Projekti u okviru osnovne djelatnosti

Izgradnja hrvatske terminološke infrastrukture (Hrvatski terminološki portal)

Voditelj: Maja Bratanić

O projektu


Strukovno nazivlje tvori jezgrenu sastavnicu svakoga standardnog jezika i ključno je za njegovu važnu komunikacijsku funkciju. S hrvatskim ulaskom u Europsku unije i službenim statusom hrvatskoga jezika u toj zajednici, potreba za usustavljenim i usklađenim strukovnim nazivljem dobila je na važnosti i kao pretpostavka stvarne višejezičnosti. Projekt je nastavak i proširenje rada na programu Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja (Struna) koji se odvija u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje od 2008. godine. Tada je kao nacionalni koordinator Institut na sebe preuzeo nekoliko zahtjevnih zadataka za koje je tek trebalo stvoriti odgovarajuće pretpostavke. S obzirom na to da artikulirane terminološke politike u Hrvatskoj do danas nema, terminološka je baza Struna kao javno dostupan jezični resurs iza kojega stoji autoritet vodeće nacionalne institucije zadužene za skrb o hrvatskome jeziku i očuvanju hrvatskoga jezičnoga identiteta postala implicitnim instrumentom terminološke politike.

Ciljevi su projekta:
  • promicanje znanstvenoga istraživanja vezanoga uz terminološku teoriju i posebne aspekte hrvatskoga strukovnog nazivlja
  • nastavak razvijanja i rasta terminološke baze Struna dodavanjem novih terminoloških zbirki
  • uspostavljanje terminološke infrastrukture umreživanjem s domaćim i stranim ustanovama koje se bave terminološkim radom
  • izgradnja i održavanje Hrvatskoga terminološkog portala
  • razvijanje računalnih alata za pomoć u terminološkim istraživanjima i u terminografskom radu
  • doprinos uspostavljanju terminologije kao akademske discipline.

Suradnici na projektu

Rođena je u Zagrebu 1982. godine. Diplomirala je 2007. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, smjer profesora hrvatskoga jezika i književnosti te profesora engleskoga jezika i književnosti. Tijekom studija bila je demons...

Pročitaj više

Rodila se 1979. u Splitu. Osnovnu je školu završila u Lovreću, gimnaziju u Imotskom. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost i francuski jezik i književnost te završila slobodni trogodišnji studij rumunjskoga...

Pročitaj više

Rođena je 1984. godine u Vukovaru. Studij kroatistike i filozofije završila je 2009. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te poslijediplomski doktorski studij lingvistike 2017. na istom fakultetu. Od 2009. do 2011. ra...

Pročitaj više

Rođen je 29. siječnja 1978. u Zagrebu, gdje je završio opću gimnaziju. Diplomirao je arheologiju i opću informatologiju godine 2004. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Od 2004. do 2007. radio je u obiteljskoj firm...

Pročitaj više

English CV in EuropassDiplomirala 2005. engleski jezik i književnost i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2015. doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike di...

Pročitaj više

Rođen je 12. studenoga 1972. u Sisku. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnome gradu. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 14. srpnja 1999. stekao je diplomu iz opće lingvistike i komparativne knji...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/