Projekti do 2013. godine

Hrvatsko nazivlje za europske pojmove: terminološko-terminografski okvir

Voditelj: Maja Bratanić

O projektu

Projekt više nije aktivan.

Terminološka djelatnost i stručno prevođenje tijesno su isprepletene djelatnosti. Prevođenje zakonodavstva EU-a na hrvatski i usklađenoga hrvatskoga zakonodavstva na jezike EU-a i uz to povezan terminološki rad postaju vrlo važnima u kontekstu europskih integracijskih procesa i imaju dugoročne posljedice. Samosvojnost hrvatskoga jezika u višejezičnome kontekstu institucija EU-a velikim će dijelom ovisiti i o stupnju uspostavljenosti nacionalnoga stručnoga nazivlja. Dobro tvoreno i usuglašeno nazivlje preduvjet je stvarne višejezičnosti u Europskoj uniji. Očita je potreba za centralizacijom nazivlja, a bjelodana je i nužnost educiranja terminoloških stručnjaka. Briga o terminologiji važan je segment jezičnoga planiranja.

Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Maja Bratanić

Znanstveni novaci:

  • Marina Bergovec
  • Ivana Brač
  • Maja Lončar
  • Bruno Nahod
  • Ana Ostroški Anić

Vanjski suradnici:

  • prof. dr. sc. Boris Pritchard
  • prof. dr. sc. Susan Šarčević
  • prof. dr. sc Danica Škara
  • dr. sc. Jagoda Granić
  • mr. sc. Gorana Duplančić Rogošić

Suradnici na projektu

Rođena je 1984. godine u Vukovaru. Studij kroatistike i filozofije završila je 2009. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te poslijediplomski doktorski studij lingvistike 2017. na istom fakultetu. Od 2009. do 2011. ra...

Pročitaj više

Rođen je 29. siječnja 1978. u Zagrebu, gdje je završio opću gimnaziju. Diplomirao je arheologiju i opću informatologiju godine 2004. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Od 2004. do 2007. radio je u obiteljskoj firm...

Pročitaj više

English CV in EuropassDiplomirala 2005. engleski jezik i književnost i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2015. doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike di...

Pročitaj više

Dr. sc. Kristina Štrkalj Despot, znanstvena savjetnica u trajnome zvanju, diplomirala je 2002. i doktorirala 2007. godine na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Kao Fulbrightov poslijedoktorand boravila je na Sveučiliš...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/