Projekti financirani iz drugih vanjskih izvora

Latinska gramatika Josipa Jurina LAGRAJU

Voditelj: dr. sc. Vladimira Rezo

O projektu

Na Odjelu za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju odvija se projekt Latinska gramatika Josipa Jurina LAGRAJU, voditeljice dr. sc. Vladimire Rezo koja je ujedno i jedina suradnica na projektu. U središtu je zanimanja latinska gramatika Josipa Jurina, Slovkigna slavnoj slovinskoj mladosti diaçkim, illiriçkim i talianskimizgovorom napravglena − Grammatica Illyricae iuventuti Latino italoquae sermone imtruendae accommodata.Venetiis. Apud Andream Santini, objavljena u Veneciji1793. godine. U okviru projekta transkribirat će se hrvatski metatekst gramatike što uključuje poznavanje dijakronije hrvatskoga jezika, odnosno dobro poznavanje grafijske realizacije pojedinih fonema hrvatskoga jezika. Također će se prepisati latinski tekst, pri čemu je potrebno poznavanje abrevijatura ko je jeautor koristio pri pisanju te će se prevesti talijanski dio gramatike, sve skupa 457 + VIII stranica teksta.

Projektom je predviđeno sudjelovanje istraživačice na jednom domaćem i dvama inozemnim znanstvenim skupovima koji će rezultirati znanstvenim radovima objavljenim u zbornicima skupova. Također je planirani tečaj o pripremi i vođenju projekata financiranih sredstvima Europske unije. Znanje stečeno na tečaju istraživačica će moći primijeniti na buduće projekte EU.Provedba projekta:

1. Edukacija Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz sredstava EU u Otvorenom učilištu Algebra započela je 28. rujna 2015.

2. Dr. sc. Vladimira Rezo sudjelovala je na znanstvenom skupu VI. Dani Petra Šegedina, u organizaciji Grada Korčule, održanom u Korčuli 11.-13. rujna 2015. s temom Stilska sredstva i frazemi koji tematiziraju strah u opusu Petra Šegedina.

3. Edukacija Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz sredstava EU u Otvorenom učilištu Algebra završila obranom Završnog rada 15. 1. 2016.

4. Objavljen je članak Jezikoslovac Josip Jurin u časopisu "Hrvatski jezik" i unutar njega i kratko priopćenje o projektu, a također je objavljen manji tekst o projektu u časopisu "Rasprave"

5. Na međunarodnoj konferenciji PLM, u Poznanju, u Poljskoj, 15-17. rujna 2016. dr. sc. Vladimira Rezo sudjelovala je s izlaganjem The Concept of a ‘Headʼ in the 17th and 18th Croatian Dictionaries, napisanim sa suautoricom dr. sc. Ivanom Klinčić

6. Na međunarodnoj konferenciji SLS -11, u Torontu, Kanada, 23-25. rujna 2016. dr. sc. Vladimira Rezo sa suautoricom dr. sc. Ivanom Klinčić izložila je zajednički rad Linguistic terminology development in Croatian by the end of the 18th century

Suradnici na projektu

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/