obrade građe ovisno o cilju i problemu koji obrađuju, ili rječnika i gramatika, u kojima je obrada prijedloga prilagođena općoj svrsi koju ta djela imaju.

Suradnici na projektu

Dr. sc. Ivana Matas Ivanković rođena je 22. veljače 1975. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu (Pedagoški obrazovni centar). Diplomirala je 1999. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu grupe Hrvat...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/