Projekti financirani iz drugih vanjskih izvora

Latinska gramatika Josipa Jurina LAGRAJU

Voditelj: dr. sc. Vladimira Rezo

O projektu


Na Odjelu za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu
leksikografiju odvija se projekt Latinska gramatika
Josipa Jurina LAGRAJU, voditeljice dr. sc. Vladimire Rezo,
koja je ujedno i jedina suradnica na projektu. U središtu
je zanimanja latinska gramatika Josipa Jurina, Slovkigna
slavnoj slovinskoj mladosti diaçkim, illiriçkim i talianskim
izgovorom napravglena − Grammatica Illyricae iuventuti
Latino italoquae (!) sermone imtruendae (!) accommodata.
Venetiis. Apud Andream Santini, objavljena u Veneciji
1793. godine. U okviru projekta transkribirat će se
hrvatski metatekst gramatike što uključuje poznavanje
dijakronije hrvatskoga jezika, odnosno dobro
poznavanje grafijske realizacije pojedinih fonema
hrvatskoga jezika. Također će se prepisati latinski tekst,
pri čemu je potrebno poznavanje abrevijatura koje je
autor koristio pri pisanju te će se prevesti talijanski dio
gramatike, sve skupa 457 + VIII stranica teksta.


Projektom je predviđeno sudjelovanje istraživačice na
jednom domaćem i dvama inozemnim znanstvenim
skupovima koji će rezultirati znanstvenim radovima
objavljenim u zbornicima skupova. Također je planiran
i tečaj o pripremi i vođenju projekata financiranih
sredstvima Europske unije. Znanje stečeno na tečaju
istraživačica će moći primijeniti na buduće projekte EU.


Projektom se čini iskorak prema popularizaciji znanosti:
svojom dostupnošću na mrežnim stranicama Instituta,
u transkribiranom obliku, gramatika Josipa Jurina biva
dostupna i konzumentu iz puno šire zajednice no što
je to samo uzak krug znanstvenika. Projekt će trajati 15
mjeseci, od 1. srpnja 2015. do 30. rujna 2016., a financira
ga Socijalni fond Europske unije.

Suradnici na projektu

Vladimira Rezo rođena je 7. lipnja 1973. godine u Slavonskom Brodu, gdje je završila osnovnu školu i CUO Zlatko Šnajder. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1993. godine. U akademskoj godini 1995/9...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Savjetnik

savjetnik.ihjj.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

E-Trgovina

knjige.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr