Projekti do 2013. godine

Istraživanje kajkavskoga narječja

Voditelj: Mijo Lončarić, Anita Celinić

O projektu

Projekt više nije aktivan.

Sustavna istraživanja hrvatskih mjesnih govora neprijepornim su prioritetom hrvatskoga jezikoslovlja. U Odjelu za dijalektologiju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje dijalektološka su istraživanja proteklih godina uglavnom bila usmjerena na prikupljanje i obradbu građe za „Hrvatski jezični atlas“, za koji je predviđeno istražiti mrežu od 375 točaka (punktova mjesnih govora). S obzirom na to da se radi o dugogodišnjem zadatku koji se ne može dovršiti u trogodišnjem projektnome razdoblju, predloženi se projekt ograničuje na istraživanje kajkavskoga narječja (skupine kajkavskih dijalekata), koje je najslabije istraženo od triju hrvatskih narječja. U mreži za „Hrvatski jezični atlas“ 103 kajkavska punkta raspoređena su uglavnom na prostoru sjeverozapadne i zapadne Hrvatske te nekolicina u dijaspori. Do sada je ostalo neistraženo njih čak 39, a mnogi istraženi kajkavski punktovi još nisu obrađeni. Građa za „Hrvatski jezični atlas“ prikuplja se metodom ciljanoga upitnika, koji u osnovi pokriva sve jezične razine – fonološku, morfološku, tvorbenu i leksičku – te snimanjem zvučnih zapisa nevezanoga govora izvornih govornika. Temeljni je zadatak ovoga projekta u trogodišnjem razdoblju prikupiti jezičnu građu svih do sada neistraženih kajkavskih punktova (13 punktova godišnje). U sklopu projekta proučavat će se i mjesni govori za disertacije znanstvenih novaka i nastaviti sa sustavnim prikupljanjem građe za hrvatsku dijalektološku bibliografiju.

Kajkavsko se narječje odlikuje izrazitom raznolikošću svojih fonoloških sustava – od čuvanja velike starine do revolucionarnih inovacija. Mnoge crte kajkavskoga vokalizma, konsonantizma i akcentuacije važne su ne samo u južnoslavenskim, već i u općeslavenskim razmjerima. Njegovo detaljnije istraživanje omogućit će popunjavanje građe još neistraženim punktovima, ali i vrijedan doprinos kroatistici i slavistici.

Suradnici na projektu

Anita Celinić rođena je u Zagrebu 1970. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Krapini. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pohađala je studij kroatistike na kojem je 1995. diplomirala s temom "C...

Pročitaj više

Rođena je 1983. godine u Sinju, a od jeseni 1995. živi u Splitu, gdje završava osnovnu školu i IV. Opću gimnaziju. Godine 2002. upisuje dvopredmetni studij Hrvatskoga jezika i književnosti i Engleskoga jezika i knj...

Pročitaj više

Rođena je 22. travnja 1982. u Metkoviću, gdje je završila jezičnu gimnaziju. Diplomirala je kroatistiku i fonetiku godine 2006. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Od 2006. do 2008. bila je lektorica na Hrvatskoj ra...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr