Projekti do 2013. godine

Hrvatski normativni jednosvezačni rječnik

Voditelj: Lana Hudeček

O projektu

Projekt više nije aktivan.

U tisak je predan Školski rječnik hrvatskoga jezika (namijenjen učenicima završnih razreda osnovne škole i učenicima srednjih škola, rječnik koji je zamišljen kao prvi pravi rječnik) koji uključuje 30 000 natuknica. Na projektu se radi na još jednome školskom rječniku (namijenjenu učenicima petoga i šestoga razreda osnovne škole) kako bi se s već objavljenim Prvim školskim rječnikom dobio potpun niz školskih rječnika. Usporedno se radi na hrvatskome normativnom jednosvezačnom rječniku koji je utemeljen na korpusu koji se izrađuje u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje (dostupnu na adresi riznica.ihjj.hr). Taj će rječnik uključivati oko 80 000 naglašenih natuknica. Hrvatski normativni jednosvezačni rječnik bit će prvi hrvatski opći jednojezični rječnik izrađen s čvrstim osloncem na korpus. Takva, na pouzdanu korpusu utemeljena, općega jednojezičnika još nemamo, a za njim se osjeća potreba. Njegova će se normativnost ostvarivati na dva načina: donošenjem s normativnoga aspekta neproblematičnih natuknica i, kad je to potrebno zbog česte uporabe s kojega razloga normativno upitne riječi, upućivanjem s takve normativno upitne natuknice na (tvorbeno, leksički itd.) bolju inačicu. Normativnim se aspektom ovaj projekt uvelike dopunjuje s jednom od temeljnih djelatnosti Odjela za hrvatski standardni jezik, jezičnim savjetništvom. Velika će pozornost biti posvećena oblikovanju gramatičkoga bloka i frazeološkoga bloka. Pri izradbi rječnika velika se pozornost posvećuje usustavljivanju semantičkih, tvorbenih i gramatičkih definicija, odnosima među riječima (sinonimiji, antonimiji, homonimiji) te donošenju primjera i frazema. U rječniku će biti zastupljeno i nazivlje različitih struka s namjerom da doprinese normiranju nazivlja pojedine struke. To je tijesno povezano s radom na programu Hrvatsko strukovno nazivlje - STRUNA na kojemu aktivno surađuju svi članovi projekta. Gotov rječnik trebao bi biti solidna osnova za izradbu čitavoga niza specijaliziranih rječnika. Rječnik nastaje kao rezultat brojnih istraživanja, pa su na projektu izrađeni i izrađuju se znanstveni i stručni radovi u kojima se rješavaju mnogi leksikografski, gramatički ili terminološki problemi koje izradba takva rječnika otvara.

Suradnici na projektu

Matea Birtić rođena je 1967. godine u Zagrebu. Diplomirala je 1995. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (povijest umjetnosti i opću lingvistiku). Također je studirala i švedski jezik. Magistrira...

Pročitaj više

Goranka Blagus Bartolec rođena je 30. prosinca 1970. u Kneževu u Baranji. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 29. rujna 1995. opću lingvistiku i komparativnu književnost s radom Usporedbe putopisnoga kr...

Pročitaj više

Lana Hudeček znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Područje je njezina znanstvenoga bavljenja u prvome redu suvremena jezična norma i jezično planiranje, terminolog...

Pročitaj više

Barbara Kovačević rođena je 1973. godine u Rijeci. Osnovnu školu završila je u Crikvenici, a srednju školu (Opću gimnaziju Pavao Ritter Vitezović) u Senju. Godine 1998. diplomirala je na Filozofskome fakultetu u ...

Pročitaj više

CV in English1. Osobni podatci Ime i prezime: Kristian Lewis Godina i mjesto rođenja: 1975., Zagreb Obitelj: supruga Ana, sin Nikola i kći Katarina2. Radno iskustvo 2001. – danas – Institut za hrvatski jezik i jezi...

Pročitaj više

Dr. sc. Ivana Matas Ivanković rođena je 22. veljače 1975. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu (Pedagoški obrazovni centar). Diplomirala je 1999. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu grupe Hrvat...

Pročitaj više

Milica Mihaljević znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju (od 2008.) i voditeljica Odjela za hrvatski standardni jezik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Školovala se u Zagrebu (5. gimnazija), Seattleu i H...

Pročitaj više

Ermina Ramadanović (r. Harambašić) rođena je 1975. godine u Zagrebu u kojemu je 1990. godine završila Osnovnu školu Ivana Meštrovića, a potom i V. gimnaziju. Diplomu profesora hrvatskoga jezika i književnosti i ...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/