Međunarodni projekti i suradnje

Korpuslinguistik und diachrone Syntax: Subjektkasus, Finitheit und Kongruenz in slavischen Sprachen

Voditelj: Björn Hansen, voditelj projekta u Institutu: Marijana Horvat

O projektu

U okviru projekta Padeži, finitnost i kongruencija u slavenskim jezicima // Korpuslinguistik und diachrone Syntax: Subjektkasus, Finitheit und Kongruenz in slavischen Sprachen izrađuje se dijakronijski korpus hrvatskoga jezika (CroDi) (http://hu.berlin/crodi; http://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kul...). Uspostava hrvatskoga korpusa ostvaruje se suradnjom Instituta za slavistiku Sveučilišta u Regensburgu (koji na projektu predstavlja prof. dr. Björn Hansen), Instituta za slavistiku Humboldtova sveučilišta u Berlinu (koji na projektu predstavlja prof. dr. Roland Meyer) i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu (koji na projektu predstavlja dr. sc. Marijana Horvat). Projekt financira Njemačka istraživačka zajednica (Deutsche Forschungsgemeinschaft) u Institutu za slavistiku Sveučilišta u Regensburgu i u Institutu za slavistiku Humboldtova sveučilišta u Berlinu kao potkorpus većega dijakronijskog korpusa.

Više https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=234302.

Suradnici na projektu

Rođen 1981. u Beogradu. Osnovnu školu pohađa u Beogradu i Žrnovnici, a opću gimnaziju završava u Splitu. Diplomirao u travnju 2008. hrvatski jezik i književnost na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta ...

Pročitaj više

1. Osobni podatci:Martina Horvat rođena je u Zagrebu 25. studenog 1979.2. Radno iskustvo:2007. - danas - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje2005. - 2007. - lektorica na Croaticumu - hrvatskomu jeziku za strance3....

Pročitaj više

Marijana Horvat završila je program studija hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te diplomirala 1990. godine na Katedri za suvremeni hrvatski književni jezik. Na istom je fakultetu 1997. g...

Pročitaj više

Martina Kramarić rođena je 29. prosinca 1978. u Dubrovniku, gdje je završila osnovnu školu i Opću gimnaziju. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost te češki jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveu...

Pročitaj više

Ivana Lovrić Jović rođena je 8. travnja 1969. u Rijeci. S četiri godine dolazi u Dubrovnik gdje završava osnovnu i srednju školu – Centar za umjetničko obrazovanje Luka Sorkočević (glavni predmet: klavir). God...

Pročitaj više

Sanja Perić Gavrančić maturirala je u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, a diplomirala klasičnu filologiju na Filozofskome fakultetu. Ljetni semestar školske godine 1989./90. provela je na studijskom boravku u SAD (Loc...

Pročitaj više

Zaposlenje: 1998. – 2000. Osnovna škola Tina Ujevića u Zagrebu 1. travnja 2000. – ... Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, Odjel za povijest jezika i povijesnu leksikografiju Rad u nastav...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/